เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022
Homeday

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่าประทับใจ สำหรับงานนิทรรศการและเสวนาพิเศษซึ่งจัดโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอย่างคับคั่ง และร่วมฟังเสวนา “ปรับอนาคตเมือง เปลี่ยนอนาคตเรา” และA Place for All – One Bangkok’s Sustainable Public Realm” เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเพื่อสาธารณะของเมืองอย่างยั่งยืน  โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผังเมืองและพื้นที่สาธารณะ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการ วัน แบงค็อก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน กล่าวว่า  “เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงการหนึ่ง ๆ มีอายุใช้งานอย่างน้อย 30 ปี เพราะฉะนั้นการวางแผนและออกแบบการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน มองถึงอนาคตของการพัฒนาเมืองและการใช้ชีวิตของผู้คนจริง ๆ ปัญหาสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ คือพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวที่มีเพียง 3.5 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ขณะที่ทางสาธารณะ (Rights-of- way) มีจำกัดเพียง 7% ของพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานที่ 20 – 25% ในขณะที่มหานครนิวยอร์คและโตเกียว ซึ่งมีประชากรหนาแน่นมากแต่ยังมีทางสาธารณะถึง 28 % และ 20% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะในเมืองปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อการเดินเท้ามากนัก ซึ่งหากพื้นที่ในชุมชนเมืองเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เอื้อต่อการเดินเท้าอย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนหันมาสัญจรด้วยการเดินเท้ามากขึ้น นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังเป็นการลดจำนวนยานพาหนะ และมลภาวะในเมืองได้อีกด้วย”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

นายวรวรรต กล่าวเสริมว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ดังนั้นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส ที่บริหารจัดการโดยเรา ไม่ว่าจะเป็น ปาร์คเวนเจอร์          อีโคเพล็กซ์, สามย่านมิตรทาวน์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์, เดอะ ปาร์ค, และ วัน แบงค็อก ต่างก็มุ่งเน้นสร้าง “พื้นที่สาธารณะที่มีคุณค่า” ประกอบด้วยการเพิ่มพื้นที่เปิดโล่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงทัศนียภาพของทางสาธารณะ และการเพิ่มทางเดินเท้า ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเพื่อสาธารณะที่มีคุณภาพใจกลางเมืองท่ามกลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่าง สวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

นายวรวรรตยังได้ยกตัวอย่าง วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตาม 3 วิสัยทัศน์หลัก ดังต่อไปนี้

  • การให้ความสำคัญกับผู้คน (People Centric) โดยการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด104 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่ผู้คนเข้าถึงได้ รวมถึงพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เป็นลานตรงกลางโครงการฯ ที่ร่มรื่นและมีภูมิทัศน์สวยงาม อีกทั้งยังมีโครงข่ายทางเดินเท้าที่ปกคลุมด้วยร่มไม้ พร้อมทั้งมีงานศิลปะสาธารณะที่สอดแทรกอยู่ในเส้นทางเดินตลอดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตนอกอาคาร มีกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่น ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกายใจที่ดี
  • การยกระดับความยั่งยืน (Green Sustainability) โดยแบ่งเป็น 3 แกนหลัก ประกอบด้วย ความยั่งยืนด้านสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยมีการออกแบบโครงการ การใช้พื้นที่เปิดโล่ง และโครงข่ายทางเดินเท้า ตามมาตรฐานรับรองด้านการพัฒนาชุมชนแวดล้อมอย่าง LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย รวมถึงผู้ใช้บริการ
  • การใช้ชีวิตอย่างสมาร์ท (Smart City) โดยการใช้เทคโนโลยีจัดการ และรวมศูนย์งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ ไว้ที่อาคารสาธารณูปโภค (Central Utility Plant) ที่ล้ำสมัย ซึ่งเปิดโอกาสให้โครงการสามารถสร้างพื้นที่เปิดโล่งเพิ่มได้บนหลังคาอาคาร อีกทั้งภายในยังมีระบบแบบรวมศูนย์เพื่อบริหารและจัดการงานระบบของทุกพื้นที่ในโครงการได้ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ วัน แบงค็อก มีโครงข่ายทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน อีกทั้งมีทางเข้าออกหลายจุดจากทั้งถนนวิทยุ และถนนพระรามสี่ เพื่อเปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะได้ นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหน้าของโครงการ ตลอดแนวถนนพระรามสี่ และถนนวิทยุ มีความลึกจากด้านหน้าถนนเข้ามา  35-45 เมตร เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสีเขียวขนาดใหญ่ (Linear Park) อีกทั้งยังมีต้นไม้ร่มรื่นที่ช่วยกรองฝุ่น ให้ร่มเงา ลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ที่สำคัญ ยังเป็นพื้นที่ชลอน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภายในโครงการและชุมชนโดยรอบในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ชู “วัน แบงค็อก” โครงการตัวอย่างระดับโลก ในงาน Sustainability Expo 2022

โครงการวัน แบงค็อก ยังให้ความสำคัญกับงานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมาก โดยมีการวางแผนและออกแบบให้มีงานศิลปะสาธารณะ และโปรแกรมทางศิลปะต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะทั่วโครงการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเปิดโอกาสในการใช้งานศิลปะสาธารณะเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารแนวคิดสำคัญที่ศิลปินมีต่อสังคม ด้านวัฒนธรรม การสะท้อนอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ และด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนในการพัฒนาศิลปิน ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเพิ่มเติมกับแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของโครงการ วัน แบงค็อกได้ที่ www.onebangkok.com  และ FB: One Bangkok

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

Verasu ชวนส่องไอเดียของขวัญปีใหม่สำหรับโฮมเลิฟเวอร์ สุขใจคนให้ถูกใจคนรับ พร้อมส่งโปรสุดปังใน Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด
SAM จัดประมูลทรัพย์เด่นเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายของปีนี้ 64 รายการ มูลค่ากว่า 122 ลบ. พร้อมโปรโมชันใหม่ “SAM Final Deal” รับ Gift Voucher สูงสุด 100,000 บาท กำหนดเปิดซอง 22 ธ.ค.นี้
“แฮร์รี่ วี. คริชนัน” CEO และ MD พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของสถาบัน INSEAD
Follow us
บทความล่าสุด
Heart At Ease – ให้ศิลปะฮีลใจ งานศิลป์ใน MRT ที...
Verasu ชวนส่องไอเดียของขวัญปีใหม่สำหรับโฮมเลิฟเ...
ข่าวสาร
SAM จัดประมูลทรัพย์เด่นเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งสุ...
ข่าวอสังหา
“แฮร์รี่ วี. คริชนัน” CEO และ MD พร็อพเพอร์ตี้ก...
ข่าวอสังหา
ลิกซิลร่วมฉลองความเป็นเลิศของแวดวงสถาปัตยกรรมแล...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

01 12
Untitled 2 32
138-178

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
IMG 1640267481 8101
Untitled 2 32
102.4-110.58

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,690,000 บาท
Screenshot 2022 01 06 120653
Untitled 2 32
105

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
-

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1641550466 7024
Untitled 2 32
141

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท