Asset Wise Modiz Ad

จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน

จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน
Homeday
จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน 0

“ธุรกิจอยู่ได้ สังคมอยู่ได้ โลกอยู่ได้” Keyword ของการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องคิดและจัดหาทุกกลยุทธ์ที่มีมาทำให้ทั้ง 3 สิ่งนี้เดินไปได้อย่างสมดุล

LPN หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่โฟกัสอยู่กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาอย่างยาวนาน และจากนี้ไปนับวันจะมีแต่เข้มข้นมากขึ้น มองแต่ละก้าวเดินจากมุมมอง ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ (LPN)

หลายเรื่องที่ LPN ทำมานานแต่การรับรู้ยังอยู่ในวงจำกัด เช่น การจัดการขยะชุมชนใน 21 โครงการนำร่อง เริ่มที่แม่บ้านเป็นคนคัดแยกขยะจากหลายโครางการรวมกัน มีประมาณ 1000 ตันกว่าเดือน สามารถนำมาเป็นขยะรีไซเคิลได้ 6% จากนั้นก็ขยายผลสู่การทำงานร่วมกับ Wake Up Waste แพลตฟอร์มที่ช่วยเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่ต้นทาง มีคุณภาพ และการขนส่งไปรีไซเคิลไปดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งสำนักงานขายหลายแห่งเริ่มนำโซลาเซลส์ดึงพลังงานทดแทนมาใช้ 

การลงมือทำในเรื่องต่าง ๆ ที่มีมาจาก วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ว่าด้วยค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” และ 6 กรีน ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) 

C-L-A-S-S-I-C ประกอบด้วย

 1. Cost with Quality บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ
 2. Lateral Thinking คิดนอกกรอบ
 3. Alliance การทำงานร่วมกับพันธมิตรด้วยความไว้วางใจและเป็นธรรม ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน
 4. Speed with Quality รวดเร็วพร้อมคุณภาพ และ ล้ำหน้าผู้อื่นตลอดเวลา
 5. Service Minded ใจรักในบริการ
 6. Integrity การมีจริยธรรม
 7. Collaboration ร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ถือเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก็เป็นอีกหลักคิดที่ LPN ให้ความสำคัญ​ทั้งสิ่งแวดล้อม โซเชียล และ ธรรมมาภิบาล

“ในนิยามของเรานั้น E เกี่ยวกับทรัพยากร ทุกครั้งที่ทำธุรกิจเราก็เบียดเบียนโลก เพราะเอาทรัพยากรโลกมาแปรสภาพแล้วขายต่อ ถ้าเราไม่ดูแลโลกสักวันทรัพยากรก็หมดไป 

S ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ แต่ละคนมีความต้องการหรือสิ่งที่ควรจะได้ไม่เหมือนกัน ถ้าหากสามารถบริหารจัดการให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ใกล้เคียงกันก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และสุดท้าย G กำไรที่ได้มาจะแบ่งปันกันอย่างไร

การบาลานซ์ผู้มีส่วนได้เสีย และกลยุทธ์ที่เลือกมาใช้นั้นนำไปสู่ปฏิบัติได้ จะนำไปสู่ Sustainability และอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด ซึ่งเราก็ผ่านมาได้โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ก็ด้วยการ Practice”

จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ LPN ทำมาโดยตลอด และอยู่ระหว่างการทำให้ทุกอย่างเป็นเวอร์ชั่นที่อัพเกรด และดีขึ้นกว่าเดิม

 1. เริ่มจาก Green Enterprise ธุรกิจที่ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการ และทุนมนุษย์
 2. Green Design Concept การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาเครื่องมือมาใช้สำหรับเช็คลิสต์งานในส่วนกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบโครงการที่คำนึงถึงทิศทางแดดลม มีช่องทางให้ลมผ่านได้ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากการเข้าอยู่แล้วจะมีค่าการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 3. Green Construction Process การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในกระบวนการก่อสร้าง “ตอนนี้เรากำลังทำเรื่องกรีน คอนสครัคชั่น โดยมีเครื่องมือในการตรวจเช็คตลอดทางของการก่อสร้างว่าแต่ละจุดเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเจาะช่องหน้าต่างต้องใช้กระจกมากกว่าเดิมเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ต้องมองหาจุดสมดุลด้วยว่าทำอย่างไรที่ผู้อยู่อาศัยจะใช้ชีวิตที่สบายและมีความสุขด้วย ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดที่บอกค่าได้แบบเรียลไทม์”
 4. Green Marketing Management การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง LPN ทำในสิ่งที่สัญญาไว้กับลูกค้า เงื่อนไขตรงไปตรงมา
 5. Green Community Management การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการหลังส่งมอบ ซึ่งทำกันในตลอดเส้นทางตั้งแต่รับมอบบ้านจนถึงเข้าอยู่แล้ว หรือที่เรียกว่า Life quality management
 6. และสุดท้าย Green Financial Management การกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

ประพันธ์ศักดิ์​ บอกถึงความตั้งใจของ LPN ในการสร้างบ้านคุณภาพดี ราคาจับต้องได้ ไปพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดย LPN วางเป้าหมาย Carbon neutrality (อัตราการปล่อย CO2เท่ากับอัตราการดูดซับของ CO2) ให้ได้ในปี ค.ศ.2030 ซึ่งจากผลงานการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2021 เทียบกับรายได้จะอยู่ที่ 2.2 ตันต่อรายได้ 1 ล้านบาท ส่วนปี 2022 อยู่ที่ 1.24 ตัน เท่ากับเราผลิตมลภาวะน้อยลง ต่อรายได้ที่ทำ ประมาณ 45% ในปีที่ผ่านมา และก็คาดหวังว่าตัวเลขของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลงเรื่อย ๆ เฉลี่ยปีละ 2.5-5% 

การจะเดินไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยความทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพราะยังมีความท้าทายอีก 3 เรื่องที่รออยู่

 1. หนึ่ง ต้นทุน จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิด Benefit กับโลก และสังคมได้ด้วย
 2. สอง การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ง่าย ความรู้ และเทคโนโลยี เปลี่ยนไปทุกวัน เพราะเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ และวันต่อ ๆ ต่อไป
 3. สาม วัฒนธรรม และมายด์เซ็ทของผู้คน การไม่มีมายด์เซ็ทในการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ในการขับเคลื่อน เพราะคนได้แต่ทำให้เสร็จ ไม่ได้ทำให้สำเร็จ 

“การพัฒนา 6 Green ที่เป็น New version ก็ค่อย ๆ ทำไป เพราะยังมองเรื่องต้นทุนและความสามารถในการทำกำไร และการบริหารต้นทุนสำคัญ เชื่อว่าในปีนี้ทุกดีเวลลอปเปอร์จะเจอปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของการทำรายได้ ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมาก่อน เรื่องนวัตกรรมก็ไม่ควรหยุดทำ แต่จะใช้สปีดเท่าไหร่นั้นคงต้องพิจารณา ก่อนหน้านี้อาจจะเต้นในจังหวะชะชะช่า ตอนนี้อาจเป็นการเต้นแทงโก้ สลับกันไปช้าบ้างเร็วบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ ธุรกิจจะเดินไปข้างหน้าได้ ทำแล้วต้องมีกำไร สังคมอยู่ได้ และโลกที่ได้รับการดูแล

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส DNA ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ‘เสนา ดีเวลลอปเม้นท์’
จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน
รีโนเวท เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นใหม่ อยู่เองก็ได้ ขายก็ดี
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & ...
ข่าวอสังหา
Cover
ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนา "Digital Transcript" พร้อมร...
ข่าวสาร
Cover
“ธนาสิริ เราดูแล” หนุนมาตรการรัฐ ส่งเสริมคนอยาก...
ข่าวอสังหา
Cover
การเคหะแห่งชาติ คิกออฟ กิจกรรม สำนักงานสีเขียว ...
โมทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ รุกตลาดย่านบางปู กับโครงการ โมติ ทาวน์ (สุขุมวิท – เเพรกษา) ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์น นอร์ดิก เริ่มต้นเพียง 2.69 ล้านบาท
โมทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1638158902 3947
Untitled 2 32
112

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,840,000 บาท
IMG 1631523620 6219
Untitled 2 32
26-60

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
IMG 1641381565 1171
Untitled 2 32
112-135

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1632819510 3204
Untitled 2 32
111

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad