พฤกษา จับเทรนด์โลก ชูแคมเปญ “พฤกษา ลีฟวิ่ง โซลูชั่น” สร้างมาตรฐานใหม่ของการเลือกที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับชีวิตวันข้างหน้าที่เปลี่ยนไป

พฤกษา จับเทรนด์โลก ชูแคมเปญ “พฤกษา ลีฟวิ่ง โซลูชั่น” สร้างมาตรฐานใหม่ของการเลือกที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับชีวิตวันข้างหน้าที่เปลี่ยนไป
Homeday

การพัฒนาที่อยู่อาศัยของ “พฤกษา” ตั้งอยู่บนฐานแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และอาจกล่าวได้ว่า ดีไซน์บ้านที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุกมิติ ถือเป็น “ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” นวัตกรรมจากพฤกษาโดยเฉพาะที่มอบให้กับผู้บริโภค

โลกเปลี่ยนเร็ว “พฤกษา” ในฐานะแบรนด์ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย จึงมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมการอยู่อาศัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้คนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้และในอนาคต  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่  เช่น  การก้าวสู่สังคมสูงวัย  วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด IoT (Internet of Things) นวัตกรรมเปลี่ยนโฉมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง  สิ่งเหล่านี้ทำให้พฤกษามองเห็นเทรนด์การอยู่อาศัยที่ผนวกรวมเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายในบ้านให้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน 

จึงทำให้พฤกษาในปัจจุบันเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดียวของไทยที่มีโรงพยาบาลผูกรวมอยู่ในโครงสร้างธุรกิจ และเป็นจุดกำเนิดของการผนวกนิยามคำว่า “บ้านและการใช้ชีวิต” เข้าเป็นเนื้อเดียวกับนิยาม “สุขภาพ” ได้อย่างลงตัว  การสร้างบ้านสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีที่สุดได้กลายมาเป็นโมเดลการพัฒนาใหม่ที่มาจากการรวมพลังของสองธุรกิจผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย – พฤกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ – รพ.วิมุต ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน

1 1 scaled

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เล่าถึง  ความร่วมมือกับรพ.วิมุต  ภายใต้แนวคิด(บ้าน) ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต คิดมาเพื่อคุณ… ในวันนี้และพรุ่งนี้TomorrowReimagined.โดยยึดถือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยแกนหนึ่งให้ความสำคัญ คือมุ่งเน้นความใส่ใจในเรื่องของ Health&Wellness เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ช่วยตอกย้ำจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่ว่า “พฤกษา..ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต” 

การมีโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้พฤกษาสามารถคิดต่อยอดได้ทั้งในแง่ของการพัฒนาบริการและโครงการ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยของพฤกษามอบความสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นสำหรับการอยู่อาศัยในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันและรวดเร็ว บ้านจึงต้องมีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในทุกมิติของช่วงชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคต  

0 1

“คำตอบคือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของบ้านและสุขภาพโมเดลจึงมีสามส่วนคือโฮมเฮลท์และตัวเชื่อมคือเทคโนโลยี ”   คุณหมอบอกว่า การผนึกพลังร่วมกันของพฤกษาและรพ.วิมุตจะสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการพฤกษา โดยแผนการขยายบริการดูแลสุขภาพของรพ.วิมุตนั้นจะเกาะติดไปกับทำเลที่อยู่อาศัยที่พฤกษาเข้าไปพัฒนา 

ในบางทำเลมีแผนสร้างเป็นโรงพยาบาลสาขาขนาดเล็กสำหรับโครงการของพฤกษาและชุมชนแวดล้อม  บางทำเลสร้างเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพมีแพทย์หมุนเวียนมาให้บริการ แต่เพื่อให้ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพตั้งแต่อยู่ที่บ้านโรงพยาบาลวิมุตจึงมีการจับมือร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีหลายกลุ่มทั้งที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อโฮมและเฮลท์ทำให้ผู้อยู่อาศัยโครงการของพฤกษารู้สึกเสมือนว่ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่เอื้อมมีความเจ็บป่วยใดๆ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทันท่วงที

ยกตัวอย่างโปรแกรมปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)  ที่ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่าย    มีบริการจัดส่งยาให้ถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย  รวมทั้งแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้สูงวัยกรณีฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือนและจัดส่งทีมดูแลพร้อมรถพยาบาลบริการ 24 ชม.เป็นต้น  ซึ่งในอนาคตจะยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อโฮม-เฮลท์เพิ่มเติมได้อีก  เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งในระยะก่อนเจ็บป่วยระยะเจ็บป่วยและระยะฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา

คุณหมอ ยังบอกด้วยว่า สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน ทีมโรงพยาบาลวิมุตเองมีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียดีไซน์เพิ่มเติมในโครงการของพฤกษา ในจุดที่คิดว่าสามารถช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายขึ้น เช่น การใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีความสูงพอเหมาะรองรับสรีระผู้สูงวัยให้ลุก-นั่งได้สะดวกการออกแบบให้บางส่วนของพื้นที่สีเขียวส่วนกลางของโครงการมีสวนหินบำบัดใช้สำหรับเดินนวดฝ่าเท้าซึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัย หรือแม้แต่การพาเด็กๆ มาเดินเท้าเปล่าบนก้อนหินก็ช่วยส่งเสริม SI (Sensory Integration) การพัฒนาระบบประสาทสัมผัสซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญของเด็กวัยกำลังเจริญเติบโต

โมเดลสร้างบ้านสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีที่สุดโดยเชื่อมต่อHome–Health –Tech ไว้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์จึงเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองธุรกิจที่แม้จะมีความเชี่ยวชาญต่างกันแต่สามารถผนึกกำลังนำส่วนดีที่สุดของสินค้าและบริการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างใส่ใจ  ใจ  “เรื่องบ้าน และคุณภาพการอยู่อาศัย เป็นหน้าที่ของพฤกษา ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพขอโอกาสให้ “วิมุต” ช่วยดูแล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวทิ้งท้าย     

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู-ใส่ใจสุขภาพ’
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
M Kuche และ Woodden เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู ใส่ใจสุขภาพ’
M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง...
ข่าวสาร
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงก...
ข่าวสาร
“peace” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ...
ข่าวอสังหา
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อเป็นการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่น “ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางก...
ข่าวอสังหา
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641382708 1954
Untitled 2 32
90-105

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,390,000 บาท
IMG 1625904312 5687
Untitled 2 32
110-187

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,990,000 บาท
IMG 1638087806 7898
Untitled 2 32
240-263

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 11,000,000 บาท
IMG 1640269957 8145
Untitled 2 32
95

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,490,000 บาท
Kave 970×250