Asset Wise Modiz Ad

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี

ทำไมทำเลราชพฤกษ์ถึงเป็น CBD แห่งใหม่ที่น่าสนใจของนนทบุรี
Homeday

        หากย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2556 ‘ถนนราชพฤกษ์’ หรือถนนที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ-ปริมณฑลฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและใต้ ตั้งแต่อำเภอเมืองปทุมธานี-นนทบุรี (ทิศเหนือ) ตามถนนทางหลวงชนบท นบ.3021 จนถึงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี (ทิศใต้) ระยะทางรวม 42.32 กิโลเมตร (ผังแนบ-เส้นประสีเทา) หากพิจารณาเบื้องต้น ในอดีต ‘ถนนราชพฤกษ์’ เป็นเขตพื้นที่ชานเมืองรอการพัฒนา ที่ยังไม่ได้รับความน่าสนใจมากนักในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา และอาจยังเทียบไม่ได้กับโซนพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นมากประเภทพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (Central Business District, CBD) โซนสีลม-สยาม-ลุมพินี ที่เป็นทำเลหลักของกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน

แผนพัฒนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคร จุดเปลี่ยนสำคัญของราชพฤกษ์

          แผนพัฒนาผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคร มีจุดประสงค์ต้องการเชื่อมโยงพาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (Sub CBD) ในรูปแบบขยายพื้นที่โดยรอบในทุกทิศทาง เพื่อให้เกิดเป็น Community ใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ได้ในระดับที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทำเลราชพฤกษ์นั่นเอง หมายเลขที่ 3 ในภาพ คือหนึ่งในสามของพื้นที่ Sub CBD อย่าง ‘บางหว้า-ตลาดพลู’ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาที่ดินนอกเหนือจากโซนบางซื่อและมักกะสัน-พระราม 9 และยิ่งชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้าที่มีนักพัฒนาอสังหาฯ ได้ลงปักหมุดจองที่สร้างคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยแนวราบ และ New Landmark มาขยายพื้นที่ในบริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงก่อน Covid-19 แต่ถูกชะลอในช่วงเวลานี้และอยู่ในช่วงฟื้นตัว (Recovery)

ติดตามเพิ่มเติมบทความหัวข้อ “ปี 2566 จุดกลับตัวอสังหาริมทรัพย์ไทยจริงหรือไม่”

3 เส้นทางเชื่อมรถไฟฟ้ากับถนนราชพฤกษ์

  1. MRT สายสีม่วง : สถานีบางรักใหญ่ (PP05) – บางรักน้อยท่าอิฐ (PP06) เชื่อมกับ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเตาปูน (BL10) 
  2. SRT สายสีแดงอ่อน : สถานีตลิ่งชัน (RW6) เชื่อมกับ SRT สายสีแดงเข้ม สถานีกลางบางซื่อ (RW1/RN1)
  3. MRT สายสีน้ำเงิน : สถานีบางหว้า (BL34) เชื่อมกับสถานีสุขุมวิท หรือ BTS สถานีอโศก (E4) หรือ Interchange Station กับ BTS สายสีลม สถานีบางหว้า (S12) เพื่อเชื่อมกับ BTS สายสุขุมวิท สถานีสยาม (CEN)

    ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางรถไฟฟ้า เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วทั้ง 3 เส้นทาง โดย SRT สายสีแดง ได้มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่เป็นการเชื่อมรถไฟกับรถไฟฟ้าเข้าด้วยกันระหว่างสายสีแดงอ่อนและสายสีแดงเข้ม

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกำหนดใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

        เมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 ได้มีการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหาครฉบับใหม่ ต่อยอดจากผังเมื่อรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ถูกประกาศใช้ตามพระราชบัญญติการผังเมือง พ.ศ 2562 ตัวล่าสุด ซึ่งมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีการปรับผังสีใหม่ในทุกพื้นที่รอบตัวเมืองความหนาแน่นมากและเป็นผลดีต่อการขยายพื้นที่เขตชานเมืองให้มีความพร้อมใกล้เคียงและเทียบเท่าโซนตัวเมืองนั่นเอง (คาดว่าฉบับใหม่จะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายประมาณปี พ.ศ. 2567) เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองฉบับปี พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนผังสี ‘เขตตลิ่งชัน’ จากเดิมเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่สีเหลืองและสีส้ม เป็นสัญญาณที่บอกให้นักพัฒนาอสังหาฯ เริ่มทยอยเข้ามาจับจองซื้อที่ดินในย่านนี้ ตามกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Blue Ocean Strategy

“ในอดีตหากมองหาพื้นที่ดินพัฒนาให้ยึดตามเส้นทางถนนทางหลวงตัดใหม่เพื่อมาขยายธุรกิจ ในปัจจุบันหากมองหาพื้นที่ดินพัฒนาให้ยึดตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายเชื่อมต่อชานเมืองเข้าตัวเมือง”

          ดังนั้น เมื่อโอกาสทางธุรกิจเปิดช่องทางมากขึ้น นักพัฒนาอสังหาฯ เจ้าใหญ่อย่าง แลนด์แอนด์เฮ้าส์, คิวเฮ้าส์, เอสซี แอสเสท, แสนสิริ, เพอร์เฟค ฯลฯ จึงเริ่มหันลูกศรมาลงทุนซื้อที่ดินเปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่มากขึ้น รวมถึงเจ้าสัวในเครือ เซ็นทรัล-โรบินสัน-โลตัส ก็ให้ความสนใจสร้าง New Landmark ให้รอบทิศทางในย่านชานเมืองทำเลราชพฤกษ์มากขึ้นเช่นกัน เนื่องด้วยการได้รับการส่งเสริมชัดเจนจากหน่วยงานราชการ ที่ต้องการขยายพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรใหม่และอาคารแนวสูงตามขนาดพื้นที่อาคารต่อที่ดิน FAR มากขึ้นเป็น 3.5:1 – 4.5:1 ในพื้นที่ความหนาแน่นปานกลางประเภท ย.6 – ย.8 (สีเหลืองและสีส้ม) และ FAR 6:1 ในพื้นที่พาณิชยกรรมประเภท พ.4 (สีแดง)

        บทสรุป : ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นกว่าเริ่มต้นที่ดีและชัดเจนในการพัฒนาเขตตัวเมืองกรุงเทพมหานคร และมีแผนให้แล้วเสร็จครบวงจรภายในปี พ.ศ. 2580 เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางบริหารราชการของประเทศ ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยในการเดินทาง การขนส่ง เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน ฯลฯ ในอนาคตทำเลราชพฤกษ์บนพื้นที่ “กรุงธนบุรี-พุทธมณฑล-บรมราชชนนี-รัตนาธิเบศร์-แจ้งวัฒนะ-ปทุมธานี” คือทำเลที่ได้รับไฟเขียวจากหน่วยงานราชการให้พร้อมกับการขยายพื้นที่ให้เป็น Sub CBD และก้าวสู่ CBD หลักต่อไป รวมถึงการมองเห็นโอกาสการลงทุนจากนักพัฒนาอสังหาฯ และเจ้าสัว ยิ่งเป็นการส่งเสริมแม่เหล็กที่ 3 ต่อจากย่านมักกระสัน-พระราม 9 และบางซื่อ เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, PLAN4BANGKOK

แท็กที่เกี่ยวข้อง
ปาล์ม Homeday วุฒิกร วัชโรทัย 230x230
ปาล์ม วุฒิกร วัชโรทัย
Homeday - จบนิเทศศาสตร์ โฆษณา BU และ ปริญญาโท การตลาด CMMU, อดีต Digital Marketing Specialist บริษัทอสังหาฯ, มีความสนใจเรื่องบ้าน การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต ฮวงจุ้ย และสัตว์เลี้ยง
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติต้องรู้อะไรบ้าง ทำเลไหนดี
House Of Happiness ต้องตอบโจทย์ข้อไหนบ้าง?
ทำเลชัยพฤกษ์-วงแหวน กับ ทาวน์โฮมที่คุ้มค่าที่สุดในย่าน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

J City รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง 1 08 09
Untitled 2 32
113

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
6 2
Untitled 2 32
28.52

ตร.ม.

Untitled 2 35
323

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,890,000 บาท
IMG 1631540773 9431
Untitled 2 32
24-62

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,090,000 บาท
IMG 1627220548 7814
Untitled 2 32
96 – 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad