5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย
Homeday
5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 1200x800 FB

“ขายที่ดินให้ต่างชาติ” คงเป็นหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยไม่อยากสนทนาด้วยและพร้อมกากบาทตัวโตๆ กับ 2 ประเด็นที่พูดถึงกันมาโดยตลอด คือ

  1. ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
  2. ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อคอนโดมิเนียมจากเดิม 49% เป็น 70-80%

ในเชิงหลักการได้ถูกอนุมัติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 แต่ในเชิงปฎิบัติได้มีมติเพิกถอน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และให้อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาแก้ไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวใหม่อีกครั้ง โดยต้องร่างขออนุมัติณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยต้องตอบโจทย์และฟังความคิดเห็นประชาชนที่เป็นสำคัญที่สุด และถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบทางความรู้สึกในเชิงกว้าง ว่าต่างชาติจะไม่ได้มาแย่งที่ดินในประเทศไทยใช่หรือไม่ และเป็นผลดีมากกว่าผลเสียในอนาคตได้อย่างไร

“การกระตุ้นเศรษฐกิจ” คงเป็นเหตุผลหลักเพื่อการนำเม็ดเงินไหลเข้าประเทศ และให้ความสำคัญกับ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

  1. กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง 
  2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 
  3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
  4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ซึ่งจะเรียกกลุ่มนี้ว่า “ต่างด้าวศักยภาพสูง”

กรณีซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัย :  แต่ต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และต้องมาลงทุนในไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป จึงจะสามารถซื้อที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ และได้เฉพาะพื้นที่สีเหลืองที่อยู่อาศัยเท่านั้น หรือก็คือพื้นที่ชานเมืองนั้นเอง 

(อ้างอิง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542)

กรณีซื้อคอนโดมิเนียม : ยังคงซื้อเพื่ออยู่อาศัยได้เช่นเดิม แต่ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมด

(อ้างอิง พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)

จากทั้งหมดที่กล่าวมา “ก็ถือว่าไม่ง่าย” ที่ต่างชาติจะเข้าอาศัยที่ดินบนพื้นที่ประเทศไทยเทียบเท่าประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง และกำลัง “ถือว่าไม่ยาก” ที่กำลังเกิด Talk of the town อย่างมากหากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติที่กำลังทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้นด้วยการลดเงื่อนไขลดเวลาลงทุนในไทยจาก 5 ปีเป็น 3 ปี และเพิ่มโอกาสซื้อห้องชุดเป็น 70-80%

และยังคงเป็น Story ที่ต้องติดตามกันต่อไป แล้วหากเราเข้าใจภาพร่วมแล้วว่ามันไม่ง่าย ลองมานั่งคุย 5 ข้อดีของการเปิดโอกาสให้ต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยมีอะไรบ้างนั้น ทีมงาน Homeday จะขอสรุปดังนี้ 

1. เพิ่มกำลังซื้อตลาดใหม่

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 1

            ปัจจุบันเศรษฐกิจยังถือว่าชะลอตัว กำลังซื้อคนไทยถดถอยอย่างมาก แต่มีกลุ่มนึ่งที่ไม่เคยชะลอและเป็นกลุ่มต่างชาติหลักคือ “พี่จีน” ที่พร้อมน้อมรับตำแหน่ง “ต่างด้าวศักยภาพสูง” เป็นกลุ่มนักลงทุนแรกๆ ที่เป็นเจ้าหลักที่มาการส่งเสริมการส่งออกสินค้า Domestic ประเทศไทย , การส่งเสริมด้านการลงทุนขายคอนโดมิเนียมทั้งซื้อและปล่อยเช่า และการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด 

          การเพิ่มช่องโอกาสการให้ซื้อที่ดินชานเมืองกับขยายการปล่อยห้องคอนโดมิเนียม จะเป็นการช่วยลด Stock จาก Dev. สร้างผลกำไรและการต่อยอดกลุ่มลูกค้าศักยภาพเข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้น

2. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้คนไทย

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 2

             จากกำลังซื้อภายในประเทศ และการส่งออกนอกประเทศ ในกลุ่มเฉพาะ จะถูกขยายตลาดให้ต่างชาติเข้ามามีสิทธิ์ขยายธุรกิจและต่อยอดในประเทศไทยได้มากขึ้น รวมถึงช่วยเปิดแนวทางการลงทุนแบบลูกผสม ที่เพิ่มโอกาสมองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้น

3. ระบาย Stock คงค้าง

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 3

            จากสถิติตั้งแต่ปี 2563 ช่วงมาตรฐาน Covid-19 เห็นได้ชัดว่า Dev. ทุกเจ้าหันลูกศรชะลอการลงทุนคอนโดมิเนียมอย่างเห็นได้ชัด (อ้างอิง สถิติงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากกรมที่ดิน) การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินกับการจดทะเบียนอาคารชุดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการชะลอการเปิดตัวลง และขยายตลาดไปทางต่างจังหวังเช่น ชลบุรี-ระยอง มากกว่าการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดิมและการนำต่างด้าวศักยภาพสูง จะช่วยผลักดันการระบาย Stock ทรัพย์สินคงค้างได้อย่างมาก ซึ่งจะดีกับนักลงทุนอสังหาฯ ที่สามารถทำธุรกิจขายและปล่อยเช่าได้กับกลุ่มคนระดับบนมากขึ้นนั้นเอง

4. ราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 4

            ถึงแม้ค่าเฉลี่ยปัจจุบันต่างชาติที่ผ่านเงื่อนไขการซื้อที่ดินหรือซื้ออาคารชุด จะมีสัดส่วนไม่ถึง 10% เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แต่การลดความเข้มงวดและยังควบคุมสัดส่วนและพื้นที่โซนสำคัญของคนไทยไว้ ก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนรอบนอกเมืองได้เช่นกัน รวมถึงการมาของรถไฟฟ้าทุกสายที่เชื่อมโยงพื้นที่ชานเมือง จะเป็นทางออกที่เพิ่มพื้นที่ให้ต่างด้าวศักยภาพสูงได้มีทางเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าคนในเมืองและส่งเสริมราคาขายชานเมืองให้เติมโตเป็นกลุ่มลูกผสม (Mix-uesd) ได้มากขึ้น

5. เช่าที่ดินระยะยาว-เพิ่มวงเงินลงทุน

5 ข้อดีของการเปิดโอกาสต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทย 5

             ถึงแม้จะอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี ด้านการปรับแก้สิทธิ์ครอบครองที่ดินที่มากกว่า 40 ล้านบาท และให้พื้นที่ดินน้อยหรือเทียบเท่า 1 ไร่ นั้นมีความหมายว่าเจ้าของที่ดินมีโอกาสด้านเม็ดเงินที่สูงขึ้น (ในกรณีซื้อที่ดิน) ส่วนการเช่าระยะยาวก็เป็นอีกเลือกที่เป็นการแก้ปัญหาระหว่างการทบทวนมติปรับแก้สิทธิ์ครอบครองที่ดินเพิ่ม ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะเป็นข้อดีให้กับประชาชนที่ถ้าปลดล็อคสิทธิ์ด้านในด้านหนึ่งที่เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนต่างชาติเข้ามาประเทศได้มากขึ้น มูลค่าทรัพย์สินก็ย่อมปรับตามไปด้วยเช่นกัน

             ในภาพความเป็นจริงนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักลงทุนหรือต่างด้าวศักยภาพสูง ถือว่าไม่ได้เข้ามาลงทุน ทำงาน หรือแม้แต่อยู่อาศัย ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศเจ้าใหญ่ แต่ด้านการท่องเที่ยว ยังถือเป็นเจ้าภาพลำดับต้นๆที่ได้รับความสนใจ 

           การต่อยอดการท่องเที่ยวคือความชื่นชอบทั้งศิลปะ และวัฒนธรรม อุปโภคและบริโภค เกษียณ ซึ่งคือด้านความรู้สึกที่เพิ่มการลงหลักปลักฐานที่ดี ดังนั้นโอกาสจึงมักมาพร้อมกับการเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆ ทีต้องอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
เปิด 5 ปัจจัยความสำเร็จสไตล์ Flip
9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ เพื่อชีวิตและสุขภาพดีๆ ที่ทุกคนเลือกเองได้
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน...
ข่าวอสังหา
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนปีนี้ การกลับมาของเจ้าของตำนาน ‘หมุดหมายกรุงเทพฯ’ ใจกลางเมืองในรูปโฉมใหม่
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให...
ข่าวอสังหา
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (hba) “รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2024” เปิดฉากใหญ่ – ปลุกกำลังซื้อต้นปี
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) “รับสร้างบ้านและว...
ข่าวอสังหา
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “trend Beyond Colours 2024 25 Live Better, Be Better, Feel Better” จิตใจสดใหม่เสมอ ด้วยพลังแห่งเทรนด์สีประจำปี
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “Trend Bey...
ข่าวสาร
แผนธุรกิจ 2567 Pf Grand ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล้าน สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ลดภาระหนี้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
แผนธุรกิจ 2567 PF-GRAND ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1627118850 6154
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1639739597 3388
Untitled 2 32
135

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1631375053 1260
Untitled 2 32
21.5 - 24.75

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,590,000 บาท
Screen Shot 2565 03 30 at 16.33.28 1
Untitled 2 32
173-252

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,790,000 บาท
Kave 970×250