Asset Wise Modiz Ad

เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง

เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง
Homeday
เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผนึกกำลัง โรงพยาบาลวิมุต รีแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูศักยภาพความเป็นผู้ชำนาญการต้นแบบด้านการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คงความเป็นเลิศด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และพร้อมให้บริการรักษาทุกโรคเฉพาะทาง โดยร่วมมือใกล้ชิดกับโรงพยาบาลวิมุต เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามาดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อทั้งในโรงพยาบาลและชีวิตประจำวัน ครอบคลุมโรคซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และร่วมสร้างอีโคซิสเต็มในเครือพฤกษา เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามกรอบแนวคิด อยู่ดี มีสุข

 นพ.พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด กล่าวว่า การดำเนินงานของกลุ่มวิมุตเป็นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กรตามกรอบแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ของพฤกษา  โฮลดิ้ง ที่ต้องการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทย และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบแนวคิดดังกล่าว วิมุตจึงไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงโรงพยาบาล แต่มีการยกระดับสู่แพลตฟอร์มด้านสุขภาพ (Trusted Healthcare Platform) ที่ผสานความชำนาญการเฉพาะโรคเข้ากับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อ อาทิ โรงพยาบาลวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุต ศูนย์ฟื้นฟูที่ให้บริการเนิร์สซิ่งโฮม บริการดูแลรายวัน กายภาพบำบัด ตลอดจนการให้บริการถึงที่พักอาศัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Digital Health Technology) เข้ามาสนับสนุน เช่น วิมุตแอปพลิเคชัน บริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ (Telemedicine) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทางด้านเทพธารินทร์นับเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลมาอย่างยาวนาน เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคเบาหวาน และแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรคไทรอยด์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ก เพื่อฝึกบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับงานด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่และปรับกระบวนการให้บริการอยู่เสมอ ดังนั้น การนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาผนึกกันภายใต้แบรนด์ใหม่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” จะเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยและเครือข่ายของกลุ่มวิมุต ผสานเข้ากับแนวทางการรักษาและการต่อยอดองค์ความรู้ของเทพธารินทร์ เพื่อร่วมกันชูความเป็นเลิศทางการแพทย์และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง

“บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ในสัดส่วน 51% ในปี 2564 และในโอกาสที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ครบรอบ 39 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เราจึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลวิมุต–เทพธารินทร์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับอีโคซิสเต็มของเครือพฤกษา และนับเป็นจิกซอว์สำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์มสุขภาพของกลุ่มวิมุตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมา เราได้เคยประกาศถึงแผนการสร้างศูนย์การรักษาที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการวางรากฐานไปสู่การขยายธุรกิจของโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่น ๆ ในกลุ่มวิมุตต่อไป” นพ.พิชิต กล่าว

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ กล่าวว่า เทพธารินทร์มีความชำนาญในการรักษาโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 39 ปี อีกทั้งยังสามารถรักษาโรคเฉพาะทางอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน โดยในหลายสาขามีแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ทันตกรรม ซึ่งการผสานการดำเนินงานร่วมกันภายใต้กลุ่มวิมุตในครั้งนี้จะทำให้โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการรักษาโรคซับซ้อน สามารถพัฒนาระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วย และพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบของการดูแลสุขภาพ ออกแบบการรักษาและดูแลด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ ห่วงใยผู้คน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ราบรื่น ไร้รอยต่อ ทั้งในโรงพยาบาลและชีวิตประจำวัน

เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง

“วันนี้ความแข็งแกร่งของ วิมุต–เทพธารินทร์ ทำให้เราได้ก้าวเป็นต้นแบบด้านการแพทย์ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ 1) การคิดค้นและเป็นต้นแบบแนวทางการรักษา เราให้การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ Multidisciplinary Team ซึ่งเป็นทีมเฉพาะทางที่สร้างมาตรฐานการดูแลรักษามาเกือบ 40 ปี ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Diabetes Educator) ที่ผ่านการรับรอง Certified Diabetes Educator โดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตความรู้ งานวิจัย และฝึกฝนบุคลากรทางการแพทย์ 2) การดูแลแบบไร้รอยต่อ มีระบบการดูแลแบบแพทย์ประจำตัว หรือ primary doctor เป็นศูนย์กลางประสานงานกับแพทย์หลากหลายสาขาที่ให้การดูแล อธิบายทางเลือกการรักษา ร่วมกับผู้ป่วยและญาติเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ทำให้สามารถวิเคราะห์อาการได้ตรงจุด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลตลอดการรักษา 3) การส่งเสริมให้ผู้คนดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงแค่การรักษา แต่ส่งเสริมให้มีการป้องกันโดยเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และ 4) การดูแลคนในครอบครัวและคนรอบข้างผู้ป่วย มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสำหรับครอบครัวของผู้ป่วย ทั้งวีธีการดูแล การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการป้องกันและตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เพื่อให้ทั้งครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล” นพ.สมเกียรติ กล่าว

นพ.สมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับกลุ่มวิมุตและการดำเนินงานภายใต้เครือพฤกษา จะมีส่วนช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ ได้ขยายบริการไปถึงกลุ่มลูกบ้านพฤกษาผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทางโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เป็นวัยทำงาน โดยการขยายบริการครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูแลรักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่การป้องกัน การดูแลตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์ Lifestyle for Disease Prevention หรือ สมดุลชีวี ด้วยวิถีพอเพียง และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ พฤกษา โฮลดิ้ง ที่ต้องการส่งมอบความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับทุกคน

เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง
เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง
เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง
เทพธารินทร์ พลิกโฉมรีแบรนด์ใหม่ ผนึก กลุ่มวิมุต สู่ “โรงพยาบาลวิมุต – เทพธารินทร์” ชูความเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการแพทย์ระดับสากล ดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมต่อยอดอีโคซิสเต็มภายใต้ พฤกษา โฮลดิ้ง

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล์ ‘เช่าออมบ้าน’
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล...
ข่าวอสังหา
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1632495292 8737
Untitled 2 32
93 – 133

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,150,000 บาท
IMG 1632720378 3904
Untitled 2 32
110

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
IMG 1641469925 1480
Untitled 2 32
130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,590,000 บาท
IMG 1640618304 2461
Untitled 2 32
96

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,960,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad