Asset Wise Modiz Ad

“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร ผุดกลยุทธ์ PHUTORN เล็งพาแบรนด์ลูกค้าคว้าโอกาสใหม่ รับแนวโน้มสื่อดิจิทัลหนุนตลาดภูธร คาดโต 24%

“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร ผุดกลยุทธ์ PHUTORN เล็งพาแบรนด์ลูกค้าคว้าโอกาสใหม่ รับแนวโน้มสื่อดิจิทัลหนุนตลาดภูธร คาดโต 24%
Homeday
“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร 1

       บริษัท แจ่มจรัส จำกัด คอมมิวนิเคชั่น ในเครือ YDM Thailand ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตลาดภูธร หัวหอกพาแบรนด์หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในต่างจังหวัด เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร 4 ภาค  ชี้พฤติกรรม แนวคิด ความสนใจคอนเทนต์แต่ละพื้นที่ต่างกันบนสื่อเดียวกัน โดยเฉพาะระหว่างผู้บริโภคภูธร และผู้บริโภคในเมือง พบสื่อออนไลน์ 3 อันดับแรกที่เข้าถึงคนภูธร คือ Facebook, Tiktok และ Youtube เผยทริคเจาะเข้าถึงผู้บริโภคภูธรที่ตรงจริต เน้นกลวิธีสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง สอดรับความเชื่อและชีวิต เล็งแผนเชิงรุกพาแบรนด์สร้างโอกาสทางธุรกิจ รับแนวโน้มตลาดดิจิทัลภูธรโต 24% รวมมูลค่า 5.6 แสนล้านบาท ในปี 66

“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร 3

       นายธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล เผยว่า YDM Thailand เป็น Marketing Partner มีจุดแข็งในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการตลาด ผ่านการสื่อสารยุคใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการใช้เทคโนโลยีการตลาด หรือ MarTech 2. ด้านการใช้ครีเอทีฟ Full-Funnel และ 3. ด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้ลูกค้า ซึ่ง YDM Thailand ได้ก่อตั้ง บริษัท  แจ่มจรัส จำกัด ตั้งแต่ต้นปี 2562 เพื่อเป็นหัวเรือสำคัญของ YDM Thailand ในการหาโอกาสใหม่ในตลาดต่างจังหวัดให้ลูกค้า จุดแข็งที่ทำให้แจ่มจรัสแตกต่าง คือ มีความเข้าใจอินไซต์ของตลาดต่างจังหวัดอย่างแท้จริง ผสมผสานการใช้สื่อทุกสื่อ ทั้ง Offline, Online และ On-ground

“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร 4.jpg

       นายสมยศ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัท แจ่มจรัส จำกัด ในเครือ YDM Thailand กล่าวว่า ตลาดต่างจังหวัดเป็นตลาดที่สำคัญ ด้วยประชากรที่มากกว่า หลายแบรนด์อาจมองว่าสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคในเมืองสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างจังหวัดจังหวัดได้ ความท้าทายมีมากขึ้น ด้วยการเติบโตจากสื่อออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ธุรกิจใหม่ ๆ ในทุกอุตสาหกรรม ทำให้ข้อได้เปรียบด้านความเข้าใจตลาดเป็นหัวใจสำคัญในการพาแบรนด์ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จ ไปพร้อมกับการเติบโตของตลาดดิจิทัลและเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับเร่งด่วนที่เน้นกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ประเมินธุรกิจบริการดิจิทัลในปี 2566 คาดมีโอกาสเติบโต 24% มูลค่าอยู่ที่ 5.6 แสนล้านบาท

       ปัจจุบัน พบว่าผู้บริโภคใช้เวลาบนสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อทีวี ด้วยความสะดวกสบายในการเลือกเสพคอนเทนต์บนสื่อที่สนใจได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอำนาจสื่ออยู่ในมือ ทั้งอำนาจ ที่การเลือกแชร์ เลือกรัก เลือกชอบ และ การเลือกโพสต์สิ่งต่าง ๆ บนพื้นที่สื่อของตนเอง หรือการคอมเมนต์แสดงความเห็นต่าง ๆ ต่อแบรนด์ หรือเรียกอีกบริบทว่าผู้บริโภค คือ Audiences ของแบรนด์ ขณะเดียวกันพบสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงคนภูธร 3 อันดับแรก คือ Facebook รองลงมา Tiktok และ Youtube ซึ่งในเมื่อคนภูธร มีทางเลือกการเสพข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น ส่งผลให้แบรนด์เผชิญความท้าทายมากขึ้น จึงต้องคิดให้ดีว่า จะเจาะเข้าไปหาคนภูธรอย่างไรที่ตรงจริต ความเชื่อและชีวิต เน้นกลวิธีสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง ในเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่ต่างกัน พร้อมเล็งแผนเชิงรุกพาแบรนด์สร้างโอกาสทางธุรกิจ รับแนวโน้มตลาดดิจิทัลภูธรโต 24% รวมมูลค่า 5.6 แสนล้านบาท ในปี 66

Happy Thai male farmer harvesting rice in countryside Thailand.

        โดยแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นและอินไซต์ผู้บริโภคที่เฉพาะตัวแตกต่างกัน ด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ฝังรากลึก และปรากฎออกมาทางพฤติกรรม ความคิด ที่นักวางแผนการตลาดอาจมองด้วยคำถามว่า ทำไม ซึ่งสุดท้ายต้องมองลึกลงไปเพื่อหาเหตุผล และนี่คือ Insight ที่แท้จริงที่จะเอามาปรับใช้กับแบรนด์ได้ สื่อสำหรับผู้บริโภคเมือง กับสื่อสำหรับผู้บริโภคภูธร คือสื่อเดียวกัน แต่ Content ที่ Engage กลับมีความแตกต่างกัน อย่างเด่นชัด ขณะที่ Facebook กับ Youtube ยังสำคัญ Tiktok ขยับมาแรง เพราะสนุก ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ดูได้ หัวเราะได้ ดูไป จนลืมเวลา และคนส่วนใหญ่เลือกเสพสื่อผ่านมือถือ Tiktok  จึงตอบสนองความต้องการได้ดี ประเด็นสำคัญอยู่ที่รูปแบบคอนเทนต์การเล่าเรื่องที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ ผูกโยงไปกับแบรนด์ระหว่างผู้บริโภคในหัวเมืองใหญ่ และต่างจังหวัดแตกต่างกัน  เพราะรากฐานของ  Insight แตกต่างกัน

A group of three Asian farmer women stood smilingly and raised their hands at the green rice field.

       ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าแบรด์ต่าง ๆ ทำให้แจ่มจรัสมีจุดแข็งด้านข้อมูลอินไซต์ของผู้บริโภคใน 4 ภูมิภาค เข้าใจถึงวิถีชีวิต ค่านิยม วัฒนธรรม และความเชื่อ รวมถึงการสร้าง Brand Content ผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตัวอย่างภาคอีสานตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  มีความเชื่อ พิธีกรรม ภาษา วิถีความเป็นอยู่ ซึ่งถูกแสดงออกมาด้านพฤติกรรม หรือถ่ายทอดผ่านความสนุก การเสี่ยงดวง เล่นหวย ตีไก่ ชนวัว จับกลุ่ม วงสนทนา และ เทศกาล  ต่าง ๆ เช่น ความเชื่อของบุญบั้งไฟคือการเตือนพญาแถนให้พญานาคช่วยทำให้ฝนตก และเทศกาลเหล่านี้ ก็ไม่พ้นที่จะมีหมอลำ ที่มีหลายรูปแบบ ทั้งเล่าเรื่อง แบบสุภาพ หรือสนุกตรงไปตรงมาในเรื่องเพศจนคนกรุงมองว่า ไม่สุภาพ สุดท้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ส่งผ่านเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ซึ่งคำว่า “สนุก” ก็มีรากลึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค

“แจ่มจรัส” เปิดอินไซต์ผู้บริโภคตลาดภูธร 6

       กลยุทธ์สำคัญที่แจ่มจรัสใช้ในการทำภูธรมาร์เกตติ้ง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหา Insight ให้เจอก่อน ไม่ว่าแคมเปญอะไร จะเล็กจะใหญ่ แค่ไหน แจ่มจรัสเห็นความสำคัญของ Insight เพราะทีมแจ่มจรัสเป็นคนต่างจังหวัดทั้งหมด จะทำการ พูดคุยซักถาม กลุ่มเป้าหมาย  พูดคุยด้วยภาษา ท้องถิ่น ทำให้ได้ Insight จริง ๆ

ขั้นตอนที่ 2  ร้อยรวม Insight กับ Brand  Essence เพื่อ สร้าง story

ขั้นตอนที่ 3 วางแผน ว่าสื่ออะไรที่จะเข้าถึงได้ดีที่สุด อาจเป็น โฆษณา, Music Marketing หรือ KOL

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนสุดท้าย  คือรายละเอียดในการวาง Content ที่ Tailored Made  ผ่าน สื่อต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการ Engage ให้มากที่สุดติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screen Shot 2564 12 23 at 21.32.58
Untitled 2 32
26-75

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
IMG 1626542550 9387
Untitled 2 32
103-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1626697694 9197
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1641891162 1815
Untitled 2 32
106

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad