Asset Wise Modiz Ad

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว
Homeday
เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

เคทีซีเดินหน้ากลยุทธ์ทางการตลาดสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครบวงจร หลังพบ    เทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จับมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านค้าสัตว์เลี้ยง และประกันภัย ออกแคมเปญ “All About Pet” มอบประสบการณ์และสิทธิพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงตลอดทั้งปี

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรในหลากหลายมิติเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ตอบโจทย์ความต้องการและ      ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง สำหรับการดำเนินธุรกิจด้านบัตรเครดิตในปีนี้ นอกจากการมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่สมาชิกปัจจุบันแล้ว เคทีซียังเน้นการขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ๆ  ที่มีกำลังซื้อและรายได้สูงประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป ในขณะเดียวกันเทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Parent) เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนจากตัวเลขยอดรวมการใช้ผ่านบัตรเครดิต    เคทีซีในหมวดโรงแรมที่เติบโต 25% ในปี 2566 โดยปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงแรมเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาร่วมพักได้ (Pet Friendly) สำหรับจังหวัดที่มีโรงแรมที่ให้บริการดังกล่าวและมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเติบโตมากที่สุดประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ตามลำดับ

ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2566 โดยกลุ่มสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากที่สุดถึง 20% ของยอดการใช้จ่ายในหมวดสัตว์เลี้ยง รองลงมาคือกลุ่มสมาชิกอายุ 30 ปี – 35 ปี ที่มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ 13% และสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มยังมียอดการใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการคาดการณ์ว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงในปี 2569 จะมีมูลค่าสูงถึง 66,784 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยง  เคทีซีจึงได้จับมือกับพันธมิตรสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความชอบของสมาชิกในกลุ่มดังกล่าว รวมถึงมั่นใจว่าจะมีจำนวนสมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

นางสาวสุกัญญา วิริยะธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เดอะ สแตนดาร์ด  หัวหิน กล่าวว่า จากสถิติพบว่าอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมาและจำนวนของคนโสดหรือครอบครัวที่ไม่ต้องการมีบุตรในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ตลาดการเลี้ยงสัตว์และสถานที่ที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำกิจกรรม (Pet Friendly) ในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจโรงแรมจะขยายการให้บริการครอบคลุมถึงกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามปัจจุบันหลายโรงแรมได้นำเสนอการให้บริการที่แตกต่างหรือให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางสำหรับวิ่งเล่น พื้นที่ขับถ่าย ที่นอนอุปกรณ์การใช้ชีวิตนอกสถานที่ ซึ่งการให้บริการเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง และยังถือเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับโรงแรมอีกด้วย

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

นางขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัตว์เลี้ยงและตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นมาก ศูนย์การค้ามองว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสให้กลุ่ม Pet Friendly ได้มีทางเลือกที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักมาใช้ชีวิต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนาที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน และการเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงสร้างสรรค์เซ็นทรัลให้เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าที่เอื้อโอกาสให้คู่ค้าและพันธมิตรสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มครอบครัวสี่ขามาใช้ชีวิตร่วมกันโดยเฉพาะที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ได้มีการแบ่งโซนร้านอาหารที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

สพ.ญ. นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า จากข้อมูลของ ยูโรมอนิเตอร์ (Euromonitor International) พบว่า มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสในช่วงโควิด – 19 โดยปี 2566 มีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้านบาท ทั้งนี้สัตว์เลี้ยงหลักของประเทศไทยยังเป็นกลุ่มสุนัขและแมว โดยแมวมีการเติบโตอย่างชัดเจน และที่กำลังมาแรงคือกลุ่มสัตว์แปลก สัตว์หายาก (Exotic Pet) เหล่านี้ล้วนส่งผลให้หลายธุรกิจปรับตัวตอบสนองกับกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานพยาบาลสัตว์ก็เช่นกัน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพัฒนาการทั้ง คลินิก โรงแรม บริการ สินค้า เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และรูปแบบการเลี้ยงดูที่ปรับเปลี่ยนไปรวมถึงการใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมในการผลิตสินค้า เช่น การผลิตทรายแมวจากมันสำปะหลังเนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ (Biodegradable) 100% เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่เลี้ยงแมวในคอนโดและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงถือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท – 20,000 บาท และหากสัตว์เลี้ยงมีการเจ็บป่วยอาจมีค่าใช้จ่ายไปถึงหลักแสนบาท สำหรับบริษัท ทิพยประกันภัย มีการรับทำประกันสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข และแมวครอบคลุมการรักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ค่าวัคซีน ค่าโฆษณากรณีสัตว์เลี้ยงสูญหาย และค่าบริการรับฝากเลี้ยงกรณีเจ้าของไปต่างประเทศ โดยสุนัขและแมวที่ต้องการทำประกันต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน – 9 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและมีประวัติการฉีดวัคซีน

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

นางประณยากล่าวทิ้งท้าย เคทีซีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์พิเศษให้แก่สมาชิกที่เลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัวด้วยการออกแคมเปญ All About Pet”  มอบส่วนลดสูงสุด 30% จากพันธมิตรชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 100 ร้านค้าประกอบด้วย โรงแรมและรีสอร์ตทั่วประเทศ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ร้านค้าสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง บริษัทประกัน และร่วมแบ่งปันความสุขผ่านมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ทั้งนี้มั่นใจว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสำหรับสมาชิกกุล่มคนรักสัตว์เลี้ยงจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2567 ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 15%

เคทีซีจับมือพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกที่รักสัตว์เลี้ยงเสมือนครอบครัว

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1642758413 7783
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1641110723 3722
Untitled 2 32
110

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,830,000 บาท
IMG 1643130024 3304
Untitled 2 32
252-414

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 21,990,000 บาท
IMG 1626542550 9387
Untitled 2 32
103-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad