Asset Wise Modiz Ad

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที
Homeday
การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดงและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ณ บริเวณลานกีฬาแฟลต 51-53 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน อาทิ สภาพอาคารดินแดงที่ชำรุด เรื่องการบริหารจัดการขยะ ปัญหายาเสพติด และการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติรับโอนแฟลตดินแดงมาจากกรมประชาสงเคราะห์ในปี 2516 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปี ทำให้อาคารมีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติกำลังดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ตั้งอยู่บนพื้นที่รวม 192 ไร่ จำนวนอาคารพักอาศัยทั้งหมด 11 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 20,292 หน่วย ในจำนวนนี้จะรองรับผู้อยู่อาศัยจากแฟลตดินแดงเดิม 6,546 หน่วย และผู้เช่ารายใหม่ 13,746 หน่วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2572 ในส่วนอาคารเดิมที่ยังไม่ได้มีการทุบและรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมออกจากพื้นที่ การเคหะแห่งชาติจะเร่งซ่อมแซมอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย โดยจะดำเนินการสำรวจและประเมินแนวทางแก้ไขออกเป็น 2 แนวทาง คือ การฉาบผิวใหม่และการสกัดปูนซีเมนต์ที่ร่อนออกเพื่อป้องกันการหลุดร่วงของชิ้นปูนที่เสื่อมสภาพ

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที

ด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง และธนาคารสัจจะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาชุมชนร่วมกัน สามารถลดปริมาณขยะจากต้นทางตั้งแต่ที่บ้านของตนเอง รวมทั้งคัดแยกขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นำไปสู่การสร้างรายได้เสริมหรือเก็บเป็นเงินสะสมยามฉุกเฉิน และเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วย

สำหรับการบริหารจัดการขยะของของตลาดกลางดินแดง การเคหะแห่งชาติได้ประชุมร่วมกับบริษัท ฉัตรชัย บริหารจัดการ จำกัด (บริษัทเอกชนรับจ้างบริหารตลาดกลางดินแดง) ให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้ให้ ไม่นำมาทิ้งหน้าปล่องขยะของแฟลตที่ 51-53 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะและความสะอาด การลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมบานประตูปล่องขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะไหลออกมากองหน้าปล่องขยะและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการค้านำขยะมากองทิ้งเพิ่ม

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงจัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดให้ โครงการเคหะชุมชนดินแดง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยและเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด อาทิ การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น รวมถึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมอีกด้วย

“นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวดินแดงเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครบถ้วน รวมถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ” นายทวีพงษ์ กล่าวย้ำ

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดงทันที

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ส่ง HealthScape ธุรกิจ Well-Being โชว์นวัตกรรมสุขภาพแบรนด์แรก “MADE BY SILVER” เจาะกลุ่ม Silver GEN คนวัย 50+
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง-โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแ...
ข่าวอสังหา
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร...
ข่าวอสังหา
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ ...
ข่าวอสังหา
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วมงาน โพสต์ปุ๊ป จองปั๊ป รับสูงสุด 1 ล้าน* สร้างรายได้ผ่าน Sansiri Affiliate กับ 27 คอนโดแสนสิริ
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วม...
ข่าวอสังหา
Udon Songkran Festival 2024
UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screen Shot 2564 12 24 at 21.01.00
Untitled 2 32
26.5-75

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
40%

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,500,000 บาท
7R308254 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,490,000 บาท
Screenshot 2021 11 06 112638
Untitled 2 32
160-175

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,190,000 บาท
IMG 1637120186 7819
Untitled 2 32
23.6 - 64.2

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad