Asset Wise Modiz Ad

งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน

งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน
Homeday
งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วกว่าปกติ สภาพอากาศที่ผิดเพี้ยนไป อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของพายุที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลคือผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ร่วมกันปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักให้หันมาให้ความสำคัญในประเด็นนี้อย่างจริงจัง ขณะที่ประเทศไทยเอง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเป้าหมายสำคัญคือประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065

แน่นอนว่าการจะไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้น จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นอกจากภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของนโยบายหลัก ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024: Plastics & Rubber Thailand 2024” ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดStep to Net Zero” มีเป้าหมายในการผลักดันให้ไทยสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักอุตสาหกรรมกว่า 44,773 คน เข้าร่วมงานและเป็นหนึ่งงานใหญ่ที่จัดพร้อมกันกับงานอินเตอร์แมค งานซับคอน ไทยแลนด์ และไทร์เอ็กซ์โป เอเชีย 2024

งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่กำลังเติบโต ในฐานะผู้จัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024: Plastics & Rubber Thailand 2024” ให้ข้อมูลว่า “สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกและยางไทย ปีนี้จะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 ที่การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง เติบโตได้เพียงเล็กน้อย โดยมองปัจจัยหนุนปี 2567 มาจากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนความต้องการใช้พลาสติกและยางของอุตสาหกรรมปลายทาง อาทิ บรรจุภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง และเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ เพิ่มสูงขึ้น

โดยงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024: Plastics & Rubber Thailand 2024” เกิดจากความร่วมมือกันจัดงานระหว่าง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประทศไทย และ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย นอกจากเป้าประสงค์ที่จะผลักดันให้งานครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำจุดแข็งการจัดงานที่ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต การสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกและยางไว้มากที่สุด พร้อมส่งเสริมโซลูชันสู่เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการผลิตเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) และส่งเสริมความพร้อมแก่นักอุตสาหกรรมสำหรับการมาของมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปสู่ยุโรป และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาคเอกชนที่มาร่วมออกบูธภายในงาน จะนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางมาจัดแสดงแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จะไม่ใช่แค่การรีไซเคิลแบบเดิม แต่เป็นการยกระดับความยั่งยืน เพิ่มมูลค่าจนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่การหมุนเวียนกลับมาเป็นขวดพลาสติก หรือ บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลเท่านั้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่มาร่วมออกบูธในงาน คืออีกหนึ่งองค์กรที่ยกระดับการรีไซเคิลไปสู่การ Upcycling และ Upstyling ที่นำขยะพลาสติกมาสร้างผลิตภัณฑ์ Eco-Design ที่จับมือกับผู้ประกอบการแฟชั่นเสื้อผ้า พัฒนาเป็นสินค้าใหม่ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แม้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาแพงขึ้นจากสินค้าทั่วไป แต่เป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลก ลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะที่มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกจากพืช หรือ วัตถุดิบธรรมชาติ ที่เรียกว่า ไบโอพลาสติก (Biodegradable Plastic) ซึ่งจะเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาไม่นาน โดยวัตถุดิบที่นำมาพัฒนาเป็นไบโอพลาสติก เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มันเทศ ข้าวสาลี ซึ่งทั้งหมดจะสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable) จนเหลือเพียงน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และสารปรับปรุงดิน เช่น บริษัท Siam Modified Starch ที่พัฒนาพลาสติกมาจากมันสำปะหลัง

งานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024 จุดประกายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันสู่ความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกมีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไป 1 ถึง 2 เท่า ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ แต่สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐไทย และนโยบายของหลายประเทศทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในไทยต้องปรับตัว โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีสินค้าเพื่อการส่งออก นั่นเพราะนโยบายของหลายประเทศจะเริ่มพิจารณาสินค้าตั้งแต่การเป็นวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนถึงการทำลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องแสดงเครื่องหมาย Carbon Footprint ที่แสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่

การมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องไปอีก 20 – 30 ปี แต่ปัจจุบันพบว่า มีผู้ประกอบการเพียง 25% ที่เริ่มปรับตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมากกว่า 55% ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

อย่างที่ทราบกันดีว่า แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ การปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024: Plastics & Rubber Thailand 2024” ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Step to Net Zero” จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสติกและยางที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทำความรู้จักกับองค์กร หรือ ผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิล สู่กับ Upcycling หรือ ไบโอพลาสติก ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ต้องถือว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในหนทางของการดำเนินงานของธุรกิจภายใต้แนวคิด Sustainable ที่ใส่ใจสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานตัวกลางที่สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเตรียมเดินหน้าจัดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2025 ในปีหน้า แล้วพบกันอีกครั้งระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2568 ที่ศูนย์การประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องไหนไม่ชัดเจน นั่นคือหน้าที่ของผู้นำ ล้วงลึกเผยคัมภีร์ CEO 5 เคล็ดลับการบริหารของผู้นำที่ไม่เคยบอกใคร!
“แมกซ์ โซลูชัน” ร่วมกับ “อบาคัส ดิจิทัล” ขยายโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ปลอดภัย ผ่านร้านกาแฟพันธุ์ไทย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
BAM เปิดตัว Mobile AMC แห่งแรกในประเทศไทย App เดียวจบ ครบทุกฟังก์ชัน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เรื่องไหนไม่ชัดเจน นั่นคือหน้าที่ของผู้นำ ล้วงลึกเผยคัมภีร์ Ceo 5 เคล็ดลับการบริหารของผู้นำที่ไม่เคยบอกใคร!
เรื่องไหนไม่ชัดเจน นั่นคือหน้าที่ของผู้นำ ล้วงล...
ข่าวอสังหา
“แมกซ์ โซลูชัน” ร่วมกับ “อบาคัส ดิจิทัล” ขยายโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ปลอดภัย ผ่านร้านกาแฟพันธุ์ไทย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
“แมกซ์ โซลูชัน” ร่วมกับ “อบาคัส ดิจิทัล” ขยายโอ...
ข่าวสาร
Bam เปิดตัว Mobile Amc แห่งแรกในประเทศไทย App เดียวจบ ครบทุกฟังก์ชัน
BAM เปิดตัว Mobile AMC แห่งแรกในประเทศไทย App เ...
ข่าวอสังหา
เริ่มแล้ว “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปี 2567 พร้อมเปิดพื้นที่ “การผจญภัยในห้วงอวกาศ” จัดเต็มกิจกรรม 2 ภูมิภาค ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
เริ่มแล้ว “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปี...
ข่าวสาร
เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงินรุกเปิด 15 จุดบริการรับสมัครแบบเบ็ดเสร็จ ย่านชุมชน นำร่องพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงินรุกเปิด 15 จุดบริการรั...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641805834 3248
Untitled 2 32
105.42

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1626450695 9657
Untitled 2 32
105-130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
IMG 1625547232 5917
Untitled 2 32
140-208

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,000,000 บาท
IMG 1625661549 7248
Untitled 2 32
136-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad