Asset Wise Modiz Ad

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า
Homeday
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI – Building Social Impact Initiative) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง และสร้างความเท่าเทียมในสังคมพร้อมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนงาน ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการ สุขภาพ และการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความยั่งยืน และส่งต่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าสู่คนรุ่นต่อไปในวันข้างหน้า ผ่านการทำโครงการต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่คุณภาพของบ้านที่เราสร้างทุกๆ หลัง ไปจนถึงสภาพแวดล้อม และรากฐานของการสร้างบ้าน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด และความเป็นอยู่ที่ดีตั้งแต่เริ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์คนงานของเรา ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า” (Together for the greater living)

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

“การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในแคมป์คนงาน ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มแรงงานคือพื้นฐานของความเท่าเทียมในสังคม และเป็นการดำเนินธุรกิจแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI – Building Social Impact Initiative) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยและการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของกลุ่มแรงงานในแคมป์คนงาน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ดังนี้


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
: ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น, มีระบบจัดการของเสียที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย และสร้างโอกาสและพื้นที่สำหรับมีปฏิสัมพันธ์และเล่นกับเด็กอื่นปรับปรุงทาง

ด้านสวัสดิการและบริการ : ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎปฏิบัติและมาตรการป้องกันภายในแคมป์, ให้การสนับสนุนด้านเอกสารและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ และมีพัฒนาการทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านสุุขภาพ : สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีน บัตรประกันสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพื้นฐานและการปฏิบัติ

ด้านการศึกษา : สนับสนุนการเตรียมตัวของเด็กๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน, สนับสนุนการลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน และสนับสนุนเกี่ยวกับโรงเรียนผ่านการศึกษานอกระบบ

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มแรงงาน และสร้างภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืนในมิติของสังคม พร้อมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในแคมป์คนงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายสมบูรณ์ กล่าว

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (bsi) ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในวันข้างหน้า

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ส่ง HealthScape ธุรกิจ Well-Being โชว์นวัตกรรมสุขภาพแบรนด์แรก “MADE BY SILVER” เจาะกลุ่ม Silver GEN คนวัย 50+
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง-โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแ...
ข่าวอสังหา
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร้อมอยู่ พร้อมโอน 3 โครงการคุณภาพมาจัดโปรราคาพิเศษสุด จองด่วน! ก่อนปิดโครงการ
รีโว กรุ๊ป ขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ นำบ้านพร...
ข่าวอสังหา
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเล “ประชาอุทิศ 90” เชื่อมต่อกลางเมือง โซนพระราม 2 สุดสะดวก ในราคาจับต้องได้ เริ่ม 3.89 ล้านบาท
ศุภาลัย ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ ...
ข่าวอสังหา
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วมงาน โพสต์ปุ๊ป จองปั๊ป รับสูงสุด 1 ล้าน* สร้างรายได้ผ่าน Sansiri Affiliate กับ 27 คอนโดแสนสิริ
ที่สุดของอสังหาฯ!!! แสนสิริ ชวนครีเอเตอร์มาร่วม...
ข่าวอสังหา
Udon Songkran Festival 2024
UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

Screen Shot 2565 01 05 at 13.57.59 1
Untitled 2 32
118-127

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
7R301639 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
115

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
3
Untitled 2 32
187

ตร.ม.

Untitled 2 35
2

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,190,000 บาท
IMG 1640354759 8658
Untitled 2 32
110-181

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,500,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad