Asset Wise Modiz Ad

พฤกษา ฉลอง 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “วนพลัส Recycle” รณรงค์ลูกบ้าน 31 โครงการ คัดแยกขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

พฤกษา ฉลอง 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “วนพลัส Recycle” รณรงค์ลูกบ้าน 31 โครงการ คัดแยกขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
Homeday
พฤกษา ฉลอง 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “วนพลัส Recycle” รณรงค์ลูกบ้าน 31 โครงการ คัดแยกขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

พฤกษา ตอกย้ำเจตนารมณ์ “Live well Stay well อยู่ดี มีสุข” ใช้โอกาสในวาระครบรอบ 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการ “วน@PRUKSA สู่ “วนพลัส Recycle รวมพลังสร้างโลก อยู่ดีมีสุข” ขยายประเภทขยะรีไซเคิล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ พร้อมชวนลูกบ้านในเครือพฤกษา 31 โครงการ รวมกว่า 9,666 ครอบครัว ร่วมคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเป้าหมายลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนขึ้น ส่วนหนึ่งของปัญหาคือการแยกขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะราว 10,706 ตันต่อวัน แต่มีเพียง 3,672 ตันเท่านั้น ที่สามารถแยกนำไปรีไซเคิลได้ ด้วยเหตุนี้ พฤกษาซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ดี มีสุข และสานต่อแนวคิด ESG ที่ผสานด้านสภาพแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อสามปีที่ผ่านมา จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ วน@PRUKSA เพื่อรณรงค์ให้ลูกบ้านคัดแยกขยะพลาสติกยืดได้และนำไปรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดขยะลงแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยปีที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถนำพลาสติกไปรีไซเคิลได้ 235 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 205 kgCO2e. และในโอกาสที่พฤกษาครบรอบ 31 ปีในปีนี้ จึงได้ต่อยอดโครงการวน@PRUKSA สู่ “วนพลัส Recycle รวมพลังสร้างโลก อยู่ดีมีสุข” ซึ่งจะขยายการจัดเก็บประเภทขยะที่หลากหลายมากขึ้น และยกระดับการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ซึ่งวนพลัส Recycle นับเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและช่วยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของเรา โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถนำขยะกลับไปรีไซเคิลได้มากกว่า 500  กิโลกรัม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่ต่ำกว่า 435 kgCO2e.” นายปิยะ กล่าว

โครงการวนพลัส Recycle เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง พฤกษา นิติบุคคลโครงการ และพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม 5 องค์กร ได้แก่ บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด , บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไททัน อินโนเวชัน จำกัด, บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด โดยได้ขยายประเภทการจัดเก็บขยะจากพลาสติกยืดได้เพียงประเภทเดียวเพิ่มเป็นขยะ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก PET, HDPE และ PP ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร 2) ฟิล์มและพลาสติกยืดได้ 3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4) ขวดแก้ว โดยรณรงค์ให้ลูกบ้านในเครือพฤกษา 31 โครงการ จำนวนราว 9,666 ครอบครัว มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปรีไซเคิลด้วยกระบวนที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมคิกออฟโครงการในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนนี้

พฤกษา ฉลอง 31 ปี จับมือ 5 พันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “วนพลัส Recycle” รณรงค์ลูกบ้าน 31 โครงการ คัดแยกขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

 นายชนัมภ์ ชวนิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรีไซเคิลเดย์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ก่อกำเนิดขยะ ผู้ขนส่งขยะ ผู้รับกำจัดขยะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราคิดว่าการจัดการขยะรีไซเคิลโดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนจำนวนมากในสังคมที่รอการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการขยะที่ดีและง่ายขึ้น สำหรับความร่วมมือกับพฤกษาในโครงการวนพลัส Recycle ครั้งนี้ เราจะส่งรถเก็บขยะเข้าไปรับขยะของลูกบ้านในโครงการของพฤกษา จากนั้นจะนำขยะไปแยกประเภท และขนส่งขยะแต่ละประเภทไปยังโรงงานแปรรูปขยะต่อไป ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวนพลัส Recycle จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยปรับพฤติกรรม มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และทำให้การคัดแยกขยะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคน”

 นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารโครงการ “วน” เปิดเผยว่า “โครงการวนมีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในการร่วมต่อยอดโครงการนี้ให้เติบโตและสามารถจัดการขยะในโครงการต่าง ๆ ของพฤกษาให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น โครงการวนเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นทั้งกับพฤกษาและรีไซเคิลเดย์ เราจึงเห็นว่าหากทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกัน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เราจึงภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนี้”

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ-ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด PRE-SALE 29 - 30 มิ.ย.นี้
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
ดี แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร์ค คอนโด 2 สวนเสือ ศรีราชา” ดีเกินคาด!! กวาดยอดขายแล้ว 60% พร้อมลุยเปิด Pre Sale 29 – 30 มิ.ย.นี้
ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปลื้มกระแสจองคอนโดเฟสใหม่ “ดีพาร...
ข่าวอสังหา
Drt รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
DRT รุกขยายตลาดส่งออก หนุนสัดส่วนการขายต่างประเทศ
ข่าวสาร
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจ...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว่า 5.8 แสนซีซีให้สภากาชาดไทย
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งต่อโลหิตกว...
ข่าวอสังหา
ธอส. จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2567 เอาใจชาวภาคเหนือตอนล่าง ในงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @พิษณุโลก ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก
ธอส. จัดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษส...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1626450695 9657
Untitled 2 32
105-130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
IMG 1631540060 3769
Untitled 2 32
27.25-69.75

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
Screenshot 2021 11 03 135112
Untitled 2 32
121 - 166

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
IMG 1625494403 5348
Untitled 2 32
136-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,390,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad