Asset Wise Modiz Ad

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 งานประกาศรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวยแห่งปี เพื่อร่วมส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 งานประกาศรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวยแห่งปี เพื่อร่วมส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี
Homeday
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 1

บ้านและสวน สื่อคุณภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ผู้นำในการเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน สวน และการตกแต่ง มานานกว่า 47 ปี ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย นับเป็นปีที่ 11 แล้ว สำหรับการมอบรางวัลบ้านและสวน AWARDS ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 

ดำรง  ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการอํานวยการ ธุรกิจ Media and Event เปิดเผยว่า บ้านและสวน ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและความสุขในครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่น่าอยู่ ในแต่ละปี บ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ room Books ได้เผยแพร่บ้านและสวนกว่า 100 แห่ง จึงคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบ ด้วยแนวคิดที่ บ้านและสวน ให้คุณค่า คือ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” โดยมอบรางวัลบ้านและสวน AWARDS ซึ่งประกอบด้วย 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษที่องค์กรซึ่งมีแนวคิดมุ่งหวังสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีเป็นผู้ร่วมมอบรางวัล เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 7

โดยรางวัลบ้านและสวน AWARDS ในปีนี้ได้วางหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ดังนี้

 1. Well-being บ้านมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ดีในทุกด้าน มีสภาวะน่าสบาย มีแหล่งอาหารปลอดภัย ใช้วัสดุอุปกรณ์ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย
 2. Energy Saving & Sustainable บ้านลดการใช้พลังงานและยั่งยืน ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การสร้างพลังงานทดแทน ใช้วัสดุลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต และคำนึงถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. Material Creative Design บ้านวัสดุสร้างสรรค์ มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์
 4. Family Home Design บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการออกแบบ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
 5. Pet Friendly บ้านเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ออกแบบให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
 6. Renew Solution บ้านรีโนเวตเพิ่มคุณค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ออกแบบปรับเปลี่ยนใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและกรรมวิธีนำวัสดุและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
 7. Outdoor Space Design บ้านที่สัมพันธ์ภายนอกและภายใน ออกแบบสเปซที่ส่งเสริมให้คนสัมพันธ์กับธรรมชาติและบริบท เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างสมดุล และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม 
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 8

รางวัลพิเศษ บ้านและสวนAWARDS ประจำปี 2023 

รางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่องค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” เพื่อร่วมสงเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในด้านต่างๆ และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งในปี 2023 มี 2 รางวัล คือ

รางวัลพิเศษ Family Home Design Sponsored by AIS Fibre/3BB

บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัย ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว และเชื่อมโยงทุกเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน บ้านที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ “บ้านไทรคู่” ซึ่งมีต้นไทรคู่ขนาดใหญ่ 2 ต้นที่เก็บรักษาไว้ อันเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบบ้านให้เป็นรูปตัวแอล (L) เพื่อล้อมต้นไม้ไว้ สร้างสภาวะน่าสบาย โดยเปิดทุกมุมของบ้านที่ให้ทุกคนเห็นความงาม ออกมาสัมผัสธรรมชาติ และทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตให้หวนคืนสู่ความสุขที่สมดุลกับธรรมชาติ

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 5

รางวัลพิเศษ Material Creative Design Sponsored by SEE JORAKAY

บ้านที่มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นในการใช้วัสดุที่ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ บ้านที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ บ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวที่ออกแบบยกสูงให้เหมือนอยู่ชั้น 2 เพื่อเปิดมุมมองให้โล่งสบายตา เห็นถึงท้องฟ้าด้านบน ส่วนด้านล่างตกแต่งเป็นสวนสวย พร้อมพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์เหมือนใต้ถุนบ้านไทย

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 9

สำหรับผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566 มีดังนี้

 1. โฮมสตูดิโอเชียงใหม่ อบอุ่นใจด้วยแสงแดดและสองแมว
 2. บ้านสวนชั้นเดียว พื้นที่สร้างความสุขเรียบง่ายจากการปลูกต้นไม้
 3. บ้านพื้นถิ่นไทย ที่อบอุ่นด้วยงานไม้เก่า
 4. บ้านชั้นเดียว รีโนเวต ทึบนอกโปร่งใน อยู่สบาย
 5. บ้านโมเดิร์น ที่มีต้นไทรคู่ยักษ์เป็นหัวใจ
 6. บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ที่ยกสูงให้ดูโปร่งตาเหมือนอยู่ชั้น 2
 7. บ้านไม้ไผ่ในสวนแมว
 8. บ้านไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ โลกคู่ขนานที่บรรจบกันของคนกับแมว
 9. บ้านไม้ชั้นเดียว ภายใต้โรงเลี้ยงหมูเก่า กลางสวน
 10. บ้านทิตา บ้านไม้พื้นถิ่นใต้ถุนสูงของสถาปนิกในบทบาทผู้อยู่อาศัย
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 11

สำหรับผลรางวัล 10 สวยสวยประจำปี 2566 มีดังนี้

 1. สวนญี่ปุ่นดั้งเดิมในแบบผสมผสาน
 2. สวนป่าคนเมืองเพื่อน้องหมา
 3. สวนป่าร่มรื่นดูแลง่าย ถูกใจวัยเกษียณ
 4. หลีกกรุง พักกาย ที่สวนบนดอย
 5. พื้นที่นอกบ้านที่ชวนให้ออกมาใช้ชีวิต
 6. สวนดอกไม้ในฝัน ณ เมืองโรแมนติก
 7. สวนสร้างความทรงจำสำหรับวัยเด็ก
 8. สวนป่าที่เรียบร้อย
 9. สวนญี่ปุ่นร่วมสมัยที่เป็นเหมือนงานศิลปะรอบบ้าน
 10. สวนเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากได้ไอเดียในการแต่งบ้าน รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย จะจัดเป็นนิทรรศการบริเวณบ้านตัวอย่าง ในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festial 2023 วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 10
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 12
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 6
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 4
บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 3
คุณยอดชาย อัศวธงชัย Head of Fixed Broadband Business AIS Fibre
คุณดำรง ลี้ไวโรจน์

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน SDG Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jorakay Pavilion ชวนสัมผัส สถาปัตย์มิติใหม่ ยกทัพนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สถาปัตย์และงานก่อสร้างแบบครบวงจร
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับผลบวกมาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ – ยอดสั่งสร้าง
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธ...
ข่าวสาร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jorakay Pavilion ชวนสัมผัส สถาปัตย์มิติใหม่ ยกทัพนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สถาปัตย์และงานก่อสร้างแบบครบวงจร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jora...
ข่าวสาร
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับผลบวกมาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ – ยอดสั่งสร้าง
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับ...
ข่าวอสังหา
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการ 27 กันยายน 2567 เตรียมมอบข้อเสนอพิเศษให้ผู้สำรองห้องพักล่วงหน้า เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ในระดับตำนาน
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บ...
ข่าวอสังหา
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อยชาวหาดใหญ่ จำนวน 300 กระสอบ
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรา...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1627966109 2681
Untitled 2 32
155-283

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,590,000 บาท
IMG 1641801327 1409
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
IMG 1640269298 4967
Untitled 2 32
30-45

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
IMG 1644086304 6142
Untitled 2 32
262 - 375

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 19,000,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad