ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี
Homeday
ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี

        หากย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2556 ‘ถนนราชพฤกษ์’ หรือถนนที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ-ปริมณฑลฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและใต้ ตั้งแต่อำเภอเมืองปทุมธานี-นนทบุรี (ทิศเหนือ) ตามถนนทางหลวงชนบท นบ.3021 จนถึงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี (ทิศใต้) ระยะทางรวม 42.32 กิโลเมตร (ผังแนบ-เส้นประสีเทา) หากพิจารณาเบื้องต้น ในอดีต ‘ถนนราชพฤกษ์’ เป็นเขตพื้นที่ชานเมืองรอการพัฒนา ที่ยังไม่ได้รับความน่าสนใจมากนักในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา และอาจยังเทียบไม่ได้กับโซนพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นมากประเภทพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (Central Business District, CBD) โซนสีลม-สยาม-ลุมพินี ที่เป็นทำเลหลักของกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน

แผนพัฒนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคร จุดเปลี่ยนสำคัญของราชพฤกษ์

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี

          แผนพัฒนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคร มีจุดประสงค์ต้องการเชื่อมโยงพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (Sub CBD) ในรูปแบบขยายพื้นที่โดยรอบในทุกทิศทาง เพื่อให้เกิดเป็น Community ใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ได้ในระดับที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทำเลราชพฤกษ์นั่นเอง หมายเลขที่ 3 ในภาพ คือหนึ่งในสามของพื้นที่ Sub CBD อย่าง ‘บางหว้า-ตลาดพลู’ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาที่ดินนอกเหนือจากโซนบางซื่อและมักกะสัน-พระราม 9 และยิ่งชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้าที่มีนักพัฒนาอสังหาฯ ได้ลงปักหมุดจองที่สร้างคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยแนวราบ และ New Landmark มาขยายพื้นที่ในบริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงก่อน Covid-19 แต่ถูกชะลอในช่วงเวลานี้และอยู่ในช่วงฟื้นตัว (Recovery)

ติดตามเพิ่มเติมบทความหัวข้อ “ปี 2566 จุดกลับตัวอสังหาริมทรัพย์ไทยจริงหรือไม่”

3 เส้นทางเชื่อมรถไฟฟ้ากับถนนราชพฤกษ์

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี
  1. MRT สายสีม่วง : สถานีบางรักใหญ่ (PP05) – บางรักน้อยท่าอิฐ (PP06) เชื่อมกับ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเตาปูน (BL10) 
  2. SRT สายสีแดงอ่อน : สถานีตลิ่งชัน (RW6) เชื่อมกับ SRT สายสีแดงเข้ม สถานีกลางบางซื่อ (RW1/RN1)
  3. MRT สายสีน้ำเงิน : สถานีบางหว้า (BL34) เชื่อมกับสถานีสุขุมวิท หรือ BTS สถานีอโศก (E4) หรือ Interchange Station กับ BTS สายสีลม สถานีบางหว้า (S12) เพื่อเชื่อมกับ BTS สายสุขุมวิท สถานีสยาม (CEN)

    ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางรถไฟฟ้า เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วทั้ง 3 เส้นทาง โดย SRT สายสีแดง ได้มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่เป็นการเชื่อมรถไฟกับรถไฟฟ้าเข้าด้วยกันระหว่างสายสีแดงอ่อนและสายสีแดงเข้ม

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกำหนดใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี

        เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 ได้มีการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหาครฉบับใหม่ ต่อยอดจากผังเมื่อรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ถูกประกาศใช้ตามพระราชบัญญติการผังเมือง พ.ศ 2562 ตัวล่าสุด ซึ่งมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีการปรับผังสีใหม่ในทุกพื้นที่รอบตัวเมืองความหนาแน่นมากและเป็นผลดีต่อการขยายพื้นที่เขตชานเมืองให้มีความพร้อมใกล้เคียงและเทียบเท่าโซนตัวเมืองนั่นเอง (คาดว่าฉบับใหม่จะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายประมาณปี พ.ศ. 2567) เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองฉบับปี พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนผังสี ‘เขตตลิ่งชัน’ จากเดิมเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่สีเหลืองและสีส้ม เป็นสัญญาณที่บอกให้นักพัฒนาอสังหาฯ เริ่มทยอยเข้ามาจับจองซื้อที่ดินในย่านนี้ ตามกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean Strategy

“ในอดีตหากมองหาพื้นที่ดินพัฒนาให้ยึดตามเส้นทางถนนทางหลวงตัดใหม่เพื่อมาขยายธุรกิจ ในปัจจุบันหากมองหาพื้นที่ดินพัฒนาให้ยึดตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายเชื่อมต่อชานเมืองเข้าตัวเมือง”

          ดังนั้น เมื่อโอกาสทางธุรกิจเปิดช่องทางมากขึ้น นักพัฒนาอสังหาฯ เจ้าใหญ่อย่าง แลนด์แอนด์เฮ้าส์, คิวเฮ้าส์, เอสซี แอสเสท, แสนสิริ, เพอร์เฟค ฯลฯ จึงเริ่มหันลูกศรมาลงทุนซื้อที่ดินเปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่มากขึ้น รวมถึงเจ้าสัวในเครือ เซ็นทรัล-โรบินสัน-โลตัส ก็ให้ความสนใจสร้าง New Landmark ให้รอบทิศทางในย่านชานเมืองทำเลราชพฤกษ์มากขึ้นเช่นกัน เนื่องด้วยการได้รับการส่งเสริมชัดเจนจากหน่วยงานราชการ ที่ต้องการขยายพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรใหม่และอาคารแนวสูงตามขนาดพื้นที่อาคารต่อที่ดิน FAR มากขึ้นเป็น 3.5:1 – 4.5:1 ในพื้นที่ความหนาแน่นปานกลางประเภท ย.6 – ย.8 (สีเหลืองและสีส้ม) และ FAR 6:1 ในพื้นที่พาณิชยกรรมประเภท พ.4 (สีแดง)

        บทสรุป : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นกว่าเริ่มต้นที่ดีและชัดเจนในการพัฒนาเขตตัวเมืองกรุงเทพมหานคร และมีแผนให้แล้วเสร็จครบวงจรภายในปี พ.ศ. 2580 เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางบริหารราชการของประเทศ ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยในการเดินทาง การขนส่ง เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน ฯลฯ ในอนาคตทำเลราชพฤกษ์บนพื้นที่ “กรุงธนบุรี-พุทธมณฑล-บรมราชชนนี-รัตนาธิเบศร์-แจ้งวัฒนะ-ปทุมธานี” คือทำเลที่ได้รับไฟเขียวจากหน่วยงานราชการให้พร้อมกับการขยายพื้นที่ให้เป็น Sub CBD และก้าวสู่ CBD หลักต่อไป รวมถึงการมองเห็นโอกาสการลงทุนจากนักพัฒนาอสังหาฯ และเจ้าสัว ยิ่งเป็นการส่งเสริมแม่เหล็กที่ 3 ต่อจากย่านมักกระสัน-พระราม 9 และบางซื่อ เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, PLAN4BANGKOK

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ปาล์ม Homeday วุฒิกร วัชโรทัย 230x230
ปาล์ม วุฒิกร วัชโรทัย
Homeday - จบนิเทศศาสตร์ โฆษณา BU และ ปริญญาโท การตลาด CMMU, อดีต Digital Marketing Specialist บริษัทอสังหาฯ, มีความสนใจเรื่องบ้าน การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต ฮวงจุ้ย และสัตว์เลี้ยง

บทความที่เกี่ยวข้อง

“ฟิวเจอร์-รังสิต” ที่สุดของทำเล ใกล้ทุกจุดหมาย ลงตัวทุกความต้องการ
“ ลาดพร้าว - นวมินทร์ ” ย่านนี้มีอะไรดี
สุขุมวิท-บางนา ทำเลที่ใช่ ใกล้ทุกจุดหมาย อิสระของชีวิตไร้ขีดจำกัด
Follow us
บทความล่าสุด
จะซื้อ หรือจะสร้างก็ต้องรู้! ขนาดพื้นที่ของที่อ...
แนะ 5 กิฟต์เซ็ตสกินแคร์แบรนด์ดังบนช้อปปี้ พร้อม...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์ฟอร์มแกร่...
ข่าวอสังหา
เอสซีจี เซรามิกส์ตอกย้ำผู้นำกระเบื้องตกแต่ง คว้...
ข่าวสาร
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

J CITY Tiwanon Bangkadi
Untitled 2 32
126-137

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,290,000 บาท
IMG 1630677990 3007
Untitled 2 32
135 – 294

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
IMG 1625676187 8632
Untitled 2 32
136-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,990,000 บาท
IMG 1632496392 8922
Untitled 2 32
93-133

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท