FTREIT ครองแชมป์สุดยอดกองทรัสต์ไทย คว้ารางวัลจาก The Global Economics พิสูจน์ความสำเร็จกองทรัสต์เพื่อการลงทุนชั้นนำ

FTREIT ครองแชมป์สุดยอดกองทรัสต์ไทย คว้ารางวัลจาก The Global Economics พิสูจน์ความสำเร็จกองทรัสต์เพื่อการลงทุนชั้นนำ
Homeday
FTREIT ครองแชมป์สุดยอดกองทรัสต์ไทย 0

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” ประกาศความสำเร็จล่าสุดด้วยการคว้ารางวัล Best Real Estate Investment Trust – Thailand 2023 หรือ สุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566  จาก The Global Economics สื่อระดับโลกด้านธุรกิจและการเงิน ตอกย้ำสถานะ FTREIT ในบทบาทผู้นำกองทรัสต์อุตสาหกรรม สะท้อนผ่านผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพย์สินที่มีมากถึง 2.3 ล้านตร.ม. พร้อมคงความสามารถในการรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

จากการคัดเลือกกอง REIT ชั้นนำ 5 กองที่ติดอันดับจากทั่วประเทศ โดย FTREIT ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 “สุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566”  นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กล่าวว่า “รางวัลนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของ FIRM ในการบริหารจัดกองทรัสต์ FTREIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคง พร้อมกับบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทรัสต์สร้างรายได้รวมที่ 3,779.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.1 ล้านบาท หรือ 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยไว้ได้ในระดับสูงถึง 86.2% โดยกองทรัสต์ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่คำนึงถึงการเลือกสินทรัพย์คุณภาพสูงในทำเลที่ตั้งยุทธศาตร์ด้านโลจิสติกส์ การคัดเลือกผู้เช่าคุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย การรักษาสัดส่วนอัตรารายได้จากการให้เช่าเบื้องต้น (Gross Rental Income) ของผู้เช่าแต่ละ

ราย และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างการเติบโตของกองทรัสต์ตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญในด้าน ESG ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งใน และนอกประเทศ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”

ปัจจุบัน FTREIT มีโรงงานและคลังสินค้าบนทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นนำ ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคสำคัญได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่สำคัญในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตอบโจทย์ความต้องการของในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง กองทรัสต์ FTREIT มีแนวทางการบริหารจัดการโดยรักษาสัดส่วน Gross Rental Income ของผู้เช่าแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเน้นความหลากหลายของกลุ่มผู้เช่าที่เป็นองค์กรชั้นนำตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง  นอกจากนี้  กองทรัสต์ FTREIT ยังมี เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำเป็นสปอนเซอร์ ทำให้สามารถมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพที่มีอัตราการเช่าเฉลี่ยระดับสูง ช่วยผลักดันพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทรัสต์ประสบความสำเร็จจากการลงทุนตามแผนการซื้อทรัพย์สินในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นโรงงานและคลังสินค้า 25 ยูนิต พื้นที่กว่า 57,000 ตร.ม. และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ในโครงการ TIP9 เป็นโรงงานและคลังสินค้า 9 อาคาร บนพื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม. ทำให้ขยายพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการสู่ 2.3 ล้านตร.ม. นับเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ให้เช่าสุทธิใหญ่ที่สุด และมีพื้นที่ Freehold มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนกว่า 72% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด หรือราว 1.63 ล้านตร.ม.

ด้วยการคำนึงถึงการบริหารกองทรัสต์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว FIRM เดินหน้าตามพันธกิจด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 ด้วยการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน FTREIT ได้รับการจัดอันดับด้านการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance)หรือ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานของ GRESB  (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล โดยทั้ง 2 มาตรฐานนี้ เป็นเครื่องมือชี้วัดความเข้มข้นในการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งจะสนับสนุนโอกาสให้ FTREIT ในการขออนุมัติ Green Loan หรือสินเชื่อสีเขียวสำหรับการลงทุนในอนาคตหากกองทรัสต์ต้องการ

ในฐานะสุดยอดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย FIRM จะเดินหน้าสร้างการเติบโตของ กองทรัสต์ FTREIT ตามบรรทัดฐานที่ดีในการบริหารทรัพย์สิน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาระดับอัตราการเช่าโดยเฉลี่ยในระดับสูง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวโครงการใหม่ “เดอะ แกรนด์ แจ้งวัฒนะ - เมืองทอง” (The Grand Chaengwattana – Muangthong) คฤหาสน์สุดหรู ที่มาพร้อมดีไซน์รูปแบบใหม่ Modern European Style หนึ่งเดียวตรงข้ามเมืองทอง
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง ESG รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย-สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต
RML - มิตซูบิชิ เอสเตท ต้อนรับ ‘โคคูโย’ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ตั้งสำนักงานใหม่ที่ ‘OCC’
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เปิดตัวโครงการใหม่ “เดอะ แกรนด์ แจ้งวัฒนะ – เมืองทอง” (the Grand Chaengwattana – Muangthong) คฤหาสน์สุดหรู ที่มาพร้อมดีไซน์รูปแบบใหม่ Modern European Style หนึ่งเดียวตรงข้ามเมืองทอง
เปิดตัวโครงการใหม่ “เดอะ แกรนด์ แจ้งวัฒนะ - เมื...
ข่าวอสังหา
ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย คนซื้อ
ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนข...
อสังหาริมทรัพย์
How To ความคุ้มค่า ชาร์จรถ Ev Vs โซลาร์เซลล์
How to ความคุ้มค่า ชาร์จรถ EV VS โซลาร์เซลล์
อสังหาริมทรัพย์
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง E...
ข่าวอสังหา
Cover
RML - มิตซูบิชิ เอสเตท ต้อนรับ ‘โคคูโย’ แบรนด์เ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1625676187 8632
Untitled 2 32
136-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,990,000 บาท
IMG 1637319918 7327
Untitled 2 32
28.91-61.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,000,000 บาท
IMG 1627226728 7790
Untitled 2 32
96 - 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
IMG 1643126456 9457
Untitled 2 32
217 - 310

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 28,600,000 บาท
Kave 970×250