FutureTales Lab by MQDC ผนึกคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล. จัดงานฟอรั่ม มุ่งฉายภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม

FutureTales Lab by MQDC ผนึกคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล. จัดงานฟอรั่ม มุ่งฉายภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม
Homeday

 

22 สิงหาคม 2565, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานฟอรั่มครั้งแรกของปี ภายใต้หัวข้อ “Future Habitat for the Next Generation จินตภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม  งานฟอรั่มที่พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและความสำคัญของการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตของเราทุกคน มาร่วมเปิดมุมมองแนวความคิด ต่อยอดความรู้ด้านอนาคตศึกษาและโอกาสในโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์โชว์เคสจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Metaverse และโชว์เคสการออกแบบเมืองแห่งอนาคต (Future habitat showcase)  โดยมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง สถาปนิก นักนวัตกร รวมถึงผู้สนใจด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยเข้าร่วมงานที่ FutureTales Lab by MQDC ชั้น 8 ทรูดิจิตอล พาร์ค  และทาง Facebook Live 

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) เปิดเผยว่า การจัดงานฟอรั่มครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง FutureTales Lab by MQDC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์  และคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล.  ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบเมืองและที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย  เป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการปลุกความคิดเปิดมุมมองด้านการพัฒนาเมืองที่คำนึกถึงอนาคตของทุกคน ภายใต้หัวข้อ  Future Habitat for the Next Generation จินตภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม”  เพื่อฉายภาพการพัฒนาเมืองในอนาคตตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาและออกแบบเมืองในโลกเสมือนเมตาเวิร์ส เพื่อดึงทั้งโลกจริงและโลกเสมือนเข้ามาใกล้กัน ภายใต้การดำเนินการที่จะไม่ทำให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำขึ้น


ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)​ กล่าวว่า เป้าหมายใหญ่ของการศึกษาในวันนี้และอนาคตอันใกล้ คือร่วมพัฒนาคนของประเทศให้พร้อมเป็น พลเมืองโลก หรือ Global citizens เพราะปัญหาระดับประเทศและโลกต่อจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือในระดับสากลอย่างมาก เรื่องที่อยู่อาศัยหรือการพัฒนาเมืองก็เป็นตัวอย่างสำคัญเพราะโลกนี้เชื่อมกันหมดแล้ว ดังนั้น การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะต้องมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่มี เครือข่ายทั้งองค์ความรู้และพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยภาคอุดมศึกษา ในการพัฒนาคน  ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตย์พระจอมเกล้าลาดกระบังกับ FutureTales Lab by MQDC ในครั้งนี้เรามีจุดมุ่งหมายร่วมกันนั่นคือให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและออกแบบเมืองในอนาคตซึ่งเป็นที่ที่เขาต้องอยู่และรับมือกับความท้าทายระดับโลก

“บทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง จากความไม่แน่นอน ความซ้ำซ้อน และความผันผวนที่ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนเดิม ถึงแม้เราไม่ต้องการเปลี่ยน แต่กระแสของโลกและสังคมก็จะผลักดันให้เราต้องเปลี่ยน มหาวิทยาลัย อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันเท่ากับภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ไม่มีเวลาเพียงพอกับการศึกษาองค์ความรู้เชิงลึก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม หรือเป็นการ  Connect The Dot ระหว่างกัน เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของกันและกันให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตย์พระจอมเกล้าลาดกระบังกับ FutureTales Lab by MQDC ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในอีกหลายความร่วมมือที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยจาก University เป็น Multi University ผศ.ดร.อันธิกา กล่าว

ดร.การดี กล่าวเพิ่มเติมในปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “5 ปรากฎการณ์เทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ในอนาคต (5 Technology Phenomena that Impact Your Lifestyle)” ว่า สำหรับปรากฎการณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะมาเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนและการออกแบบพัฒนาเมืองในอนาคต ประกอบด้วยทั้งหมด 5  ปรากฎการณ์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1.Big Data & AI เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาไปสู่ Near – Human Emotion ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจับหน้าตา ท่าทาง อารมณ์ของมนุษย์ รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์เพื่อช่วยลดอาชาญากรรม หรือ Crime​ Predicting AI ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาพบว่า มีความแม่นยำถึง 90% ซึ่งรัฐบาลของสหรัฐฯ เตรียมนำเรื่องดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์เมือง ที่สามารถนำมาประยุกต์กับประเทศไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประเด็นของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสำรวจพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างอวกาศ หรือ AI in expedition อย่าง MQDC และ Futuretales Lab ก็จับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของอวกาศเช่นกัน

2.Robotics & Automation เราจะเห็นการทำงานของหุ่นยนต์ที่เข้าถึงมนุษย์มากขึ้นเรื่อย จากเดิมที่จะกระจุกตัวส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นการทำงานของหุ่นยนต์ในภาคบริการที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของมนนุษย์มากขึ้นหลายเท่าตัว อาทิ หุ่นยนต์ส่งของ (Autonomous Delivery Robots) หุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเป็นเพื่อน (AI-Powered Companion Robot)​ หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Modular Robot Arm for Creative Makers​) ระบบบ้านอัจริยะที่ถูกควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Automated Home Fueled by AI​)

3.Internet of Everything คือ การที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ในอนาคตจะนำไปสู่ Internet of Behavior การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตเข้าสู่พฤติกรรม และจะนำไปสู่ Internet of Senses คือการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเข้าถึงความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.Printing Technology เทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปไกลอย่างมาก ซึ่งกำลังพลิกโฉมการผลิต การก่อสร้าง และเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นไปอีก ประกอบ การพิมพ์สามมิติเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างบ้านต่างๆ (3D Printing Construction) การพิมพ์สามมิติเพื่อการก่อสร้างกระสวยอวกาศ (First-Ever Fully 3D Printed Rocket)​ การพิมพ์อาหารให้มีความสวยงาม (Smart Food Printers) และการผลิตยาตามความต้องการของแต่ละบุคคล (3D Printed Personalized Pills at Home​​)

5.Extended Reality คือ ประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์แบบ 3 มิติ ที่ผสมผสานมุมมองของโลกจริงเข้ากับเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างมาก อาทิ Microsoft Holoportation การจำลองโมเดล 3 มิติของคน สัตว์ หรือสิ่งของ แล้วส่งไปยังผู้รับซึ่งอยู่ที่ใดก็ได้ในโลก ทั้งสองฝั่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์ ได้แบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อ และ Personal AI Digital Twins หรือ ฝาแฝดในโลกดิจิทัล คือ การจำลองของสิ่งต่างๆทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

“จะเห็นได้ว่า ปรากฎการณ์เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ ความเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้มาก เดิมที่คาดการณ์ไว้อีก 5 – 10 ปี อาจเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น ดังนั้นในฐานะนักอนาคตศาตร์ และนักพัฒนาเมืองจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง เพื่อให้การออกแบบที่เกิดขึ้นสอดรับกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างที่เราสามารถเตรียมตัวตั้งรับได้ทัน” ดร.การดี กล่าวสรุป

 

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู-ใส่ใจสุขภาพ’
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
M Kuche และ Woodden เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ‘ดีไซน์เรียบหรู ใส่ใจสุขภาพ’
M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง...
ข่าวสาร
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท
ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงก...
ข่าวสาร
“peace” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท หลากหลายทำเล
“PEACE” เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯ ปี’67 เต็มกำลัง ...
ข่าวอสังหา
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางการเงินเพื่อเป็นการซื้อบ้านครบวงจร ชูจุดเด่น “ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเสนาได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตการเงิน”
เสนาฯ ต่อยอด ‘เงินสดใจดี’ ยกระดับสู่ผู้ช่วยทางก...
ข่าวอสังหา
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screenshot 2022 01 06 120653
Untitled 2 32
105

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
-

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1625676187 8632
Untitled 2 32
136-161

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,990,000 บาท
IMG 1637152460 5042
Untitled 2 32
22-50

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1641464538 9379
Untitled 2 32
106-218

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,690,000 บาท
Kave 970×250