Asset Wise Modiz Ad

BLC ร่วมโชว์ศักยภาพงาน CPHI South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

BLC ร่วมโชว์ศักยภาพงาน CPHI South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่
Homeday
Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

BLC ปักหมุดผู้นำยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” ในประเทศไทย เปิดตัว New Generics ใหม่ คัดสรรสมุนไพรไทยที่ปลูกโดยเกษตรกร สกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตั้งเป้ารายได้ 2,000 ล้านบาท ในปี 69 อัดงบลงทุน 825 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตยาเม็ด 960 ล้านเม็ด/ปี  พร้อมขนทัพนวัตกรรมร่วมงานอุตสาหกรรมยาแห่งเอเชีย CPHI South East Asia 2024 จัดโดยอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ยกระดับสู่เมดิคัลฮับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ฮอลล์ 1-3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน และผู้จัดการทั่วไป – ฟิลิปปินส์, อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้จัดงาน “ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024 (CPHI South East Asia 2024)” เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรสูงอายุในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณการเติบโตเฉลี่ย 7.5% ต่อปี โดยแยกเป็นรายปีจะพบว่า ปี 2567 สังคมไทยจะมีผู้สูงวัย 18.3% จากนั้นเพิ่มเป็น 19.7% ในปี 2568 และ 21.1% ปี 2569 จนไปถึงปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) นั่นหมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 28%  ของประชากรทั้งประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อดูแลสุขภาพ และรักษาอาการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งต้องการยาที่มีคุณภาพมาทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีความต้องการจากตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ทำให้อุตสาหกรรมยาของไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก

Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมยาของไทยมีศักยภาพสูงมาก ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมการยอมรับในมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมีเป้าหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมยาไปสู่ New S-Curve เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ ก้าวไปสู่การเป็นเมดิคัลฮับ (Medical Hub)  ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะดึงเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

สำหรับแนวคิดการพัฒนางาน “ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024” หรือ CPHI South East Asia 2024 จัดขึ้นเพื่อแสดงงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภายในงานจะมีผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของไทยให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากล และเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพได้ง่ายขึ้น

Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เปิดเผยว่า BLC เป็นผู้นำด้านยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้เป็นสากลมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ พร้อมกันนี้ได้ให้ความสำคัญกับการนำคุณค่าของสมุนไพรไทยมาสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ได้สนับสนุนอุตสาหกรรมยาในประเทศและสนับสนุนการใช้สินค้า/ยาในประเทศ (MIT: MADE IN THAILAND) และ BOI เพื่อยกระดับการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมยา และความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainable) ภายใต้ค่านิยมหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือ SMILE ได้แก่  Social Environmental Responsibility , Moral ,Innovation, Loyalty และ Excellence Performance

Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

ในขณะที่การขยายตัวของตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับจากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการฟื้นตัวกลับมาของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้แนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้ป่วยกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลและคลินิก ส่งผลให้ความต้องการยาและเวชภัณฑ์โดยรวมเพิ่มมากขึ้น 

โดย BLC วางเป้าหมายการเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมในภาพรวม ด้วยกลยุทธ์การเน้นผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญและยาสามัญใหม่ ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนคนไทย สามารถเข้าถึงยาและการรักษาได้ง่ายและมากขึ้น ลดการพึ่งพาการซื้อยา หรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพรไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติทั่วโลก

พร้อมกันนี้ ได้ทุ่มงบประมาณลงทุน 825 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารผลิตยาใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นโกดังสำหรับเก็บวัตถุดิบจำนวน 5,590 ตารางเมตร และ โรงงานผลิต ขนาด 8,600 ตารางเมตร โดยจะเพิ่มกำลังผลิตยาเม็ดได้มากถึง 960 ล้านเม็ด/ปี ซึ่งจะขับเคลื่อนภาพรวมธุรกิจไปสู่เป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceuticals) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ จำหน่ายผ่านช่องทางผู้ประกอบการ (B2B) เช่น ร้านขายยา โรงพยาบาลรัฐและเอกชน บริษัทเอกชน ร้านค้าปลีก  ในและต่างประเทศ รวมถึงจาหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้บริโภคโดยตรง (B2C) ผ่านช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและช่องทางออนไลน์

สำหรับไฮไลต์ นวัตกรรมและสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงในงาน CPHI South East Asia 2024 ประกอบด้วย สมุนไพรไทยคุณภาพสูง  โดยพิถีพิถันคัดสรรสมุนไพรไทยที่ปลูกโดยเกษตรกรไทย นำมาสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญให้คงที่ ปราศจากตัวทำละลายตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานบริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิด และยา New Generics ตัวใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน Aging population และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รวมทั้งนำเสนอบริการรับจ้างผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร (Contract Development and Manufacturing Organization: CDMO) รองรับความต้องการที่หลากหลายของเจ้าของธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยแผนการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อพัฒนาไปสู่ ESG (Environmental, social, and governance) ที่ให้ความสำคัญในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

“บริษัทฯ เล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งการเข้าสู่ตลาดทุนและมีการระดมทุน เพื่อพัฒนาให้มีความครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ด้านสุขภาพ (wellness) บริการทางการแพทย์ (Medical Service) วิชาการ (Academic) และผลิตภัณฑ์ (Products) ด้วยการต่อยอดพื้นฐานจากทางด้านการผลิตยาสามัญ (Generics) สู่การพัฒนาสมุนไพรไทยที่พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมยาให้ทัดเทียมระดับสากล” ภก.สุวิทย์ กล่าว

Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่
Blc ร่วมโชว์ศักยภาพงาน Cphi South East Asia 2024 เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรและยาสามัญใหม่

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards ในงาน Thailand E-Commerce Award 2024
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กรีนซีเมนต์” ลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับวงการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet Family Residences) เผยข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ในประเทศไทย เติบโตสูงขึ้นกว่า 4,394%
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล E Commerce Brand Excellence Awards ในงาน Thailand E Commerce Award 2024
เอสบี ดีไซน์สแควร์ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล e-Com...
ข่าวสาร
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กรีนซีเมนต์” ลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับวงการก่อสร้างสู่ความยั่งยืน
“พฤกษา” ผนึก “ปูนซีเมนต์นครหลวง” ชูนวัตกรรม “กร...
ข่าวอสังหา
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอ...
ข่าวอสังหา
เคทีซีเดินหน้าทำการตลาดตอบโจทย์นักช้อปทุกกลุ่มเซกเมนต์ จับมือห้างสรรพสินค้ามอบสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลช้อปกลางปี
เคทีซีเดินหน้าทำการตลาดตอบโจทย์นักช้อปทุกกลุ่มเ...
ข่าวสาร
ธอส. รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
ธอส. รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู “องค์กรที่ทำ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1645892481 7280
Untitled 2 32
175-255

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,590,000 บาท
IMG 1643185255 3777
Untitled 2 32
225 - 375

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 12,900,000 บาท
IMG 1625904312 5687
Untitled 2 32
110-187

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,990,000 บาท
IMG 1626447344 5114
Untitled 2 32
96-117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad