Asset Wise Modiz Ad

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก
Homeday
“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

พฤกษา ใช้กลยุทธ์ Green to Great ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ประกาศจัดอีเวนต์ Live well Stay well  by PSH ในรูปแบบ EcoFriendly Event ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ ประเดิมจัดครั้งแรกที่ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง หวังจุดประกายให้ผู้จัดงานต่าง ๆ ร่วมใจกันใช้คอนเซปต์การจัดอีเวนต์อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้โลกน่าอยู่ สานต่อแนวคิด ESG

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

นางสาวจิตชญา ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษา มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นําในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” และได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว ด้วยการผสานแนวคิดทั้งสามด้านไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจสภาพแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  หรือ ESG เข้าไปในแนวนโยบายและการดำเนินงานทุกส่วน พร้อมกำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนของพฤกษา คือ Green to Great  ที่มุ่งให้ความสำคัญในมิติด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรม และงานอีเวนต์ต่าง ๆ ที่จะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

“การจัดอีเวนต์ในแต่ละครั้งล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ทั้งก่อให้เกิดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ที่ผ่านมา พฤกษาได้จัดงาน Live well Stay well by PSH ให้กับลูกบ้านตลอดทั้งปี เรื่องนี้จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญของเรา ปีนี้เราจึงมีนโยบายจัดงาน Live well Stay well by PSH ในลักษณะ Eco-Friendly Event ซึ่งทุกคนยังคงสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในงานได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย” นางสาวจิตชญา กล่าว

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

โดยรูปแบบการจัดงาน Live well Stay well  by PSH แบบรักษ์โลก จะเริ่มตั้งแต่สถานที่จัดงาน ซึ่งพฤกษาจะ จัดในชุมชนของลูกบ้าน เพื่อไม่ให้ลูกบ้านต้องเดินทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการปล่อยมลพิษ จัดงานในพื้นที่เปิด เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และ จัดงานช่วงเวลากลางวัน เพื่ออาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างบูธที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีการ ลงทะเบียนออนไลน์ และ ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการแจกใบปลิว เพื่อลดการใช้กระดาษ

นอกจากนี้ ภายในงานจะ ทำอาหารเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดปกติและขนาดเล็ก เพื่อให้คนที่กินน้อยสามารถเลือกขนาดเล็กเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเหลือทิ้ง และ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายหรือรีไซเคิลได้ รวมทั้งมีระบบ การจ่ายเงินแบบ Cashless เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเงิน และยังเตรียมจุดแยกขยะ และมีกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจวิธีการแยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดให้ถูกต้องด้วย 

ขณะเดียวกัน พฤกษาจะประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน นำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค ให้วัดสวนแก้ว และรณรงค์ให้ลูกบ้าน นำถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ เพื่อลดปริมาณขยะ

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

งาน Live well Stay well by PSH แบบรักษ์โลก จัดขึ้นครั้งแรกที่ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง นำความ “อยู่ดี มีสุข” พร้อมบรรยากาศสดใสแบบเป็นกันเองไปส่งมอบให้ลูกบ้านถึงโครงการ ซึ่งเป็นไปตามจุดหมายขององค์กรตามกรอบแนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต อยู่ดี มีสุข” โดยภายในงานมีผลิตภัณฑ์และบริการจากกลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง รวมถึงพันธมิตรมากมาย  พร้อมด้วยบูธร้านอาหาร Food Truck ที่มาให้บริการ  และเปิดให้ลูกบ้านเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลิน

“การจัดงาน Live well Stay well by PSH แบบรักษ์โลก อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนงานต่าง ๆ ให้กลายเป็นอีเวนต์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม หากบรรดาผู้จัดงานหลาย ๆ รายพร้อมใจกัน เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานอย่างยั่งยืนไปทีละน้อย ในอนาคตก็จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่กับโลกของเราไปนาน ๆ” นางสาวจิตชญา กล่าวในตอนท้าย

“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก
“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก
“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก
“พฤกษา” นำคอนเซปต์ความยั่งยืน จัดอีเวนต์แบบรักษ์โลก สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ลูกบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าให้โลก

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1631803331 2720
Untitled 2 32
140-262

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,990,000 บาท
IMG 1636387128 7913
Untitled 2 32
120-142

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,490,000 บาท
IMG 1636963111 3578
Untitled 2 32
24-46

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
IMG 1642758413 7783
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad