Asset Wise Modiz Ad

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้
Homeday
9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคนที่วางแผนการเงินและการลงทุนเอาไว้ ทั้งที่ต้องการถือยาวไว้เป็นมรดกส่งต่อถึงคนที่รัก หรือ รอจังหวะทำกำไรจากราคาที่พุ่งไปถึงจุดที่ต้องการ และมีอีกไม่น้อยที่ซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าเก็บเกี่ยวรายได้จากค่าเช่าไปแบบยาว ๆ ถ้าเป็นการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าเดินไปดูบ้านตัวอย่าง วางเงินดาวน์ และยื่นขอสินเชื่อ จากนั้นก็เข้าอยู่ได้พร้อมกับทำการชำระเงินรายเดือนไปตลอดสัญญา แต่รู้หรือไม่ว่า ไม่ได้มีบ้านและคอนโดมิเนียมในไทยเท่านั้นที่รอให้หลายคนได้เลือกชอป เพราะยังมีอสังหาฯ อีกมากในหลายประเทศที่เปิดกว้างให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้าไปจับจอง เงื่อนไขในการซื้ออสังหาฯ ในต่างแดนจะเป็นอย่างไรบ้าง และแตกต่างจากประเทศไทยแค่ไหน ไปดูกัน

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

เปิดโอกาสให้คนต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างด้าวมีสิทธิ์ซื้อ และถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดได้ 49% ของจำนวนอาคารชุดทั้งหมดที่จดทะเบียนเอาไว้ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ถ้าเป็นการซื้อบ้านจัดสรรนั้นตามกฎหมายแล้วชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างด้าวไม่สามารถถือครองที่ดิน อาคาร และบ้านในชื่อของตนเองได้ แต่เงื่อนไขนี้ก็มีข้อยกเว้นให้กับต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยสามารถซื้อบ้าน ที่ดิน หรืออาคารในนามของคู่สมรสที่เป็นคนไทยได้

 อีกช่องทางที่เปิดกว้างให้ต่างชาติสามารถซื้อบ้านและอาคารได้  ถ้ามีการนำเงินเข้ามาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน เป็นต้น และเป็นการลงทุนที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 ทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นว่าแม้จะผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนี้แล้ว การซื้ออสังหาฯ ของชาวต่างชาติยังมีรายละเอียดด้วยว่า ที่ดินที่สามารถถือครองได้ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร และเพื่อสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้น

ที่สำคัญก็คือต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าผ่านขั้นตอนทั้งหมดได้จะสามารถถือครองที่ดินได้ 1 ไร่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย อ้างอิงตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542)

 ยังมีอีกช่องทางที่เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติที่จัดตั้งบริษัทไทยหรือนิติบุคคลโดยมีคนไทยถือหุ้น 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซึ่งบริษัทนี้สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกประเภทในชื่อของบริษัทหรือนิติบุคคล 

 มากไปกว่านั้น มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ที่อนุมัติวีซ่าระยะยาว 10 ปีให้กับชาวต่างชาติ ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ชาวต่างชาติวัยเกษียณ กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

 การได้วีซ่าระยะยาว 10 ปีนั้นเท่ากับว่า ถ้าชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่านี้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 10 ปีโดยที่ต้องรายงานตัวทุก 1 ปี (ก่อนหน้านี้ทุก 90 วัน) และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้า-ออก

 เมื่ออยู่ในประเทศไทยก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อคอนโดมิเนียมได้ด้วย

ประเทศมาเลเซีย

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะย่านธุรกิจสำคัญ ทำให้มีชาวต่างชาติสนใจซื้ออสังหาฯ เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ซึ่งทางการของมาเลเซียเปิดโอกาสให้ต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Malaysia My 2 Home (MM2H) พร้อมรับสิทธิประโยชน์เป็นวีซ่าระยะยาว 10 ปีที่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้

เงื่อนไขคืออสังหาฯ นั้นต้องมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านริงกิตขึ้นไป และต้องมีเงินประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เก็บไว้ในธนาคารของมาเลเซียและห้ามถอนจนกว่าจะออกจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อ 1 ตุลาคม ปี 2565 มาเลเซียก็ได้เปิดตัววีซ่าใหม่ที่ชื่อว่า Premium Visa Programme (PVIP) เงื่อนไขให้คนที่เป็นนักลงทุนและผู้มีความมั่งคั่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยต้องมีรายได้นอกมาเลเซียอย่างน้อย 40,000 ริงกิตต่อเดือน หรือ 480,000 ริงกิตต่อปี (ประมาณ 3,870,000 บาท)

 ในเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดยังระบุให้ต้องมีเงินในบัญชีออมทรัพย์อย่างน้อย 1 ล้านริงกิต (ประมาณ 8,000,000 บาท) ที่ไม่สามารถถอนเงินต้นออกได้ในปีแรก หลังจากนั้นจะถอนเงินได้สูงสุด 50%

ประเทศสิงคโปร์

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

วันที่ 1 มกราคม ปี 2566 รัฐบาลสิงคโปร์ออกวีซ่าแบบใหม่ Overseas Networks & Expertise (ONE Pass) เพื่อดึงดูดคนที่มีศักยภาพสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี พร้อมครอบครัวให้อยู่ในสิงคโปร์ เป็นเวลาถึง 5 ปี เงื่อนไข คือ ชาวต่างชาติต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน รวมถึงกลุ่มแรงงานที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิชาการ สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เช่นกัน สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมในสิงคโปร์ จะต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านดอลลาร์ และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานที่ดินของสิงคโปร์ก่อน

ประเทศเวียดนาม

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

การขยายตัวอย่างมากทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว และเศรษฐกิจทำให้เวียดนามเป็นอีกประเทศที่ชาวต่างชาติสนใจซื้ออสังหาฯ ซึ่งก็แน่นอนว่าโอกาสในการซื้อนั้นจะเป็นลักษณะของการเช่าซื้อได้ไม่เกิน 30% ของคอนโดมิเนียมทั้งหมด ส่วนการเช่าที่ดินก็สามารถทำได้เช่นกันในระยะเวลาประมาณ 50-70 ปีหลังจากนั้นไม่มีการต่อสัญญา แต่ต้องเป็นที่ดินที่อยู่นอกพื้นที่ความมั่นคง

ประเทศอินโดนีเซีย

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

การซื้อคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติในอินโดนีเซียจะอยู่ในเงื่อนไขของการเช่าซื้อ ที่มีการออกใบรับรองการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะแยกออกจากสิทธิในการถือครองที่ดิน ส่วนโฉนดคอนโดมิเนียมยังเป็นของบริษัทผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ ส่วนของที่ดินจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียเท่านั้นที่สามารถเช่าได้

ประเทศกัมพูชา

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในกัมพูชาได้เฉพาะโครงการที่สร้างขึ้นมาใหม่ และไม่รวมพื้นที่ชั้น 1 แต่ต้องไม่เกิน 70% ของคอนโดมิเนียมทั้งหมด

ประเทศฟิลิปปินส์

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในฟิลิปปินส์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 40% ของคอนโดมิเนียมทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการเช่าจะมีเงื่อนไขที่ 50 ปีและไม่สามารถต่อสัญญาต่อได้

ประเทศเกาหลีใต้

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือครองอสังหาริทมทรัพย์ทุกประเภทในเกาหลีใต้ได้แบบไม่มีข้อจำกัด มีเพียงเกาะเชจูเท่านั้นที่มีเงื่อนไขมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นเขตปกครองพิเศษ โดยกำหนดให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติเกาหลีเท่านั้นที่สามารถเข้าพักที่เกาะเชจูเป็นเวลา 5 ปี โดยต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 430,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

Kave 970×250

ประเทศญี่ปุ่น

9 ประเทศในเอเชีย ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถซื้ออสังหาฯ ได้

ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภทใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแบบเต็มเวลาและมีงานทำ หรือทำธุรกิจในญี่ปุ่น สามารถซื้อที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทใดก็ได้ในญี่ปุ่น

รู้จักและทำความเข้าใจกับหลายประเทศที่เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าซื้อและถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ เพียงแค่ต้องเข้ามาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดสัดส่วนการถือครองคอนโดมิเนียมที่ชัดเจนเช่นเดียวกับในประเทศไทย จะเป็นอีกทางเลือกและการเปิดโลกของการลงทุนใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยนั้น 

ขอบคุณข้อมูล
พร็อพเพอร์ตี้ดีเอ็นเอ​

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถอดรหัส DNA ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ‘เสนา ดีเวลลอปเม้นท์’
จังหวะเต้นของแอลพีเอ็น ในโลกธุรกิจที่ห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม สำคัญไม่แพ้ต้นทุน
รีโนเวท เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นใหม่ อยู่เองก็ได้ ขายก็ดี
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Svthailand ผนึกกำลัง ทปอ. สกสว. อว. & พันธมิตร ดันมาตรฐาน Sdg Impact ร่วมสร้างพันธมิตร ด้วยพลังภาคการศึกษา
SVThailand ผนึกกำลัง ทปอ.- สกสว.-อว. & พันธ...
ข่าวสาร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jorakay Pavilion ชวนสัมผัส สถาปัตย์มิติใหม่ ยกทัพนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สถาปัตย์และงานก่อสร้างแบบครบวงจร
กลับมาอีกครั้ง!! “จระเข้” ต่อยอดความสำเร็จ Jora...
ข่าวสาร
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับผลบวกมาตรการรัฐกระตุ้นกำลังซื้อ – ยอดสั่งสร้าง
ส่องสัญญาณฟื้นตัว ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 2 รับ...
ข่าวอสังหา
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการ 27 กันยายน 2567 เตรียมมอบข้อเสนอพิเศษให้ผู้สำรองห้องพักล่วงหน้า เพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ในระดับตำนาน
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศความพร้อมเปิดให้บ...
ข่าวอสังหา
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรายได้น้อยชาวหาดใหญ่ จำนวน 300 กระสอบ
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ มอบข้าวสารให้แก่ผู้มีรา...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town ...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

20180322 150654696 L
Untitled 2 32
343 – 602

ตร.ม.

Untitled 2 35
5

ห้องนอน

Untitled 2 36
6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 16,900,000 บาท
IMG 1627217965 9790
Untitled 2 32
168

ตร.ม.

Untitled 2 35
5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,490,000 บาท
Screen Shot 2565 03 29 at 23.14.19
Untitled 2 32
106-145

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
IMG 1636259373 9621
Untitled 2 32
132-165

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad