พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”
Homeday
พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

       โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ฟังการแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม เปิดมุมมองใหม่ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ที่เป็นมากกว่ากิจกรรมจิตอาสา หรือโครงการซีเอสอาร์ แต่สามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริง พร้อมชวนศิษย์รุ่นแรกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เผยโอกาสที่ได้รับจากพฤกษาที่ช่วยติดปีกให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

       นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานเปิดบ้านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ ได้มาฟังวิสัยทัศน์ของพฤกษาในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างสังคมที่ “อยู่ดี มีสุข” งานนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมว่าสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้โดยธุรกิจก็ยังเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

        “โครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 1 นับเป็นความสำเร็จของพฤกษาและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ที่ได้ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับสังคมในหลายด้าน และเป็นแรงผลักดันให้พฤกษาสานต่อ และขยายการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่วงกว้างมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 ซึ่งซีซันนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างพฤกษา และผู้ประกอบการ ที่เห็นความสำคัญของแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” โดยมีโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้น คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี 2) การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3) การลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน” นายอุเทน กล่าว

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

       ภายในงานเปิดบ้านครั้งนี้ มีการเสวนาหัวข้อ Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ช่วงตั้งต้นธุรกิจ พัฒนาให้เติบโต และเติมเต็มสังคมได้อย่างยั่งยืน การเสวนานี้ยังเป็นการตอกย้ำว่าธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่ากิจกรรมจิตอาสา หรือโครงการซีเอสอาร์ แต่สามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริง ร่วมเสวนาโดย คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อ Social Impact Ecosystem พร้อมด้วย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวัดผล Social Impact และ คุณอมรพล หุวะนันทน์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

       นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์รุ่นแรกของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม ผู้ร่วมก่อตั้ง Buddy Home Care กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และ คุณธนวัฒน์ เทียนทองนุกูล ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง findTEMP แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบริการระหว่างพนักงานพาร์ตไทม์และผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งคู่ได้มาเผยถึงโอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนของพฤกษา

        “งานเปิดบ้านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 มีผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม และเหล่าสตาร์ตอัป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งพฤกษาพร้อมให้การสนับสนุน และเป็นเพื่อนร่วมทางของธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยจะมอบทรัพยากร ทั้งเงินทุน คำปรึกษา การพัฒนาทักษะ รวมทั้งการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ” นายอุเทน กล่าว    

       ในส่วนของเงินทุน ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา และมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ รวมกว่า 6 ล้านบาท และอาจได้รับการพิจารณาเงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital ด้วย 

      ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2566 ที่ www.pruksaimpact.com และมาร่วมลุ้นว่าธุรกิจเพื่อสังคมรายใดจะได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”
พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”
พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”
พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2  เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

CPAC Green Solution ยกทุกโซลูชันเรื่องบ้านมาให้ช้อป ในงาน “BETTER FUTURES MARKET 2023" ที่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เริ่ม 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.นี้
“แอสเซทไวส์” ชวนสายเฮลท์ตี้ร่วมสร้างสุขภาพดี พร้อมส่งต่อโอกาสสู่สังคม กับกิจกรรมวิ่งการกุศลแห่งปี “AssetWise Beauty Run 2024”
“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการ ประจำปี’66 รายได้รวม 17,672 ล้านบาท โตขึ้น 16%
Follow us
บทความล่าสุด
CPAC Green Solution ยกทุกโซลูชันเรื่องบ้านมาให้...
ข่าวสาร
“แอสเซทไวส์” ชวนสายเฮลท์ตี้ร่วมสร้างสุขภาพดี พร...
ข่าวอสังหา
“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการ ประจำปี’66 รายได้...
ข่าวสาร
คิซโทเปีย (Kiztopia) ต้อนรับความสนุกและจินตนากา...
ข่าวสาร
LIV-24 กวาดรายได้ 10 เดือนแรก โต 118% ทะลุเป้าป...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1631540773 9431
Untitled 2 32
24-62

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,090,000 บาท
IMG 1642520196 3864
Untitled 2 32
105

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,690,000 บาท
IMG 1631886109 5142
Untitled 2 32
230-270

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
-

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,900,000 บาท
6 2
Untitled 2 32
28.52

ตร.ม.

Untitled 2 35
323

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,890,000 บาท