Asset Wise Modiz Ad

ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย

ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
Homeday
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย

ไอคอนสยาม ชวนทุกท่านดื่มด่ำไปกับงานศิลปะประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เริ่มจากงานศิลปะจากฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาประติมากรรมไทย และสาขาวิชาหัตถศิลป์ ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ทัย ไท ไทย” ที่รวบรวมผลงานอันเป็นรากฐานของศิลปะประจำชาติ ทั้ง ๓ สาขาวิชา คือ จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย และหัตถศิลป์ ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์การค้นคว้า ตีความ และสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบและแนวคิดงานอย่างไทย

ทัย” คำแรกนี้ สื่อความหมายถึง “หทัย” คือ ใจที่รักงานการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม  หรือ “อุทัย” คือ ความเริ่มต้นในการคิดสร้างสรรค์งาน อันเป็นก้าวของนักศึกษาที่จะก้าวเดินออกไปสู่โลกก้าวต่อไป

ไท” คำที่สอง สื่อความหมายถึง “ความเป็นอิสระ เสรี” ที่เป็นรากฐานสำคัญของคนไทย ที่ล้วนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และสะท้อนความงดงามผ่านงานศิลปกรรมได้อย่างปัจเจก

ไทย” คำที่สาม สื่อความหมายถึง “คนไทย และชาติไทย” ที่มีความงดงามทางศิลปกรรมอย่างเป็นอัตลักษณ์ จนเป็นที่ประทับใจของผู้คนที่เคยพบเห็นความงดงามทางวัฒนธรรมของชาติ

นิทรรศการ “ทัย ไท ไทย” จึงแสดงงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาประติมากรรมไทย และสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบ รังสรรค์ถ่ายทอดเป็นชิ้นงานที่สืบทอดรูปแบบ และแนวคิดทางศิลปกรรมอย่างไทย ผสมผสานกับจินตนาการการสร้างสรรค์ของนักศึกษา เพื่อสืบทอดรักษาอัตลักษณ์ความงานของไทยสืบไป โดยสามารถชมงานได้ที่ ICON ART & CULTURE SPACE ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2567

Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย

RELEASE สถานะของผู้เฝ้ามอง โดยศิลปินเอกพงษ์ ใจบุญ  

 นิทรรศการที่สร้างสรรค์ขึ้นแนวคิดในฐานะผู้เฝ้ามองธรรมชาติ และการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เมื่อมีสิ่งหนึ่งกำเนิดขึ้นมาก็จะต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งเป็นการทดแทนกันไป ไม่มีมากไปหรือไม่มีน้อยไป เมื่อเรารู้จักปล่อยวาง ปรับตัว และเข้าใจ เราก็จะสามารถใช้แนวทางของการใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเราได้อยู่เสมอ

ดั่งเช่นผีเสื้อแสนสวยที่บินมาเกาะที่ต้นไม้ ต้นหนึ่งออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งทั้งต้น ความงามที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นจะหาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ยากยิ่งหากสิ่งที่เห็นอาจจะมิได้เป็นความจริงและสวยงามเสียทั้งหมด เหตุจากผีเสื้อนั้นได้เกิดจากแม่ที่มาวางไข่ลงไปในเปลือกของต้นไม้นั้น และเกิดเป็นหนอนผีเสื้อที่จะเข้าไปกัดกินแก่นไม้เพื่อเติบโตเป็นดักแด้ ก่อนจะลอกคราบออกมาเป็นผีเสื้อตัวนั้น หากหนอนผีเสื้อมีจำนวนมากพอก็จะกัดกินแก่นไม้จนต้นไม้นั้นยืนต้นตาย ความงามของดอกไม้นั้นเราก็มิอาจจะได้เจออีกในปีถัดไป และเราจะไม่ได้เจอผีเสื้ออีกเช่นกัน แต่แท้จริงแล้ว เราจะต้องโกรธผีเสื้อตัวนั้นไหมที่กัดกินต้นไม้ต้นนั้น  แต่เมื่อเราพิจารณาความจริงแล้วผีเสื้อก็กัดกินแก่นไม้เพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไป ส่วนต้นไม้หากมีหนอนกัดกินไม่มากต้นไม้ก็จะรักษาตัวเองให้อยู่รอดต่อไปเช่นกัน หรือถึงแม้จะถูกกัดกินจนต้นไม้นั้นตายจากไป แต่ก็ยังมีเมล็ดพรรณที่จะให้กำเนิดงอกงามเป็นต้นไม้ ต้นต่อไปอีกมากมาย เป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ ชมนิทรรศการและเฝ้ามองธรรมชาติได้ ณ ICONLUXE Pop up Space ชั้น 1

Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย

นิทรรศการ มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง

ตั้งแต่ครั้งโบราณนานมามนุษย์มีความเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของการ “ขอพร” ให้แก่ชีวิตตนเองเกิดความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในชีวิต ความเป็นอยู่ ที่ดีมีความสุขสบายยิ่งขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าความ “มั่งคั่งร่ำรวย” ตามความเชื่อในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกมีการขอพรให้โชคดีกับเทพแต่ละองค์แตกต่างกันไป แต่ในไทยและแถบเอเชียเราจะมีเทพอยู่ ๔ องค์ ที่จะไม่นึกถึงไม่ได้นั้นก็คือ“4มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง” ผู้ที่ถือครองทรัพย์สมบัติเป็นอเนกอนันต์ที่คนทั่วโลกต่างเชื่อว่า ที่สุดแห่งการประทานความร่ำรวย ความสำเร็จให้แก่ผู้ที่บูชา เพราะต่างมีความเชื่อและศรัทธา ว่าช่วยจะดลบันดาลพรต่างๆให้สำเร็จดั่งใจหวัง “4มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง”เป็นที่เล่าขานต่อกันมา ได้แก่ พระพิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค พญาครุฑ ซึ่งคนทั่วทั้งโลกต่างเชื่อว่า ที่สุดแห่งการประทานความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาเทพที่เชื่อกันว่าช่วยดลบันดาลพรต่างๆให้สำเร็จดังใจหวัง ชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่ Arts Way ชั้น M  

ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจร่วมกันชมนิทรรศการทั้ง 3 งานพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM

Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ-ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด PRE-SALE 29 - 30 มิ.ย.นี้
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
ดี แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด Pre Sale 29 – 30 มิ.ย.นี้
ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร...
ข่าวอสังหา
Drt รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
ข่าวสาร
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจ...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว่า 5.8 แสนซีซีให้สภากาชาดไทย
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว...
ข่าวอสังหา
ธอส. จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2567 เอาใจชาวภาคเหนือตอนล่าง ในงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @พิษณุโลก ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก
ธอส. จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษส...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1640532876 1169
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

-
IMG 1641481951 9361
Untitled 2 32
123

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,790,000 บาท
IMG 1632234540 1391
Untitled 2 32
96-133

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,890,000 บาท
IMG 1635164473 6407
Untitled 2 32
121-159

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,290,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad