Asset Wise Modiz Ad

“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งแรกของการจัดหลักสูตรอบรมเติมองค์ความรู้เทคนิคการปูกระเบื้องจากภาคเอกชน ขยายแนวทางพัฒนาตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยยกระดับฝีมือป้อนสู่ตลาด

“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งแรกของการจัดหลักสูตรอบรมเติมองค์ความรู้เทคนิคการปูกระเบื้องจากภาคเอกชน ขยายแนวทางพัฒนาตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยยกระดับฝีมือป้อนสู่ตลาด
Homeday
“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2

       “จระเข้” พร้อมด้วย “เค เซอรา” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ผนึกกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญออกสู่ตลาด เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง ยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่เวทีแข่งขันระดับสากล เปิดอบรมตัวแทนครูฝึกของกรมฯ ทั่วประเทศ ครั้งแรกของหลักสูตรอบรมเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจรจากภาคเอกชน

“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4

         นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตรา “จระเข้” นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า จระเข้ และ บริษัท เค เซอรา จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มช่างก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันเสริมศักยภาพช่างฝีมือแรงงานไทย ผ่านการพัฒนาหลักสูตร การปูกระเบื้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับช่างไทยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จระเข้ และ เค เซอรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปูกระเบื้องครบวงจร จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานและดำเนินการอบรมเชิงวิชาการและเวิร์กชอป ให้กับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของหลักสูตรจากภาคเอกชนที่รับรองโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผสมผสานระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On Site  ยิ่งไปกว่านั้นยังขยายความร่วมมือในการสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ และจะร่วมกันจัดทำการทดสอบฝีมือช่างปูกระเบื้องทั้ง ตัด เจาะ ปู ปรับระดับ ที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ม. 26 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบโดยเอกชนเป็นรายแรกในเร็วๆ นี้ 

         “ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จระเข้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้ามาช่วยสนับสนุนให้แรงงานไทยได้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ผ่านมาจระเข้ได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้างกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในนาม จระเข้ อะคาเดมี่ ซึ่งความร่วมมือนี้ นับเป็นการดำเนินรอยตามแนวทางให้ความรู้-พัฒนาฝีมือ-มีงานให้ทำ โดยนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของจระเข้มาสนับสนุนในทุกระดับเพื่อเป้าหมายในการยกระดับฝีมือ และยกระดับรายได้ให้กับช่างฝีมือไทย ให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ”นายศุภพงษ์ กล่าว 

“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5

        นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด  กล่าวว่า  สำหรับ ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เชื่อมั่นว่าเมื่อแรงงานไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้น จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกันโดยที่ผ่านมา เค เซอรา ในฐานะผู้ผลิต จำหน่าย และพัฒนา นวัตกรรม ระบบการปูกระเบื้อง ระดับมืออาชีพ ภายใต้แบรนด์ “จระเข้” ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นได้แสดงศักยภาพในเส้นทางของการแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีสำคัญของประเทศและการแข่งขันระดับโลกโดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อให้เยาวชน ได้ใช้ฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเก็บตัวเตรียมแข่งขัน ทั้งในระดับภาคไปจนถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ เค เซอรา ยังสนับสนุนเงินรางวัลและมอบอุปกรณ์ในการปูกระเบื้อง RUBI เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างที่มีฝีมือได้มีแรงบันดาลใจ และเกิดความภูมิใจในอาชีพ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับการยืนยันในระดับมาตรฐานไปต่อยอดในการทำงาน สร้างรายได้และโอกาสในอาชีพมากยิ่งขึ้น

“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15

         นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยการพัฒนาตัวแทนครูฝึก(Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร ซึ่งมีระยะเวลา  การฝึก 18 ชั่วโมง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน เป็นการเติมองค์ความรู้ใหม่ให้กับแรงงานช่างก่อสร้างได้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

         ตลอดที่ผ่านมาทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนและแรงงานไทยให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือในครั้งนี้ได้ตอกย้ำว่า “จระเข้” ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาศักยภาพช่างก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มกำลังในฐานะผู้นำตลาด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.jorakay.co.th และ เฟซบุ๊ก Jorakay หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-720-1112

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอพีเปิดตัว LIFE เจริญนคร-สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที่ดีที่สุด กับชีวิตที่เหนือกว่าในทุกมิติ ห้องชุดดีไซน์ใหม่สูง 3 เมตร เริ่ม 3.59 ล้านบาท
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบรนด์เนมไทยเฟื่องฟู สะท้อนความสำเร็จโครงการบุกเบิกในทำเล "อัญมณีลับ" ของประเทศอย่าง “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ สิชล”
ฤกษ์ดี ร่วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โคลส รัชดา 7” (KLOS Ratchada 7) คอนโดมิเนียมแห่งแรก บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ภายใต้แนวคิด “It’s so Klos เติมเต็มทุกช่องว่างของคุณ”
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพีเปิดตัว Life เจริญนคร สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที่ดีที่สุด กับชีวิตที่เหนือกว่าในทุกมิติ ห้องชุดดีไซน์ใหม่สูง 3 เมตร เริ่ม 3.59 ล้านบาท
เอพีเปิดตัว LIFE เจริญนคร-สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที...
ข่าวอสังหา
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบรนด์เนมไทยเฟื่องฟู สะท้อนความสำเร็จโครงการบุกเบิกในทำเล “อัญมณีลับ” ของประเทศอย่าง “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ สิชล”
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบร...
ข่าวอสังหา
ฤกษ์ดี วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โคลส รัชดา 7” (klos Ratchada 7) คอนโดมิเนียมแห่งแรก บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ภายใต้แนวคิด “it’s So Klos เติมเต็มทุกช่องว่างของคุณ”
ฤกษ์ดี ร่วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โค...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) ยกเสาเอกคลังสินค้าใหม่รับกลุ่ม New S Curve โต
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟ...
ข่าวอสังหา
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ “แดน” น้องเล็กช่อง Cullen Hateberry ร่วมเปิดตัวนาฬิกาฮีโร่สุดพิเศษ “heritage Collection”
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1640267481 8101
Untitled 2 32
102.4-110.58

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,690,000 บาท
IMG 1630677990 3007
Untitled 2 32
135 – 294

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
IMG 1642669391 5878
Untitled 2 32
154-274

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,990,000 บาท
IMG 1643130024 3304
Untitled 2 32
252-414

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
5-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 21,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad