Asset Wise Modiz Ad

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้รัฐขยายสนามบินรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยว มุ่งสร้างเงิน สร้างงาน เพื่อกลับมาสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศ และกำลังซื้อ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้รัฐขยายสนามบินรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยว มุ่งสร้างเงิน สร้างงาน เพื่อกลับมาสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศ และกำลังซื้อ
Homeday
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ 2

       ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยฝั่งตะวันออกของ กทม. ฉายแววสดใส หลังภาครัฐรุกคืบขยายศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลักดันไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ด้วยการพัฒนาพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวเร่งหลักให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่อาศัยในย่านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และตลาดที่อยู่อาศัยในทำเลดังกล่าว มั่นใจอนาคตทำเลย่านนี้จะกลายเป็น Hub ที่อยู่อาศัย แห่งกรุงเทพด้านตะวันออก

         นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า โครงการของภาครัฐที่เน้นด้านการพัฒนาสนามบินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจจากทั่วโลก ล้วนสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ที่จะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นให้เพิ่มเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบ อีกทั้งยังสามารถกระจายไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถรองรับการค้า การลงทุน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตได้อีกด้วย

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ 5

        “นอกจากการพัฒนาสนามบินให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้ว ปัจจุบันพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพฯ ยังมีโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งถนนมอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก โดยจะเชื่อมไปยังพื้นที่จังหวัดที่เป็นแนวปริมณฑลต่างๆ  รวมถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ (สถานีพญาไท-สถานีสุวรรณภูมิ) ที่เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 3 สนามบิน (ดอนมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) นอกจากนี้ ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ตามการเติบโตของระบบคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบมากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ทำเลดังกล่าวยังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา (รามคำแหง2) ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี ฯลฯ และนอกจากนี้ยังใกล้กับแหล่งสถานพยาบาล เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในยามเจ็บป่วย อาทิ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ,โรงพยาบาลบางนา 1 ,โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ฯลฯ

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ 7

       “นอกจากการพัฒนาสนามบินให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้ว ปัจจุบันพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพฯ ยังมีโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งถนนมอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก โดยจะเชื่อมไปยังพื้นที่จังหวัดที่เป็นแนวปริมณฑลต่างๆ  รวมถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ (สถานีพญาไท-สถานีสุวรรณภูมิ) ที่เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ ซึ่งในอนาคตจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 3 สนามบิน (ดอนมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) นอกจากนี้ ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ตามการเติบโตของระบบคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบมากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ทำเลดังกล่าวยังรายล้อมไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา (รามคำแหง2) ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี ฯลฯ และนอกจากนี้ยังใกล้กับแหล่งสถานพยาบาล เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในยามเจ็บป่วย อาทิ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ,โรงพยาบาลบางนา 1 ,โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ฯลฯ

      ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ประกอบด้วย 

  • ลลิล กรีนวิลล์ The Executive อ่อนนุช – สุวรรณภูมิ 
  • ลลิล ทาวน์ แลนซีโอ คริป 2 บางนา – สุวรรณภูมิ
  • ลลิล ทาวน์ แลนซีโอ คริป 3 บางนา-สุวรรณภูมิ
  • ลลิลทาวน์ ไลโอ บลิสซ์ 3 บางนา-สุวรรณภูมิ
  • ไลโอ  2 อ่อนนุช-ฉลองกรุง
  • ไลโอ 4 อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ 
  • บ้านลลิล เดอะ เพรสทีจ อ่อนนุช – สุวรรณภูมิ

       “การเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นของไทย จะช่วยส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เพราะอนาคตทำเลในย่านนี้จะกลายเป็น New CBD (Central Business District) หรือ ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ของกรุงเทพโซนตะวันออก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาโครงการเมกกะโปรเจคต์ที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น อาทิ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (Bitec Bangna) ,ศูนย์การค้าเมกา บางนา (Mega Bangna) ,แบง ค็อก มอลล์ (Bangkok mall) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่ในย่านนี้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว ล้วนเป็นปัจจัยที่จะช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในโซนฝั่งตะวันออกได้มากขึ้น ซึ่งอนาคตทำเลในย่านนี้ จะเปรียบเสมือนศูนย์กลางของแหล่งงาน และแหล่งที่อยู่อาศัย ที่รายล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้ของกำลังซื้อที่มีคุณภาพ เพื่อเติมเต็มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตได้อย่างแน่นอน”  นายชูรัชฏ์ กล่าวสรุป  

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “Electric Vehicle Asia และ iEVTech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ EV ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโครงการ รวม 1,300 ไร่ มูลค่า 50,000 ล้านบาท
8 อสังหาฯ บูมทำเล “ถนนหอการค้าไทย” กางแผนพัฒนาโ...
ข่าวอสังหา
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงการ ย่านเพชรเกษม และพระราม 2 รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ก้าวสู่ปีที่ 9 “รีโว กรุ๊ป” กับการเติบโตอย่างต่...
ข่าวอสังหา
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และพันธมิตร ปูพรมจัดงาน “electric Vehicle Asia และ Ievtech 2024” หนุน ภาคการผลิตอุตฯ Ev ไทยสู่ผู้นำของภูมิภาค
อินฟอร์มาฯ ผนึกความร่วมมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย...
ข่าวสาร
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ดันยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อครั้งสูงกว่าปกติ
เคทีซีเผยพฤติกรรมคู่รักนิยมเดินงานเวดดิ้งแฟร์ ด...
ข่าวสาร
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดตัวโปรเจ็กต์แฟลกชิป “เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส วัชรพล” ผสานจุดแข็งที่เป็นเลิศในทุกมิติ Medical Wellness Synergy เติมเต็มชีวิตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบความคุ้มค่าที่เหนือกว่าอย่างมีระดับ เริ่ม 30 40 ล้านบาท
พฤกษา รุกตลาดบ้านซูเปอร์ลักชัวรีพูลวิลล่า เปิดต...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641370337 4676
Untitled 2 32
161

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,690,000 บาท
IMG 1637310445 3681
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,200,000 บาท
IMG 1627966109 2681
Untitled 2 32
155-283

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,590,000 บาท
IMG 1626069813 3212
Untitled 2 32
103-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad