Asset Wise Modiz Ad

W9 วางกลยุทธ์จับตลาด “เศรษฐกิจการนอน” เติบโต รับปัญหาคนไทยนอนไม่หลับพุ่ง 40% ของประชากร

W9 วางกลยุทธ์จับตลาด “เศรษฐกิจการนอน” เติบโต รับปัญหาคนไทยนอนไม่หลับพุ่ง 40% ของประชากร
Homeday
W9 วางกลยุทธ์จับตลาด 2

W9 Wellness Center เดินหน้าจับตลาด “Sleep Economy” หรือ “เศรษฐกิจการนอน” วางกลยุทธ์ ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต สร้างสมดุลร่างกายที่เหมาะสมกับ “นาฬิกาชีวิต” เผยเป็นหนึ่งเซ็กเมนต์ในกลุ่มธุรกิจ Wellness ที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คาดมูลค่าตลาด “เศรษฐกิจการนอน” รวมทั่วโลกในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตถึง 585,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 35% จากปี 2562 พบคนไทยเผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% ของประชากร หรือราว 19 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน 70% คาดจำนวนผู้มีปัญหาการนอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานและวัยรุ่น นับเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตา แนะแก้ปัญหาการนอนที่ต้นเหตุ ตรวจวิเคราะห์ปรับสุมดลสุขภาพ ฮอร์โมน ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเพื่อการนอนหลับที่ได้คุณภาพ

W9 วางกลยุทธ์จับตลาด 4

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหานอนไม่หลับขึ้นแท่นปัญหาสุขภาพระดับโลก สาเหตุจากปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ เสียงดังรบกวน สว่างเกินไป หรือคับแคบเกินไป ทำให้นอนหลับยาก และปัจจัยภายในจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานในร่างกาย ทั้งความเครียด อาการวิตกกังวล แรงกดดัน หรือการเจ็บป่วย เช่น ปวดท้อง ปวดตามเนื้อตัว อาการไอ และปัญหาโรคอ้วน ทำให้มีปัญหานอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ ทำให้ได้รับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอ เกิดภาวะนอนไม่หลับ เป็นต้น ส่งผลให้เทรนด์ตลาดโลกเปลี่ยน ล่าสุด Statista แพลตฟอร์มออนไลน์เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและเก็บสถิติชั้นนำคาดการณ์มูลค่าตลาด “เศรษฐกิจการนอน” รวมทั่วโลกในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตถึง 585,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 35% จากปี 2562 ซึ่งเป็นทิศทางสอดรับกับภาพรวมเทรนด์ตลาดสุขภาพประเทศไทย โดยรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่า คนไทยเผชิญปัญหานอนไม่หลับมากถึง 40% ของประชากร หรือราว 19 ล้านคน โดยจากตัวเลขดังกล่าว เฉลี่ยพบว่าเป็นกลุ่มที่นอนหลับยาก 30% และเป็นกลุ่มคนทำงานจำนวนสูงถึง 70% คาดแนวโน้มจำนวนผู้มีปัญหาในการนอนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่น

Young beautiful asian woman sleeping happy on white bed with happy feeling

ทั้งนี้ จากภาพรวมและแนวโน้มความต้องการในตลาดชี้ให้เห็นว่า เทรนด์สุขภาพที่เกี่ยวกับตลาด “เศรษฐกิจการนอน” เป็นหนึ่งเซ็กเมนต์ในกลุ่มธุรกิจ Wellness ที่น่าจับตาในปัจจุบันและอนาคต ด้วยอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุด W9 Wellness ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม แบ่งโรคนอนไม่หลับออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหาการนอนหลับตามระยะเวลาที่เกิดโรค และกลุ่มปัญหาการนอนหลับที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของการนอน โดยกลุ่มแรก ได้แก่  โรคนอนไม่หลับจากปัญหาการปรับตัว หรือ Adjustment Insomnia มักเกิดจากความตื่นเต้น ความเครียด ปัญหาวิตกกังวล มักมีอาการนอนไม่หลับไม่กี่คืน และมีอาการดังกล่าวน้อยกว่า 3 เดือน เมื่อเหตุปัจจัยข้างต้นหายไป ก็สามารถกลับมานอนหลับได้เป็นปกติ และ โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง หรือ Chronic insomnia ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ หรือ การทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติในระหว่างการนอนหลับ โดยมีอาการนานมากกว่า 1 เดือน มักจะกังวลกับการนอนหลับของตนเอง หรืออาจเพราะการทำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติในระหว่างการนอนหลับ ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่มีปัญหาการนอนในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ Initial insomnia หรือ ภาวะที่คนไข้ที่ใช้เวลานานกว่าจะหลับ ซึ่งอาจสัมพันธ์กับความเครียด ภาวะวิตกกังวล Maintenance insomnia หรือ ภาวะที่สะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อย ๆ ไม่สามารถนอนหลับได้ยาว ซึ่งอาจสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพ การหยุดหายใจขณะหลับ หรือการเสียสมดุลของระบบฮอร์โมน และ Terminal insomnia หรือ ภาวะตื่นเร็วกว่าเวลาอันควร ซึ่งอาจสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า หรือโรคความเสื่อม ที่ส่งผลถึงนาฬิกาชีวิต

Sleepless young woman suffering from insomnia, covering eyes with hands

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคแก้ไขปัญหานอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ W9 Wellness แนะกลยุทธ์ปรับ “นาฬิกาชีวิต” แก้ปัญหาการนอนที่ต้นเหตุ เน้นความสำคัญกับมิติของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ ผ่านการปรับสมดุลสุขภาพ เช่น การปรับสมดุลฮอร์โมน สมดุลสารสื่อประสาท ที่สัมพันธ์กับอารมณ์ ความเครียด และวงจรการนอนหลับ เพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ หรือการปรับสมดุลวิตามิน แร่ธาตุ ในร่างกาย ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างฮอร์โมนและสารสื่อประสาท ช่วยในการเสริมคุณภาพการนอนหลับ การใช้เทคโนโลยีออกซิเจนบำบัด ให้ร่างกายรับออกซิเจนได้ในปริมาณที่มากขึ้น เข้าไปช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยให้หลับง่ายขึ้น และการเสริมประสิทธิภาพระบบขับสารพิษของร่างกาย จากสารพิษ สารเคมีเยอะต่าง ๆ ที่เผชิญในชีวิตประจำวัน ที่อาจเข้าไปรบกวนการทำงานของร่างกายทั้งระบบประสาทและระบบฮอร์โมน

Young beautiful Caucasian woman on bed having headache

อย่างไรก็ดี  แกนหลักสำคัญแก้ไขปัญหาการนอนควรแก้จากต้นเหตุ ควบคู่กับการรักษาสมดุลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ย้ำการรักษาทางการแพทย์แบบองค์รวมช่วยแก้ไขปัญหาการนอนหลับเชิงลึกในทีละขั้นจนผู้ป่วยสามารถกลับมานอนหลับได้เอง โดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับอีกต่อไป ปรึกษาข้อมูลการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบเจาะลึกเฉพาะบุคคลด้วยการออกแบบโปรแกรมสุขภาพที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ พร้อมรับคำปรึกษาได้ที่ W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic)

woman in night clothes,glum

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1629177906 6589
Untitled 2 32
96-156

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,000,000 บาท
IMG 1630338703 9329
Untitled 2 32
113 - 178

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,590,000 บาท
IMG 1635926511 1286
Untitled 2 32
175-200

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,090,000 บาท
IMG 1631280524 3104
Untitled 2 32
147–211

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,000,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad