Asset Wise Modiz Ad

กู้ร่วมคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม

กู้ร่วมคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม
Homeday
กู้ร่วมคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม 01

           การกู้ร่วมนั้น เปรียบเสมือนการตัดสินใจลงเรือลำเดียวกันค่ะ คือการยอมรับการมีภาระหนี้สินร่วมกัน ดังนั้น เงื่อนไขของการกู้ร่วม จึงอนุญาตให้เฉพาะครอบครัว สายเลือด และคู่รักเท่านั้น กลุ่มเพื่อน คนรู้จัก จึงไม่สามารถยื่นกู้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะ การกู้ร่วม แม้จะมีข้อดีในการได้วงเงินเพิ่ม หรือขออนุมัติได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็มีหลายข้อควรรู้ ที่ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ในกรณี Worst case ด้วยค่ะ เพื่อให้เราได้ตัดสินใจ และพิจารณาให้แน่ใจเสียก่อน ว่าควรที่จะกู้ร่วมหรือไม่ โดยทาง Homeday ได้แบ่ง 10 หัวข้อหลัก ๆ ที่คนอยากกู้ร่วมต้องรู้เอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

@homeday.co.th กู้ร่วมคืออะไร? ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม #บ้านหลังแรก #กู้ร่วม #รู้หรือไม่ #เงินกู้ ♬ SUN GOES DOWN - Andreas Roehrig

1. กู้ร่วมคืออะไร

กู้ร่วมคืออะไร 3 scaled
 • กู้ร่วม คือ การทำสัญญายื่นกู้ ที่ผู้กู้เป็นหนี้ก้อนเดียวกัน รับผิดชอบหนี้ร่วมกัน โดยอาจแบ่งชำระหนี้เท่ากัน เช่น พี่น้องสายเลือดเดียวกัน ยื่นกู้จำนวน 1 ล้านบาท พี่ต้องชำระหนี้ทั้งหมด 5 แสนบาท และน้องต้องชำระอีก 5 แสนบาท 
 • ในกรณีที่มีผู้กู้คนใดคนหนึ่งผิดนัดชำระหนี้ ในฐานของคำว่า “รับผิดชอบร่วมกัน” นั่นเท่ากับว่า ผู้กู้รายอื่น ๆ จากการกู้ร่วมนี้ จะต้องชำระหนี้แทน 
 • โดยปกติแล้วจะกู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร 
 • สามารถกู้ร่วมได้เฉพาะในสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 
 • หากเกิดกรณียึดทรัพย์เพื่อไปขายทอดตลาด แต่จำนวนเงินที่ได้น้อยกว่ายอดหนี้คงค้าง ผู้กู้ร่วมทั้งหมด ก็ยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ต่อไป 
 • บางกรณีผู้กู้ร่วมอาจเป็นแค่ในนาม เพื่อเพิ่มฐานรายได้ของผู้กู้ให้เพียงพอต่อการผ่อนชำระหนี้ในวงเงินที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องจ่ายหนี้คนละครึ่งก็ได้ ทั้งหมดแล้วแต่จะตกลงร่วมกัน
 • ดอกเบี้ยบ้านสำหรับลดหย่อนภาษีจะถูกหารเฉลี่ยด้วยเช่นกัน

2. ข้อดีของการกู้ร่วม

กู้ร่วมคืออะไร 4 scaled
 • ธนาคารอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น : เพราะมองว่าผู้กู้ มีผู้ร่วมรับผิดชอบภาระหนี้ เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ยิ่งผู้กู้ร่วมมีหน้าที่การงานมั่นคง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ยิ่งเพิ่มความง่ายในการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นเท่านั้น
 • ได้วงเงินสูงขึ้น : การกู้ร่วม คือการพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้ร่วมทั้งหมดรวมกัน นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้สามารถขอวงเงินที่สูงมากขึ้นได้

3. ใครกู้ ร่วมกันได้บ้าง

กู้ร่วมคืออะไร 1 scaled

 

 • สามี-ภรรยา : ในที่นี้จะหมายถึงผู้ที่จดหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้ แต่หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นสามี-ภรรยา เช่น ภาพถ่ายงานแต่างงาน, การ์ดแต่งงาน, หนังสือรับรองบุตร หรือมีบุตรร่วมกัน เป็นต้น 
 • พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง หรือญาติ : สายโลหิตเดียวกัน และ/หรือ นามสกุลเดียวกัน ในกรณีที่เป็นพี่น้องกันแท้ ๆ แต่ใช้นามสกุลต่างกัน ต้องยื่นหลักฐานแสดงทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่ระบุว่ามีพ่อแม่คนเดียวกัน ในกรณีของญาติ เช่น ลูกพี่ลูกน้อง ลุง ป้า น้า อา หากมีนามสกุลเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ก็สามารถยื่นกู้ร่วมกันได้ แต่จะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางธนาคารร่วมด้วย
 • คู่รัก LGBTQ+ : กรณีนี้ จะมีแค่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบีเท่านั้น ที่ให้คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้ โดยจะต้องมีเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกัน สามารถกู้ได้สูงสุด 90-95% พิจารณาขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางอาชีพเป็นหลัก

4. คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม

กู้ร่วมคืออะไร 2 scaled
 • มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ส่วนใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • มีอาชีพและรายได้มั่นคง
 • บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • ไม่มีภาระหนี้มากเกินไป
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่ติดเครดิตบูโรหรือแบล็กลิสต์

5. กู้ร่วมใช้เอกสารอะไรบ้าง

กู้ร่วมคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม 05

6. คุณสมบัติและเอกสารของผู้ค้ำประกันผู้กู้ร่วม

 • มีอาชีพและรายได้มั่นคง
 • บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่ติดเครดิตบูโรหรือแบล็กลิสต์
กู้ร่วมคืออะไร ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม 06

7. กู้ร่วมแล้วใครเป็นเจ้าของ

กู้ร่วมคืออะไร 5 scaled

          สามารถเลือกได้ 2 ทางเลือก คือ 1.) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว และ 2.) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โดยทั้งสองทางเลือก ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้กู้ร่วม ในกรณีเลือกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หากต้องการที่จะขาย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคน ก็จะต้องยินยอมด้วย จึงจะสามารถขายได้

8. ผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สามารถกู้ที่อยู่อาศัยของตัวเองเพิ่มได้

กู้ร่วมคืออะไร 8 scaled

         ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ผ่อนคลายมาตรการ LTV หรือ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกลุ่มผู้กู้ร่วมที่เคยกู้ร่วมไปแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็จะไม่นับว่าเคยกู้ (ซึ่งมาตรการก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นการกู้ของทุกคน) ทำให้สามารถยื่นกู้ที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ ตามเงื่อนไขที่อยู่อาศัยหลังแรก

9. การถอนชื่อผู้กู้ร่วม ในกรณีที่ผู้กู้ร่วมเกิดปัญหากัน

กู้ร่วมคืออะไร 6 scaled
 • ธนาคารจะพิจารณาว่าผู้กู้ที่เหลืออยู่นั้น มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้หรือไม่ หากผ่อนมาเป็นระยะเวลานาน สม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนใหญ่การถอนชื่อก็จะสามารถทำได้โดยง่าย โดยก่อนการถอนชื่อก็จะต้องมาตกลงกันก่อน ว่าใครจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อไป 
 • หากเพิ่งเริ่มต้นการผ่อนไปได้ไม่นาน ยังมีหนี้คงค้างเป็นจำนวนมาก และผู้รับผิดชอบหนี้ไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็จำเป็นที่จะต้องหาผู้กู้ร่วมคนใหม่มาแทน หากผู้กู้คนใหม่ผ่านการพิจารณา ก็ดำเนินการชำระหนี้ต่อได้เลย
 • หากผู้กู้ที่เหลืออยู่ มีรายได้และความรับผิดชอบที่จะสามารถชำระหนี้ได้ตามการพิจารณาของธนาคาร ก็สามารถชำระหนี้ต่อได้เลย โดยไม่ต้องหาผู้มากู้ร่วมแทน

10. กรณีผู้กู้ร่วมเสียชีวิต

กู้ร่วมคืออะไร 7 scaled
 • แจ้งธนาคาร เพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญา ทางธนาคารจะเรียกทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้เสียชีวิตเข้ามาลงชื่อเพื่อแสดงเจตนาที่จะรับสภาพหนี้ภายใน 1 ปี หลังจากนั้นทายาทก็จะเป็นผู้รับช่วงต่อการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในส่วนของกรรมสิทธิ์ก็จะตกทอดไปสู่ทายาท
 • หากทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ผู้กู้ร่วมสามารถหาผู้กู้ร่วมรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ มาช่วยชำระหนี้ต่อได้
 • หรือหากผู้กู้สามารถผ่อนชำระหนี้รวมส่วนของผู้เสียชีวิตได้ด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้ แต่กรรมสิทธิ์ก็ยังคงเป็นของทายาทผู้เสียชีวิตเช่นเดิม

           เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเงื่อนไขและกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อตัดสินใจกู้ร่วม ใครที่กำลังวางแผนเตรียมการอยู่ตอนนี้ ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเอาไว้ด้วยนะคะ และที่สำคัญที่สุด คือการตกลงร่วมกันของคนทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินตามมาในภายหลัง ใครที่อยากมีบ้าน แต่กลัวกู้ไม่ผ่าน การกู้ร่วมก็เป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขายบ้านยุคใหม่ให้ Chat GPT ช่วย
Car Park ไอเดียจุดจอดรถสร้างเงิน
ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“การท่องเที่ยวมาเก๊า” ชูแนวคิด Tourism + จัดเต็มแพคเกจทัวร์เที่ยวสุดคุ้ม ชวน ‘เต นิว’ ร่วมฉลองงานใหญ่แห่งปี “experience Macao มามะ มาเก๊า”
“การท่องเที่ยวมาเก๊า” ชูแนวคิด Tourism + จัดเต็...
ข่าวสาร
Carlyn (คาร์ลิน) ปักหมุดไอคอนสยาม เปิดป๊อปอัพ “carlyn Joy Journey” พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ ‘joy’ วางขายแห่งแรกในโลก
Carlyn (คาร์ลิน) ปักหมุดไอคอนสยาม เปิดป๊อปอัพ “...
ข่าวสาร
ดุสิตฟู้ดส์ เผยความสำเร็จหลังนำ ‘ดุสิต กาสโทร’ – ‘ปิ่นโตฮับ’ ร่วมงาน Thaifex ครั้งแรก พร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่เวทีอาหารโลก ตามแนวคิด Bring Asian Food To The World ปลื้มผู้สนใจเยี่ยมชมบูธกว่าหมื่นคน – หวังขยายฐานลูกค้าใหม่ 20 ประเทศทั่วโลก
ดุสิตฟู้ดส์ เผยความสำเร็จหลังนำ ‘ดุสิต กาสโทร’ ...
ข่าวสาร
เริ่มแล้ววันนี้ บ้านคอนโดโซนนนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง ทำเลดีกว่า 30 โครงการจากบริษัทอสังหาชั้นนำ ในงาน Home & Living In Style @ Central Westgate
เริ่มแล้ววันนี้ บ้านคอนโดโซนนนทบุรี-บางใหญ่-บาง...
ข่าวอสังหา
เคทีซีจัดแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟ “คะแนนน้อยอร่อยมาก” เอาใจสมาชิกบัตรเครดิต ร่วมฉลองเปิดตัวแมคโดนัลด์ Green Concept Store สาขาแรกในไทย
เคทีซีจัดแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟ “คะแนนน้อยอร่อยมาก”...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1631803331 2720
Untitled 2 32
140-262

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,990,000 บาท
IMG 1645892481 7280
Untitled 2 32
175-255

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,590,000 บาท
IMG 1625547232 5917
Untitled 2 32
140-208

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,000,000 บาท
IMG 1632756697 9953
Untitled 2 32
22-47

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad