Asset Wise Modiz Ad

Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional AI vs Generative AI เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด

Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional AI vs Generative AI เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด
Homeday
Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional Ai Vs Generative Ai เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด

เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยเทรนด์ Generative AI มาแรง ภาคธุรกิจตื่นตัวเตรียมประยุกต์ใช้ในหลายด้าน Blendata มองระยะแรกองค์กรอาจเจอปัญหาค่าใช้จ่ายสูงและตัวเลือกผู้ให้บริการในตลาดยังมีน้อย อาจพบความเสี่ยงผลลัพธ์ไม่คุ้มค่า ปัจจุบัน AGI (Artificial General Intelligence) หรือ Generative AI  มีเพียง 3 Use Cases ที่วัดผลได้ แนะองค์กรมองเทคโนโลยี ANI (Artificial Narrow Intelligence) หรือ Traditional AI ควบคู่กัน โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการผลลัพธ์ที่วัดผลได้ในต้นทุนที่เหมาะสม ชี้ ANI มีข้อพิสูจน์ชัดจาก Case Study ของบริษัทระดับโลกมากมาย

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด  เปิดเผยว่า ช่วงปีที่ผ่านมา เทรนด์การใช้ Generative AI (AI สร้างสรรค์) เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและมาแรงอย่างมาก ด้านภาคอุตสาหกรรมต่างตื่นตัวและมีแผนลงทุนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรมากขึ้น จากรายงานของ Gartner ระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมา Generative AI ถูกยกเป็นวาระของผู้บริหารองค์กร โดยในหลายองค์กรได้เริ่มนำร่องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม Blendata มองว่าการประยุกต์ใช้ Generative AI มีความท้าทาย ใน 2 มิติสำคัญ ได้แก่ 1. การลงทุนและค่าใช้จ่ายที่สูง การพัฒนาและการใช้ Generative AI ในช่วงแรกนั้นยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับเทคโนโลยี การบำรุงรักษาระบบ การเตรียมข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณมาก เพื่อให้โมเดลเรียนรู้ได้ดี ซึ่งการนำไปประยุกต์ใช้กับหลาย ๆ Use Cases อาจมีความเสี่ยงด้านต้นทุนที่สูงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า 2. ตัวเลือกผู้ให้บริการในตลาดยังมีน้อย ในปัจจุบันการพัฒนา Generative AI ยังเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้มีจำนวนผู้ให้บริการในตลาดเพียงไม่กี่ราย รวมถึงผู้ให้บริการที่ให้ใช้บริการฟรีที่มีประสิทธิภาพก็ยังมีจำนวนน้อย หากองค์กรตัดสินใจทำการลงทุนในช่วงแรกนี้โดยไม่วางแผนให้ถี่ถ้วนอาจทำให้ขาดทุนจากต้นทุนค่าบริการ Generative AI ที่สูงมากได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้การลงทุนสูญเปล่าทั้งด้านค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากรบุคคล

Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional Ai Vs Generative Ai เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data และ AI ของ Blendata จากงานทำงานร่วมกับองค์กรมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากหลายอุตสาหกรรม Blendata มองว่า Use Cases ด้าน Generative AI ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนและมีการวัดผลแล้วว่าสามารถสร้างประโยชน์ได้จริง มีเพียง 3 Use Cases ดังต่อไปนี้ 1. Virtual Assistant: ทดแทน Chatbot แบบดั้งเดิม 2. เพิ่มความสามารถระบบ Knowledge Management System (KMS) ขององค์กร 3. เพิ่มศักยภาพงานด้าน Day-to-Day Operation ขององค์กร เช่น ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูล ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น รวมถึงการสร้างเนื้อหาเอกสาร และสร้างรายงานโดยการทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

จากมุมมองของ Blendata นั้น การประยุกต์ใช้ Generative AI โดยทันทีอาจยังมีข้อจำกัดและได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า แนะองค์กรพิจารณาเทคโนโลยี ANI (Artificial Narrow Intelligence) หรือ Traditional AI (AI แบบดั้งเดิม) ควบคู่กัน เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มองหาการใช้งานจริงในทันทีและผลลัพธ์ที่วัดผลได้ในต้นทุนที่เหมาะสม การเริ่มต้นด้วย ANI อาจตอบโจทย์มากกว่า เทคโนโลยี ANI ได้รับการออกแบบมาให้เรียนรู้งานหรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจง โดยนำเสนอโซลูชันที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดให้เลือกใช้อย่างหลากหลายในตลาด เช่น Machine Learning, Neural Network หรือ Deep Learning เป็นต้น โดย ANI มีข้อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมจาก Case Study ของบริษัทระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Starbucks, Facebook, Tesla, Apple และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ล้วนแล้วแต่นำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่าง Use Cases ที่น่าสนใจ ดังนี้

Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional Ai Vs Generative Ai เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด
  1. ระบบการแนะนำ (Recommendation Systems): ANI ขับเคลื่อนอัลกอริทึมระบบการแนะนำของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่าง ๆ เช่น สตรีมมิ่งภาพยนตร์ เพลง เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือเครือข่ายโซเชียลมีเดีย โดยระบบ ANI จะทำการวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ และแนะนำเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแบบรายบุคคล เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น
  2. การตรวจจับการฉ้อโกงและเพิ่มความปลอดภัย (Fraud Detection and Security Enhancement): ANI ปรับปรุงระบบการตรวจจับการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมธนาคาร การเงิน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบและความผิดปกติในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ANI สามารถระบุกิจกรรมการฉ้อโกง ตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
  3. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics): ANI สามารถวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม ผลลัพธ์ หรือพฤติกรรมในอนาคต ความสามารถนี้ถูกนำไปใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน (การคาดการณ์ตลาดหุ้น) การดูแลสุขภาพ (การคาดการณ์การระบาดของโรค) และการตลาด (การคาดการณ์พฤติกรรมลูกค้า) เป็นต้น
  4. การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด (Personalization in Marketing): ANI สามารถปรับแต่งเนื้อหา โฆษณา และข้อเสนอส่งเสริมการขายตามความต้องการส่วนบุคคล โดยประมวลผลจากข้อมูลประชากร และการโต้ตอบในอดีต เพื่อช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้น
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization): ANI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง การคาดการณ์ความต้องการ โลจิสติกส์การขนส่ง และประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ช่วยให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานที่ติดปัญหา ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  6. การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Predictive Maintenance): ANI ใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์และข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มความเสียหายของเครื่องจักรล่วงหน้า ช่วยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์เครื่องจักรหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ลดเวลาในการซ่อมบำรุงโดยการแก้ไขอย่างทันท่วงที ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในอุตสาหกรรม
  7. การแบ่งกลุ่มลูกค้าและวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก (Customer Segmentation & Analytics) : ANI ใช้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูล Demographics เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน ทำให้องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายที่เชื่อถือได้และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี ทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยลดทรัพยากรด้านเงินและเวลาจากการทำการตลาดที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการเลือกระหว่าง ANI และ Generative AI หรือการตัดสินใจใช้งานทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กร เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทรัพยากรที่มีอยู่ ความพร้อมทางเทคโนโลยี และข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม ธุรกิจควรประเมินความต้องการอย่างถี่ถ้วน พิจารณาถึงประโยชน์และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละแนวทาง รวมถึงผลตอบแทนในการลงทุน (Return on investment;ROI) และพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญระยะยาว

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards ในงาน Thailand E-Commerce Award 2024
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กรีนซีเมนต์” ลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับวงการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) เผยข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ในประเทศไทย เติบโตสูงขึ้นกว่า 4,394%
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล E Commerce Brand Excellence Awards ในงาน Thailand E Commerce Award 2024
เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล e-Com...
ข่าวสาร
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กรีนซีเมนต์” ลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับวงการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กร...
ข่าวอสังหา
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอ...
ข่าวอสังหา
เคทีซีเดินหน้าทำการตลาดตอบโจทย์นักช้อปทุกกลุ่มเซกเมนต์ จับมือห้างสรรพสินค้ามอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลช้อปกลางปี
เคทีซีเดินหน้าทำการตลาดตอบโจทย์นักช้อปทุกกลุ่มเ...
ข่าวสาร
ธอส. รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
ธอส. รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1642602539 1013
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1629470656 4779
Untitled 2 32
93.00-138.00

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
IMG 1638716099 7301
Untitled 2 32
222-292

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 12,000,000 บาท
IMG 1642156920 1480
Untitled 2 32
98.0

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad