Asset Wise Modiz Ad

สีสันแห่งย่าน “ห้าแยกลาดพร้าว” ไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่หยุดนิ่ง “เช้า-ยัน-ดึก”

สีสันแห่งย่าน “ห้าแยกลาดพร้าว” ไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่หยุดนิ่ง “เช้า-ยัน-ดึก”
Homeday
สีสันแห่งย่าน ห้าแยกลาดพร้าว 0

ในอดีตอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เพราะเป็นห้าแยก ที่มีถนน 2 – 3 เส้นทางมาบรรจบที่นี่ รถโดยสารประจำทางหลายสายจะผ่านบริเวณนี้ และกลายเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่อีกแห่งของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เซ็นทรัล ลาดพร้าว และยูเนี่ยน มอลล์ ซึ่งเข้ามาติมศักยภาพและความน่าสนใจให้กับบริเวณนี้มาตั้งแต่ในอดีตมากกว่า 20 ปีแล้ว พื้นที่โดยรอบเองก็มีการพัฒนามาต่อเนื่องเช่นกัน มีที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับครบทั้งโรงพยาบาล สถาบันการศึกษาหลายระดับ และไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง จึงไม่แปลกใจที่บริเวณนี้จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนปลงมาต่อเนื่องในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอาจจะเริ่มขึ้นหลังจากที่เส้นทางรถไฟใต้ดินเปิดให้บริการ มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นในพื้นที่โดยรอบห้าแยกลาดพร้าวทั้งในพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าว และพหลโยธิน ก่อนที่จะเริ่มมีมากขึ้นในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา เพราะความชัดเจนของการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (หมอชิต – คูคต)

พื้นที่ต่อเนื่องทั้งพื้นที่รอบๆ สี่แยกรัชโยธินก็มีการพัฒนาต่อเนื่อง เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนเส้นทางสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทางเช่นกัน อีกทั้งความเป็นชุมชนเก่าที่มีคนอาศัยอยู่จำนนมาก ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ พื้นที่รอบๆ สี่แยกรัชโยธินจึงมีความน่าสนใจ ยิ่งมีคอมมูนิตี้มอลล์เปิดให้บริการ และมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ยิ่งเสริมให้พื้นที่นี้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาถึงพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวด้วยเช่นกัน เพราะมีความเชื่อมโยงกันในทุกๆ มิติ ในขณะที่พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตก็กลายเป็นอีก 1 พื้นที่ที่น่าสนใจ เพราะมีอาคารสำนักงานจำนวนมาก ใกล้กับสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเป็นพื้นที่ที่เอกชนสามารถพัฒนาโครงการได้เต็มที่แตกต่างจากพื้นที่รอบๆ สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาต่อเนื่องในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังมีโครงการอาคารสำนักงาน และมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้าง และอาจจะเริ่มการพัฒนาในอนาคตนี้ ซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงอย่างห้าแยกลาดพร้าวด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันบริเวณห้าแยกลาดพร้าวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในหลายๆ ด้าน โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่องของการเดินทางที่อาจจะเคยเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทางในอดีต ปัจจุบันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง คือ สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน โดยสถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าวเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว แต่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นี้เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนหน้านี้ 6 – 7 ปี เพราะมีโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามาเปิดขายต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าที่ดินในบริเวณนี้จะหาได้ยากมากก็ตาม ซึ่งด้วยความต้องการที่ดินของผู้ประกอบการ และศักยภาพที่มีอยู่แล้ว ประกอบกับเส้นทางรถไฟฟ้า และการเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง มีผลโดยตรงต่อราคาที่ดินที่สูงขึ้น โดยราคาที่ดินในพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวสูงกว่า 1.5 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้ว

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่รายปี และสะสมในพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าว

สีสันแห่งย่าน “ห้าแยกลาดพร้าว” ไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่หยุดนิ่ง “เช้า-ยัน-ดึก”

ที่มา: พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ

โครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ก็มีไม่น้อย และมีบางโครงการที่เปิดขายมาก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า แต่พอการก่อสร้างส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าเริ่มขึ้นจึงเริ่มเห็นโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามาเปิดขายใหม่ในพื้นที่ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวขึ้นไปถึงรอบๆ สี่แยกรัชโยธินมากขึ้นอีกครั้ง คอนโดมิเนียมรวมในพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวอยู่ที่ประมาณ 12,000 ยูนิต แต่อัตราการขายก็ค่อนชข้างสูง เพราะมีอัตราการขายเฉลี่ยที่เกือบๆ 90% ไปแล้ว เพราะศักยภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่หลังจากนี้อีกไม่กี่ปีที่สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้ 

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของพื้นที่รอบๆ ห้าแยกลาดพร้าวน่าจะเริ่มชัดเจนในปีพ.ศ.2565 เพราะการที่กลุ่มเซ็นทรัลประกาศว่าจะพัฒนาโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ในพื้นที่เดิมของกลุ่มจีแลนด์ และบีทีเอส ซึ่งหลังจากที่กลุ่มเซ็นทรัลเข้าเทกโอเวอร์กลุ่มจีแลนด์ จากนั้นซื้อหุ้นในบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงใหญ่ประมาณ 46 ไร่มาจากกลุ่มบีทีเอส และได้ที่ดินแปลงนี้มาเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว จึงเริ่มชัดเจนในทิศทางการพัฒนาโครงการนี้ ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็นหลายเฟส โดยเฟสที่ 1 เป็นศูนย์การค้าาขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ จากนั้นเฟสต่อๆ ไปจะเป็นเรื่องของอาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องรออีก 3 – 4 ปีจึงจะเสร็จทุกเฟส  แต่เพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่นี้มีศักยภาพสูงเพียงใด ก่อนหน้านี้มีที่ดินอีก 1 แปลงที่เคยเป็นแดนเนรมิตเก่าขนาดประมาณ 33 ไร่ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่คงต้องรอไปอีกสักระยะ เพราะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นตลาดกลางคืน “จ๊อดแฟร์” ไปแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ประโยชนที่ดินที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่หลายแปลงในกรุงเทพมหานครพูดถึงตลาดกลางคืน ยังมีอีก 1 ตลาดที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้ๆ คือ ตลาดกรีนวินเทจที่สี่แยกรัชโยธิน

จากปัจจัยต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็เพียงพอที่จะทำให้บริเวณนี้มีความน่าสนใจ และกลายเป็นอีก 1 ทำเลที่คนจำนวนไม่น้อยต้องการเข้ามาใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้งราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่ยังพอที่จะจับต้องได้ แต่ความน่าสนใจ และศักยภาพของพื้นที่ไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่ในเมืองชั้นในที่มีราคาคอนโดมิเนียมสูงกว่านี้ ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่ทำไมมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาหาซื้อที่ดิน และพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมีผู้ซื้อที่ต้องการคอนโดมิเนียมเข้ามาซื้อในบริเวณนี้จำนวนมากเช่นกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

House Of Happiness ต้องตอบโจทย์ข้อไหนบ้าง?
ทำเลชัยพฤกษ์-วงแหวน กับ ทาวน์โฮมที่คุ้มค่าที่สุดในย่าน
ลาดพร้าว-บดินทรเดชา ทำเลศักยภาพสูงกลางเมือง ครองใจนักลงทุนปล่อยเช่า
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1632151419 4511
Untitled 2 32
93-128

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
IMG 1626066753 8265
Untitled 2 32
96-130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,390,000 บาท
IMG 1634895156 3241
Untitled 2 32
103

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,630,000 บาท
IMG 1630677990 3007
Untitled 2 32
135 – 294

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad