เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World และ UOB KrisFlyer World Elite

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World และ UOB KrisFlyer World Elite
Homeday
เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

ธนาคาร UOB และ Singapore Airlines เปิดตัวบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World และ UOB KrisFlyer World Elite บัตรเครดิต Co แบรนด์ใหม่ ที่ต่อยอดความสำเร็จจากบัตรเครดิตและเดบิต KrisFlyer ของ UOB ในสิงคโปร์ ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ที่อัดแน่น โดยผู้ถือบัตรเครดิต UOB KrisFlyer ทั้ง 2 ประเภท สามารถแปลงค่าใช้จ่ายเป็นไมล์ได้โดยตรงกับสายการบิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายเลยครับ วันนี้ Homeday เลยนำบัตรทั้ง 2 ประเภทมาเปรียบเทียบความน่าสนใจให้ได้เห็นถึงข้อแตกต่าง จะเลือกสมัครใบไหนดี บัตรไหนจะตอบโจทย์ได้มากที่สุด ไปดูกันครับ

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

 • รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์ สําหรับทุกการใช้จ่าย 12.50 บาท ผ่านเว็บไซต์ Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop
 • รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์ สําหรับทุกการใช้จ่าย 15 บาท ที่ Duty Free และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ 
 • รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์ สําหรับทุกการใช้จ่าย 20 บาท สําหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

 • รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์ สําหรับทุกการใช้จ่าย 15 บาท ผ่านเว็บไซต์ Singapore Airlines, Scoot, KrisShop, การใช้จ่ายที่ Duty Free และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 1 คริสฟลายเออร์ไมล์ สําหรับทุกการใช้จ่าย 20 บาท สําหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ

สิทธิประโยชน์ในการอัปเกรดสถานะ KrisFlyer ได้ไวกว่า*

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

อัปเกรดสู่สมาชิก KrisFlyer Elite Gold เมื่อใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop ผ่านบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite ครบ 300,000 บาท ภายใน 1 ปีสมาชิกบัตร

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World 

อัปเกรดสู่สมาชิก KrisFlyer Elite Silver เมื่อใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop ผ่านบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World ครบ 100,000 บาท ภายใน 1 ปีสมาชิกบัตร

สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง*

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

 • บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินทั่วโลก ที่ร่วมรายการ 6 ครั้ง / ปีปฏิทิน
 • บริการลีมูซีน รับ-ส่ง ณ สนามบินทั่วโลก ที่ร่วมรายการ 3 ครั้ง / ปีปฏิทิน 
 • รับเครดิตเงินคืน 3% ที่ปั๊มนํ้ามัน Shell เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร UOB KrisFlyer World Elite ทุก 800 บาท / เซลส์สลิป
 • อบอุ่นด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว สําหรับประกันการเดินทางต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 35,000,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสารเต็มจํานวนผ่านบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

 • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาทในรอบไตรมาสปฏิทิน สําหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ (จํากัด 2 ครั้ง / รอบปีปฏิทิน)
 • บริการลีมูซีน รับ หรือ ส่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อซื้อบัตรโดยสารไป-กลับ หรือแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศ ผ่าน Flying Orange
 • รับเครดิตเงินคืน 2% ที่ปั๊มนํ้ามัน Shell เมื่อใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World ทุก 800 บาท / เซลส์สลิป
 • อบอุ่นด้วยความคุ้มครองทั้งครอบครัว สําหรับประกันการเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท เมื่อชำระค่าโดยสารเต็มจํานวนผ่านบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

สิทธิประโยชน์ในการรับคริสฟลายเออร์ไมล์พิเศษประจําปี*

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

 • รับ 25,000 คริสฟลายเออร์ไมล์ พิเศษประจําปี เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และเมื่อท่านต่ออายุสมาชิกบัตรฯ และชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป

 

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสายการบิน Scoot*

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite และ บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

 • เช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ (ScootPlus Priority), ขึ้นเครื่องก่อน (BoardMeFirst) และเลือกที่นั่งชั้น Standard สําหรับสมาชิกบัตรฯ และผู้ร่วมเดินทางในการจองเดียวกัน 
 • รับนํ้าหนักกระเป๋าเพิ่มเติม 5 กิโลกรัม สําหรับผู้ถือบัตรที่ซื้อนํ้าหนักกระเป๋า ขั้นตํ่า 20 กิโลกรัม ณ ตอนที่ทําการจองตัวเครื่องบิน
 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 1 ครั้งต่อการจอง อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง (สําหรับสมาชิกบัตร KrisFlyer World Elite เท่านั้น)

สิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดเพิ่มจาก KrisShop*

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite และ บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

 • รับส่วนลด 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อใช้จ่ายขั้นตํ่า 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ ที่ KrisShop ทุกปีปฏิทิน

อัตราค่าธรรมเนียม

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 2,000 บาท

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World 

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 4,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : 2,000 บาท
Kave 970×250

คุณสมบัติผู้สมัคร

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 50,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 100,000 บาทขึ้นไป 

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

อายุผู้สมัคร

 • บัตรหลัก: 20 – 60 ปี
 • บัตรเสริม 15 – 80 ปี

 รายได้

 • รายได้ต่อเดือนคนไทย: 30,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้ต่อเดือนต่างชาติ: 50,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • พนักงานประจำ: 4 เดือน (ต้องผ่านการทดลองงาน)
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • คนไทย: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • ต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

ข้อเสนอพิเศษ

เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite
เปรียบเทียบความน่าสนใจของบัตรเครดิต Uob Krisflyer World และ Uob Krisflyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

เมื่อสมัครบัตรหลัก ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 12 เม.ย. 67

 • ต่อที่ 1 รับคริสฟลายเออร์ไมล์ 20,000 ไมล์* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้การอนุมัติ
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดบัตรกำนัลห้องพัก โรงแรม Banyan Tree Bangkok 1 คืน ห้องพักประเภท Serenity Club Room รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้การอนุมัติ
 • กิจกรรมลุ้นรางวัล บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ พาคุณบินชั้น Business Class และลุ้นรับรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 3.5 ล้านบาท

สมัครบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World Elite

บัตรเครดิต UOB KrisFlyer World

เมื่อสมัครบัตรหลัก ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67

โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 12 เม.ย. 67

 • รับ 5,000 ไมล์* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
 • กิจกรรมลุ้นรางวัล บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ พาคุณบินชั้น Business Class และลุ้นรับรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 3.5 ล้านบาท

สมัครบัตรเครดิต UOB KrisFlyer World 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด • ใช้เท่าที่จําเป็นและชำระคืนได้ตามกําหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
How to ความคุ้มค่า ชาร์จรถ EV VS โซลาร์เซลล์
เปิด 5 ปัจจัยความสำเร็จสไตล์ Flip
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โล...
ข่าวสาร
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเลบางนา ต้องแสนสิริ
ทำเล
Bri ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603 บาท/หุ้น ขึ้น Xd วันที่ 30 เม.ย.67 นี้ ปี 2567 เปิดบ้านจัดสรร 17,000 ล้าน เน้นตลาดกลาง บน สอดคล้องสภาวะตลาด
BRI ใจป้ำ! ชงจ่ายปันผลรอบปี 2566 เพิ่มอีก 0.603...
ข่าวอสังหา
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวเลขแนวโน้มปี 2567
ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เคาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ ...
ข่าวอสังหา
“ชญาดา บิซ เพลส” (chayada Biz Place) ศรีนครินทร์ อ่อนนุช ทาวน์โฮมสไตล์ออฟฟิศ ไอเดียใหม่ สมดุลของชีวิตและการทำงาน บนทำเลที่ดีที่สุด เปิดตัวเริ่มต้น 14 ล้านบาท
“ชญาดา บิซ เพลส” (Chayada Biz Place) ศรีนครินทร...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (golden Neo 3 Rama 2) จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม บ้านหรูหลังใหญ่สไตล์อิตาลี ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วนตัดใหม่
รีวิว โกลเด้น นีโอ 3 พระราม 2 (Golden Neo 3 Ram...
Sponsor
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1644901653 8099
Untitled 2 32
107.0-175.0

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,790,000 บาท
IMG 1640251506 4116
Untitled 2 32
103

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,800,000 บาท
IMG 1640269298 4967
Untitled 2 32
30-45

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
Screen Shot 2565 03 28 at 16.20.10
Untitled 2 32
143 - 218

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,990,000 บาท
Kave 970×250