Asset Wise Modiz Ad

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง ESG รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย-สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง ESG รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย-สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต
Homeday
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิด ESG ผุด 3 โครงการหลักสำหรับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยรับต้นปี มุ่งยกระดับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เปิดแผนติดตั้งโซลาร์ รูฟ ในโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม พร้อมสร้างกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในทุกโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง โดยมุ่งเป้าด้านความเป็นอยู่ที่ดีและการเข้าถึงการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่และยั่งยืนในระยะยาว

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งต่อพื้นที่การอยู่อาศัยตามแนวทางด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อสร้างการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้สังคมในปัจจุบันที่สามารถส่งต่อรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน และด้วยแนวคิด  Sustainable Living for the Next Generation นี้ บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมผ่านโครงการต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการยกระดับการอยู่อาศัยของลูกบ้าน การดูแลชุมชนและสังคม รวมถึงการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

“โครงการแรกที่จะริเริ่มในปี 2567 จะเป็นการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ในโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมของทุกโครงการใหม่ รวมถึงในบ้านตัวอย่าง, สำนักงานขาย, คลับเฮ้าส์ และพี้นที่ส่วนกลางกว่า 70 โครงการ เพื่อนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ภายในครัวเรือน มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟไม่น้อยกว่า 1.5 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้นต่อปี ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 26,400 บาทต่อปี โดยโซลาร์ รูฟที่ติดตั้งนั้นครอบคลุมการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเจ้าแรก” นายสมบูรณ์ กล่าวเสริม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เดินหน้าจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงานและลูกบ้าน กับโครงการเดอะรอยัล เรสซิเด้นท์ เกษตรนวมินทร์, เพรสทีจ ฟิวเจอร์รังสิต และแกรนดิโอ บางนา กม. 5 เป็นต้น ที่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมทุกโครงการที่โอนแล้วไม่น้อยกว่า 50% รวมถึงมีการจัดการขยะในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเน้นการจัดการขยะก่อสร้าง ตั้งแต่การคัดแยก ฝังกลบ การนำไปรีไซเคิล และดูแลการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ กลุ่มแรงงานและเด็กในแคมป์ก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยมุมมองการดำเนินธุรกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จึงจัดทำโครงการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แบ่งฝัน ปันยิ้ม เริ่มต้นเป็นแห่งแรกที่โครงการเพรสทีจ สาทร ซึ่งร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (BSI: Building Social Impact Initiative) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในแคมป์ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการเข้าถึงระบบการศึกษา เป็นต้น

“บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมให้กว้างขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าโครงการเหล่านี้จะสามารถยกระดับการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน รวมถึงร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ถือได้ว่าเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันสอดรับกับเจตนารมณ์ของแบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในการสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อประสบการณ์ที่ดีคงอยู่อีกด้วย” นายสมบูรณ์ กล่าว

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เร่งเครื่อง Esg รับปี’67 ชู 3 โครงการของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ ‘ที่อยู่อาศัย สังคมน่าอยู่’ ในวันนี้และอนาคต

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน
คณะผู้บริหาร RML ให้การต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ เยี่ยมชม ‘OCC’ โครงการอาคารสำนักงานลักชัวรี่ Grade A+ ชื่อดังของบริษัทฯ
ซัมซุงเปิดตัว Samsung AI TV อัปเกรดความคมชัด สมาร์ททุกคอนเทนต์ ย้ำผู้นำตลาดทีวี 18 ปีซ้อน ตั้งเป้าผู้นำผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง AI ครบทุกหมวด
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เพื่อให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเร่งบริหารงานเชิงรุก เ...
ข่าวอสังหา
คณะผู้บริหาร Rml ให้การต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ เยี่ยมชม ‘occ’ โครงการอาคารสำนักงานลักชัวรี่ Grade A+ ชื่อดังของบริษัทฯ
คณะผู้บริหาร RML ให้การต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ ...
ข่าวอสังหา
ซัมซุงเปิดตัว Samsung Ai Tv อัปเกรดความคมชัด สมาร์ททุกคอนเทนต์ ย้ำผู้นำตลาดทีวี 18 ปีซ้อน ตั้งเป้าผู้นำผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง Ai ครบทุกหมวด
ซัมซุงเปิดตัว Samsung AI TV อัปเกรดความคมชัด สม...
ข่าวสาร
Cover
ภูเก็ตเร่งเครื่องสปอร์ตทัวริซึ่ม เตรียมจัด “วิ่...
ข่าวอสังหา
Cover
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขยายธุรกิจสู่การเปลี่ยนแ...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1641466648 8051
Untitled 2 32
178 , 222

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,290,000 บาท
IMG 1641128149 1261
Untitled 2 32
125 - 176

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,090,000 บาท
Screenshot 7
Untitled 2 32
120-142

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
IMG 1641896237 4373
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
1

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad