Asset Wise Modiz Ad

“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”

“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”
Homeday
“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”

อีเอสอาร์ กรุ๊ป (“อีเอสอาร์” หรือ “บริษัท” หรือ “กลุ่มบริษัท” ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย รหัสหลักทรัพย์ SEHK: 1821) ผู้นำด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและบริหารอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ ฮาร์แมน อินเตอร์เนชั่นแนล (“HARMAN”) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องเสียงชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ร่วมพิธี Groundbreaking โครงการการลงทุนใหม่ภายในโครงการ อีเอสอาร์ เอเชีย แหลมฉบัง พร้อมขานรับนโยบายของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งให้ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฮเทค

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ อีเอสอาร์และฮาร์แมน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจกรรมทางธุรกิจในไทย พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศ โดยจะร่วมกันสร้างโรงงานผลิตขั้นสูงที่มีการออกแบบพิเศษมาโดยเฉพาะ บนพื้นที่ขนาดราว 47,000 ตารางเมตรโดยเมื่อแล้วเสร็จในปี 2568 จะประกอบไปด้วยสายการประกอบการผลิต (Assembly Line) หลายสาย พื้นที่สำนักงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับพนักงานราว 1,200 คนในระยะเริ่มต้น

การก่อสร้างโครงการแบบ Built-to-Suit นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของฮาร์แมน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตโซลูชันส์ชั้นสูงสำหรับยานยนต์ โดยโซลูชันส์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยจะรวมถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงต่าง ๆ สำหรับยานยนต์ เพื่อป้อนสู่ผู้ผลิตรถในไทยและต่างประเทศ

โรงงานดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในโครงการอีเอสอาร์ เอเชีย แหลมฉบัง บนทำเลยุทธศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ช่วยให้สามารถตอบสนองด้านอุปทานและการค้าได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังหรือท่าเรือหลักสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเพียง 15 นาทีเท่านั้น

อีเอสอาร์ ออกแบบโรงงานของฮาร์แมน ตามแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย รวมถึงเรื่องควารมปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานของ FM Global ซึ่งเป็นมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหาย ในการประกันภัยที่เข้มงวดอย่างมากในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าที่จะขอรับการรับรองอาคารสีเขียวในระดับ Gold ตามเกณฑ์ Leadership in Energy and Environmental Design (“LEED”) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ด้านความสำเร็จและความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลกอีกด้วย

ทุก ๆ สินทรัพย์ของอีเอสอาร์ในประเทศไทย ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง รองรับการผลิตพลังงานหมุนเวียน ใช้พาหนะไฟฟ้าในการขนส่งและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาตั้งแต่แรกเริ่มเพราะความพิถีพิถันในการออกแบบ โดยเน้นสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งลูกค้า คนงานและพนักงาน

“อีเอสอาร์” ขยายการลงทุนด้านอสังหาฯ ดันเศรษฐกิจไทยโต จ่อสร้างโรงงานให้ “ฮาร์แมน”

นายเจ เมียร์ปูริ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ อีเอสอาร์ กรุ๊ป กล่าวว่า “เรายินดียิ่งที่ฮาร์แมนเลือกให้เราเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโรงงาน และให้โอกาสเราได้ใช้ความชำนาญในพื้นที่และความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของฮาร์แมนในประเทศไทย เราเห็นว่าโครงการนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ แบ่งปันความรู้ ยกระดับฝีมือแรงงานของคนไทย และส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไทย การลงทุนและร่วมมือกันในครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฮเทค และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยการสร้างสรรค์พื้นที่และโซลูชันส์ด้านการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนี้  ยังเป็นไปตามเป้าหมายของเราที่จะเป็นผู้พัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วโลกไว้วางใจอีกด้วย”

นายสยาม ทองกระบิล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ของ อีเอสอาร์ กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือระหว่างอีเอสอาร์และฮาร์แมน มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น เรากำลังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Thailand Vision 2030 ตลอดจนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว สุขภาพและการแพทย์ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีและการเงิน นอกจากนี้แล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังช่วยเสริมพลังให้อีเอสอาร์พร้อมจะผลักดันให้ไทยเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย”

โดยฮาร์แมนจะเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านของแอดวานซ์ เอนเนอร์จี บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ณ อีเอสอาร์ เอเชีย แหลมฉบัง โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำระดับแฟล็กชิปของแอดวานซ์ เอนเนอร์จี  จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปีนี้

ปัจจุบัน สินทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของอีเอสอาร์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมเกือบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท) และมีพื้นที่รวมราว 130,000 ตารางเมตร (นับรวมพื้นที่ทั้งในโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและยังพัฒนาอยู่) จาก 3 โครงการ ได้แก่ “อีเอสอาร์ เอเซีย สุวรรณภูมิ” “อีเอสอาร์ เอเซีย แหลมฉบัง” และ “อีเอสอาร์ เอเซีย บ่อวิน” ทั้งนี้ อีเอสอาร์มีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ด้านโลจิสติกส์และสินทรัพย์อุตสาหกรรมในประเทศไทยจนครอบคลุมราว 2 ล้านตารางเมตรภายในปี 2571 โดยจะคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนบาท)

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม...บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส่งแบรนด์ “เลควิลล์” ชิงดีมานด์คนเมืองจันท์ กับโครงการ ศุภาลัย เลควิลล์ จันทบุรี
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ THE EXTRO ไอคอนิคแห่งใหม่ทำเลรางน้ำ ชูคอนเซ็ปต์ LIVING EXTRA ด้วยจุดเด่น 5 ข้อ
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า
“เดอะ สตรีท รัชดา” ร่วมกับ “อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ...
ข่าวสาร
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม…บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส่งแบรนด์ “เลควิลล์” ชิงดีมานด์คนเมืองจันท์ กับโครงการ ศุภาลัย เลควิลล์ จันทบุรี
ศุภาลัย เดินหน้าลุยเกม...บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น ส...
ข่าวอสังหา
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ The Extro ไอคอนิคแห่งใหม่ทำเลรางน้ำ ชูคอนเซ็ปต์ Living Extra ด้วยจุดเด่น 5 ข้อ
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวคอนโดมีเนียมพร้อมเข้าอยู่ T...
ข่าวอสังหา
‘เอสซีจี ไฮม์’ เผย 3 แบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น ชูเทคโนโลยีตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เสิร์ฟโปรแรงฉลองเปิดสาขาใหม่ย่านบางนา ส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท
‘เอสซีจี ไฮม์’ เผย 3 แบบบ้านใหม่สไตล์โมเดิร์น ช...
ข่าวอสังหา
Rml เปิดขาย 8 ยูนิตพิเศษ Rare Item ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่คอนโดฯ ‘เดอะ ริเวอร์’ เริ่มเพียง 200,000 บาท/ตร.ม.
RML เปิดขาย 8 ยูนิตพิเศษ Rare Item ริมแม่น้ำเจ้...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1636963111 3578
Untitled 2 32
24-46

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
IMG 1642761238 5632
Untitled 2 32
193-274

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,290,000 บาท
IMG 1640336931 9128
Untitled 2 32
26.5-52

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,090,000 บาท
Screen Shot 2564 12 24 at 16.37.40
Untitled 2 32
25.5-64

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad