Asset Wise Modiz Ad

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด
Homeday
3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 อย่างเป็นทางการ ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3 สมาคมหลักของวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เป็นกำลังสำคัญของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการรวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ให้มีการขยายตัวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัย 4 ที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะบ้านถือเป็นศูนย์รวมการอยู่อาศัยของครอบครัวสำหรับผู้คนทุกวัย ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ หากครอบครัวมีที่อยู่อาศัย ชีวิตของสมาชิกครอบครัวก็จะมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การจะทำให้ทุกครอบครัวมีที่อยู่อาศัย ต้องมีความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

“สำหรับในส่วนของภาครัฐก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด อาทิ เช่น ประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ก็มีคนเจนใหม่เข้ามามีบทบทในการขับเคลื่อนสังคม อีกทั้งความต้องการพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เหล่านี้ถือเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นๆ ในตอนนี้ที่จะต้องมีการวางผังเมืองให้รองรับวิถีชีวิตสังคมผู้สูงอายุไทยในอนาคต ให้เกิดความสะดวกสบาย ตลอดจนตอบโจทย์ผู้คนได้หลายมิติ เกิดการพัฒนาสังคมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นโยบายการวางแผนเรื่องผังเมืองดังกล่าวยังถือว่าสอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 คือ การเข้าถึงพร้อมตอบโจทย์ผู้คนและสังคมยุคใหม่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเจน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังต้องการที่อยู่อาศัยให้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง เพราะปัจจุบันการเลือกที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญของผู้คนยุคนี้ ไม่ว่าจะในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ทั้งที่เป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด สำคัญคือต้องสอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มากกว่าความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า รวมถึงสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของประชาชน นอกจากนี้การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ยังจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว เช่นเดียวกับการจัดสรรผังเมืองให้ดีขึ้น ก็จะช่วยให้เอื้อต่อการลงทุนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า “ปัจจุบันดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา สำหรับในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2566 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 โดยมีผลมาจากปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นับเป็นช่วงปีที่ท้ายทายสำหรับเหล่าผู้ประกอบภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ร่วมกันทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนจากภาคเอกชน ผลักดันให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงโอกาสของการซื้อ-ขาย ลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเกิดการส่งผลให้เป็นแรงกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การจัดงานในวันนี้ถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป นายอนุทินกล่าว

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

ด้านนายภูมิภัทร  พรหมมา ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 กล่าวว่า “งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 นี้ จะมีบูธจากผู้ประกอบการมากกว่า 150 บริษัท รวมโครงการอสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทุกราคา ทุกทำเล มานำเสนอแก่ผู้บริโภคมากกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งหากคิดมูลค่าของโครงการทั้งหมดภายในงานแล้วจะมากถึง 3 แสนล้านบาท โดยที่ 3 สมาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน 50,000 – 80,000 คน โดยจะมีสัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้ ราว 1,000 สัญญา ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถส่งแรงกระตุ้นต่อเนื่องให้เกิดการซื้อขายตามมาอีก 3 เดือน คาดการณ์ยอดขายเพิ่ม 2-3เท่าตัว”

“เนื่องจากเราในฐานะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นทั้งหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตคน และเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม 3 สมาคมยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีช่วยให้คนไทยที่อยากมีบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น และผู้ประกอบการมีโอกาสในการปล่อยสินค้า ซึ่งด้วยความต่อเนื่องของการจัดงานทั้งต้นปี และปลายปี อีกทั้งยังเป็นอีเว้นท์ใหญ่ที่ได้มาตรฐาน มีโครงการที่อยู่อาศัยจากหลากหลายรูปแบบมารวมกันในที่เดียว มียอดจองซื้อขายทั้งภายในงานและต่อเนื่องหลังงานถึงหลักพันล้านบาท ทำให้งานมหกรรมบ้านและคอนโด กลายเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดการเติบโตของวงการอสังหาริมทรัพย์และของเศรษฐกิจโดยรวม”

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

นายภูมิภัทร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้กำหนดแนวคิดการจัดงาน ที่ว่า “Property Solutions ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างมุมมองใหม่ให้กับมหกรรมบ้านและคอนโดที่จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้จริง และต้องการสื่อถึงความพยายามของ 3 สมาคมที่ต้องการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มกลไกทางการตลาดเข้าไปในงานครั้งนี้ ที่ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในทุกกลุ่มมีความหวังขึ้นอีกครั้งกับการยื่นกู้สินเชื่อให้ผ่าน โดยพยายามดึงพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินเข้ามาร่วมให้คำปรึกษา

“สำหรับในช่วงต้นปี มองสถานการณ์ว่ามีผู้ประกอบการหลายรายยังคงชะลอแผนการเปิดขายโครงการใหม่ และชะลอการซื้อที่ดินเปล่าสะสมเพื่อการพัฒนา ทำให้ต่างนำโปรดักส์ที่มีอยู่มากระหน่ำจัดแคมเปญ ขณะที่สินค้าที่จะปล่อยง่าย จะอยู่ในกลุ่มบ้านหรู ราคา 7-10 ล้านบาท ขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มตลาดราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย หนี้ครัวเรือนที่สูง ความเข้มงวดการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และมาตรการ LTV ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ แต่เชื่อว่ายังมีโอกาสไปต่อไป หากมองภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ในช่วงสองเดือนที่เปิดปีมา มีผู้ประกอบการมากมายต่างรวมใจกันออกมาส่งโปรโมชั่น และแคมเปญจำนวนมากเพื่อรองรับและช่วยเหลือลูกค้ามากที่สุด ทำให้ตลาดมีความคึกคัก ทั้งนี้ทั้งนั้นในปีนี้เรายังคงต้องจับตาดู ปัจจัยสภาพการณ์

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

ภายนอกประเทศ อาทิ ภาวะดอกเบี้ย สงครามความขัดแย้ง ฟรีวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ภัยพิบัติ อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ต่างชาติอยากย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะปรับให้ตลาดกลับมาเป็นเชิงบวก และมีโอกาสโตในช่วงปลายปีได้”

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 จะมีขึ้นระหว่าง 21 – 24 มีนาคม 2567 ณ Exhibition Hall 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับผู้จองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ภายในงานทางผู้จัดงานได้เตรียมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท พิเศษโดยเฉพาะวันพฤหัส-เสาร์ ผู้บริโภคจองซื้อที่อยู่อาศัยแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลส่วนลดเงินสดรวมถึงรางวัลอื่นๆ และโชคชั้นที่ 2 ตลอดงาน 4 วันสำหรับผู้บริโภคที่จองซื้อภายในวันงาน ทางผู้จัดได้มีการจับรางวัลใหญ่แจกรถยนต์ MG 5C ในวันสุดท้ายของการจัดงานด้วย ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาโอกาสทองของผู้ซื้อที่จะได้ซื้อบ้านในราคาดีพร้อมข้อเสนอที่คุ้มค่า

3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด
3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด
3 ส.อสังหาฯ เปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ขนกว่า 1,000 โครงการแจกแหลก ชี้ตลาดบ้าน 10 ล้านมาแรง หวังสู้ศึกเศรษฐกิจฝืด

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล BUD :D AWARD (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
เคทีซีเปิดโฉม KTC TOUCH สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Biz Café
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’ HBA เชื่อดันเศรษฐกิจ-ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
Cover
เคทีซีเปิดโฉม KTC TOUCH สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ...
ข่าวสาร
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่น’ Hba เชื่อดันเศรษฐกิจ ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น
เริ่มแล้ว!! สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ‘ล้านละหมื่...
ข่าวอสังหา
Bam 25th Anniversary Happy Songkran Festival สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
BAM 25th Anniversary Happy Songkran Festival สื...
ข่าวสาร
Cover
“แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป” จัด A5 RUN WITH LOVE สมทบท...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1626148455 5872
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,950,000 บาท
IMG 1625665843 8515
Untitled 2 32
136-178

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,490,000 บาท
IMG 1641376178 9732
Untitled 2 32
94 - 128

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,860,000 บาท
Screenshot 2021 11 06 203205
Untitled 2 32
133

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,200,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad