Asset Wise Modiz Ad

“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ

“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ
Homeday
“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA  2024 มหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย ร่วมกับ โคโลญเมสเซ่ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Beyond Food Experience 

โดยปีนี้บริษัทยังคงตอกย้ำผู้นำเรื่องนวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังถือโอกาสในวาระการดำเนินงานครบรอบ 50 ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2567 เปิดตัวแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” (Cook Your Happiness) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคทั่วประเทศที่ให้รับการสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี

นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด หรือผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” หนึ่งในธุรกิจหลักของ “กลุ่มพูลผล” เปิดเผยว่า สุขภาพที่ดี เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ แต่ความเชื่อหนึ่งคือ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ มักไม่ค่อยอร่อย  น้ำมันพืช กุ๊ก จึงขอเป็นตัวเชื่อมของความอร่อย และสุขภาพที่ดี เพื่อให้ทุกคนสามารถมีความสุขได้ในทุกมื้ออาหาร จึงเกิดเป็นแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” และเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการดำเนินงานตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคตลอดปีนี้ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากพืชน้ำมัน ด้วยนวัตกรรมด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพันธกิจในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้แบรนด์ “น้ำมันพืชกุ๊ก” บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่กับการคำนึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly production) ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยยะสำคัญ  นอกจากการพัฒนาการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนรอบข้าง  โดยการให้แบ่งปันความรู้เกี่ยวอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับคู่ค้า และ จัดทำโครงการคัดแยกขยะให้กับชุมชนรอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น รวบรวมขวด PET ใช้แล้ว มาทำ Upcycling เป็นเสื้อ เป็นต้น  จากโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัล Green Industry ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ตั้งแต่ปี 2016

ปัจจุบัน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นโรงงานสกัดน้ำมันพืช และกากพืชน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ “กุ๊ก” ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน และน้ำมันคาโนลา นอกจากนี้ ได้ผลิตกากพืชน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากถั่วเหลือง เช่น เลซิทิน distillate และกรคน้ำมันถั่วเหลือง

“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ
“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ
“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน Thaifex – Anuga Asia 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 RUN WITH LOVE 2024 จัดโดย “แอสเซท ไฟว์ หรือ A5” สมทบทุนช่วยทารกจากโรคหัวใจพิการ ด้วยพลังบุญและหัวใจของนักวิ่งกว่า 2,300 คน มอบรายได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวนเงิน 1,623,000 บาท
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในไต้หวัน ชูศักยภาพโครงการอสังหาฯระดับแฟล็กชิปลักชัวรี่และไฮเอนด์ COCO PARC, Ashton, Culture, IDEO และ IDEO MOBI สู่สายตานักลงทุนเอเชีย
CP LAND เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง SOū& และ RI-NÉ คอนโดใหม่ใจกลางขอนแก่น พร้อมเปิดตัวภาพโฆษณาชุดใหม่เอาใจนิวเจน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 Run With Love 2024 จัดโดย “แอสเซท ไฟว์ หรือ A5” สมทบทุนช่วยทารกจากโรคหัวใจพิการ ด้วยพลังบุญและหัวใจของนักวิ่งกว่า 2,300 คน มอบรายได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวนเงิน 1,623,000 บาท
จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งการกุศล A5 RUN ...
ข่าวอสังหา
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกในไต้หวัน ชูศักยภาพโครงการอสังหาฯระดับแฟล็กชิปลักชัวรี่และไฮเอนด์ Coco Parc, Ashton, Culture, Ideo และ Ideo Mobi สู่สายตานักลงทุนเอเชีย
อนันดาเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ จัดโร้ดโชว์เต็ม...
ข่าวสาร
Cp Land เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง Soū& และ Ri NÉ คอนโดใหม่ใจกลางขอนแก่น พร้อมเปิดตัวภาพโฆษณาชุดใหม่เอาใจนิวเจน
CP LAND เขย่าวงการอสังหาฯขอนแก่น ส่ง SOū& แ...
ข่าวอสังหา
ออริจิ้น เดินหน้าทยอยโอนกรรมสิทธิ์ 3 คอนโดเสร็จใหม่ แบ็คล็อกรวมกว่า 5,000 ล้าน
ออริจิ้น เดินหน้าทยอยโอนกรรมสิทธิ์ 3 คอนโดเสร็จ...
ข่าวอสังหา
“พฤกษา” เปิดโครงการใหม่ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยใจกลางเมือง “แชปเตอร์ วัน มอร์ เกษตร” คอนโดใหม่ที่ให้ “มากกว่า” ในทุกมิติ ใกล้ ม.เกษตร เริ่มต้น 2.29 ล้านบาท
“พฤกษา” เปิดโครงการใหม่ทำเลใกล้มหาวิทยาลัยใจกลา...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1631517241 8258
Untitled 2 32
113-125

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,490,000 บาท
IMG 1637159744 9077
Untitled 2 32
111-120

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1641469925 1480
Untitled 2 32
130

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,590,000 บาท
IMG 1637123898 5226
Untitled 2 32
22.75 - 50.05

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,190,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad