Asset Wise Modiz Ad

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022
Homeday

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจ สำหรับงานนิทรรศการและเสวนาพิเศษซึ่งจัดโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอย่างคับคั่ง และร่วมฟังเสวนา “ปรับอนาคตเมือง เปลี่ยนอนาคตเรา” และA Place for All – One Bangkok’s Sustainable Public Realm” เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเพื่อสาธารณะของเมืองอย่างยั่งยืน  โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผังเมืองและพื้นที่สาธารณะ

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการ วัน แบงค็อก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน กล่าวว่า  “เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงการหนึ่ง ๆ มีอายุใช้งานอย่างน้อย 30 ปี เพราะฉะนั้นการวางแผนและออกแบบการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน มองถึงอนาคตของการพัฒนาเมืองและการใช้ชีวิตของผู้คนจริง ๆ ปัญหาสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ คือพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวที่มีเพียง 3.5 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ขณะที่ทางสาธารณะ (Rights-of- way) มีจำกัดเพียง 7% ของพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานที่ 20 – 25% ในขณะที่มหานครนิวยอร์คและโตเกียว ซึ่งมีประชากรหนาแน่นมากแต่ยังมีทางสาธารณะถึง 28 % และ 20% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะในเมืองปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อการเดินเท้ามากนัก ซึ่งหากพื้นที่ในชุมชนเมืองเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เอื้อต่อการเดินเท้าอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนหันมาสัญจรด้วยการเดินเท้ามากขึ้น นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังเป็นการลดจำนวนยานพาหนะ และมลภาวะในเมืองได้อีกด้วย”

นายวรวรรต กล่าวเสริมว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ดังนั้นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส ที่บริหารจัดการโดยเรา ไม่ว่าจะเป็น ปาร์คเวนเจอร์          อีโคเพล็กซ์, สามย่านมิตรทาวน์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, เดอะ ปาร์ค, และ วัน แบงค็อก ต่างก็มุ่งเน้นสร้าง “พื้นที่สาธารณะที่มีคุณค่า” ประกอบด้วยการเพิ่มพื้นที่เปิดโล่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงทัศนียภาพของทางสาธารณะ และการเพิ่มทางเดินเท้า ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเพื่อสาธารณะที่มีคุณภาพใจกลางเมืองท่ามกลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่าง สวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ”

นายวรวรรตยังได้ยกตัวอย่าง วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตาม 3 วิสัยทัศน์หลัก ดังต่อไปนี้

  • การให้ความสำคัญกับผู้คน (People Centric) โดยการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด104 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่ผู้คนเข้าถึงได้ รวมถึงพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เป็นลานตรงกลางโครงการฯ ที่ร่มรื่นและมีภูมิทัศน์สวยงาม อีกทั้งยังมีโครงข่ายทางเดินเท้าที่ปกคลุมด้วยร่มไม้ พร้อมทั้งมีงานศิลปะสาธารณะที่สอดแทรกอยู่ในเส้นทางเดินตลอดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตนอกอาคาร มีกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่น ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกายใจที่ดี
  • การยกระดับความยั่งยืน (Green Sustainability) โดยแบ่งเป็น 3 แกนหลัก ประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยมีการออกแบบโครงการ การใช้พื้นที่เปิดโล่ง และโครงข่ายทางเดินเท้า ตามมาตรฐานรับรองด้านการพัฒนาชุมชนแวดล้อมอย่าง LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย รวมถึงผู้ใช้บริการ
  • การใช้ชีวิตอย่างสมาร์ท (Smart City) โดยการใช้เทคโนโลยีจัดการ และรวมศูนย์งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ ไว้ที่อาคารสาธารณูปโภค (Central Utility Plant) ที่ล้ำสมัย ซึ่งเปิดโอกาสให้โครงการสามารถสร้างพื้นที่เปิดโล่งเพิ่มได้บนหลังคาอาคาร อีกทั้งภายในยังมีระบบแบบรวมศูนย์เพื่อบริหารและจัดการงานระบบของทุกพื้นที่ในโครงการได้ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ วัน แบงค็อก มีโครงข่ายทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน อีกทั้งมีทางเข้าออกหลายจุดจากทั้งถนนวิทยุ และถนนพระรามสี่ เพื่อเปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะได้ นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ ตลอดแนวถนนพระรามสี่ และถนนวิทยุ มีความลึกจากด้านหน้าถนนเข้ามา  35-45 เมตร เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ (Linear Park) อีกทั้งยังมีต้นไม้ร่มรื่นที่ช่วยกรองฝุ่น ให้ร่มเงา ลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ที่สำคัญ ยังเป็นพื้นที่ชลอน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในโครงการและชุมชนโดยรอบในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

โครงการวัน แบงค็อก ยังให้ความสำคัญกับงานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมาก โดยมีการวางแผนและออกแบบให้มีงานศิลปะสาธารณะ และโปรแกรมทางศิลปะต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะทั่วโครงการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเปิดโอกาสในการใช้งานศิลปะสาธารณะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารแนวคิดสำคัญที่ศิลปินมีต่อสังคม ด้านวัฒนธรรม การสะท้อนอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ และด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนในการพัฒนาศิลปิน ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเพิ่มเติมกับแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของโครงการ วัน แบงค็อกได้ที่ www.onebangkok.com  และ FB: One Bangkok

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1643356333 5560
Untitled 2 32
175 – 274

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3 – 5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2 – 3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,500,000 บาท
IMG 1641131184 7783
Untitled 2 32
116-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,790,000 บาท
IMG 1631885107 7994
Untitled 2 32
-

ตร.ม.

Untitled 2 35
-

ห้องนอน

Untitled 2 36
-

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
-

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 17,900,000 บาท
IMG 1632731416 4767
Untitled 2 32
90

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,690,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad