ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero
Homeday
ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

       กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดโรดแมปขับเคลื่อนองค์กรสู่เส้นทาง Net Zero ตั้งเป้าลดผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชูนวัตกรรม “อินทรีเพชร Easy Flow และ อินทรีเพชรพลัส” ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกคุณภาพสูงพร้อมตอกย้ำความยั่งยืน “ธุรกิจ-สิ่งแวดล้อม-ชุมชน” ผลักดันใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2567 เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

       นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนสู่ Net Zero โดยเน้นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร และชุมชน เพื่อความมีส่วนร่วมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

       กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นลดสัดส่วนปูนเม็ดในซีเมนต์จากร้อยละ 74 ในปี 2563 ลงเหลือร้อยละ 65 ในปี 2573 ตามแนวทางของ กลุ่มซีเมนต์เทคโนโลยี องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่ตั้งเป้าลดสัดส่วนปูนเม็ดในซีเมนต์ลงเป็นร้อยละ 64 ในปี 2573 โดยมีตัวแปรสำคัญอยู่ที่การลดสัดส่วนของปูนเม็ดในผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และการใช้พลังงานทางเลือก ในปี 2565 ทั้งกลุ่มบริษัทสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิอยู่ที่ 607 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันซีเมนต์ คิดเป็นอัตราการลดที่ร้อยละ 3.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

       ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ทั้งยังเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกในไทยที่ขับเคลื่อนตลาดเปลี่ยนจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในรูปแบบถุง 100% ตั้งแต่ปี 2561 โดยมี “อินทรีเพชรพลัส” ปูนซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับโครงการก่อสร้างและโรงหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดเล็ก อาทิ การหล่อบล็อก หล่อท่อ หล่อเสา คาน พื้น ส่วน “ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow” สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไปและโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น งานอาคารสูง ถนน สะพาน และอุโมงค์ ซึ่งในกระบวนการผลิตของปูนซีเมนต์ทั้งสองสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพอากาศที่ดีในระยะยาว

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

       ด้าน นายเซเรอฟิน บูเจยา รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ขยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ด้วยการแยกบดหินปูน (Separate Material Grinding process) โดยกระบวนการบดหินปูนแบบแยกส่วนนี้จะช่วยทำให้สามารถลดคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลจากการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับทางสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการลดการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลงแล้วหันมาผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2567 เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชูนวัตกรรม ‘อินทรีเพชร Easy Flow และอินทรีเพชรพลัส’ ตอบโจทย์ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนองค์กรบนเส้นทาง Net Zero

       นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์อินทรี จำนวน 11 รายการ ได้รับการเผยแพร่ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environment Product Declaration)
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025) จาก The International EPD® System ซึ่งเป็นฉลากระบุส่วนผสมผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ Product Category Rules (PCR) และกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในระดับเวทีโลก โดย Global Cement and Concrete Association (GCCA)

       จากแนวทางที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ และผลิตปูนซีเมนต์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน ยกระดับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

Verasu ชวนส่องไอเดียของขวัญปีใหม่สำหรับโฮมเลิฟเวอร์ สุขใจคนให้ถูกใจคนรับ พร้อมส่งโปรสุดปังใน Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด
SAM จัดประมูลทรัพย์เด่นเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายของปีนี้ 64 รายการ มูลค่ากว่า 122 ลบ. พร้อมโปรโมชันใหม่ “SAM Final Deal” รับ Gift Voucher สูงสุด 100,000 บาท กำหนดเปิดซอง 22 ธ.ค.นี้
“แฮร์รี่ วี. คริชนัน” CEO และ MD พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของสถาบัน INSEAD
Follow us
บทความล่าสุด
Heart At Ease – ให้ศิลปะฮีลใจ งานศิลป์ใน MRT ที...
Verasu ชวนส่องไอเดียของขวัญปีใหม่สำหรับโฮมเลิฟเ...
ข่าวสาร
SAM จัดประมูลทรัพย์เด่นเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งสุ...
ข่าวอสังหา
“แฮร์รี่ วี. คริชนัน” CEO และ MD พร็อพเพอร์ตี้ก...
ข่าวอสังหา
ลิกซิลร่วมฉลองความเป็นเลิศของแวดวงสถาปัตยกรรมแล...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1627226728 7790
Untitled 2 32
96 - 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,590,000 บาท
1307f4cd 4d6f 4d9f a448 7795e4e15f97
Untitled 2 32
127 - 161

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,890,000 บาท
IMG 1637504229 2915
Untitled 2 32
48.42-228.55

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-3

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,900,000 บาท
IMG 1626447344 5114
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท