Asset Wise Modiz Ad

เมื่อภาวะโลกรวนเข้าขั้นวิกฤต อสังหาฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่ออนาคต พาส่อง “ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง” นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน ช่วยลูกบ้านประหยัด-ช่วยโลกคลายร้อนได้จริง

เมื่อภาวะโลกรวนเข้าขั้นวิกฤต อสังหาฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่ออนาคต พาส่อง “ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง” นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน ช่วยลูกบ้านประหยัด-ช่วยโลกคลายร้อนได้จริง
Homeday
อสังหาฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่ออนาคต 2

ภัยอันตรายจากวิกฤตภาวะโลกรวนเริ่มปรากฏให้เห็นทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งสภาพอากาศแปรปรวนที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและวงการอาหารทั่วโลกได้รับผลกระทบมหาศาล ตลอดจนการยืนยันว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 องศา และอาจแตะ 1.5 องศาภายในปี 2027 รวมถึงระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา จนอาจแตะระดับ 2 เมตรภายในสิ้นปี 2100 หลักฐานอันน่ากังวลใจเหล่านี้ ทำให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนทั่วโลกนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมาเป็นวาระเร่งด่วน แน่นอนว่า วงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ใช้สอยที่เป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่สามารถปรับตัวเพื่อเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนขึ้นได้ ด้วยการนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนลดการใช้ขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลกอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีโซลูชันที่ช่วยทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

พาชมนวัตกรรมสีเขียวสู่อสังหาฯ รักษ์โลก

เมื่อมีโครงการอสังหาฯ ก็ต้องมีระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบสายสัญญาณสื่อสาร และระบบทำความเย็น เป็นต้น โดย บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (Unisus Green Energyผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทย เล่าว่า หากโครงการอสังหาฯ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโด สำนักงาน หรืออาคารมิกซ์ยูส ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ผสานนวัตกรรมล้ำสมัย โครงการนั้นจะสามารถช่วยลูกบ้านและผู้คนจำนวนมหาศาลลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกนี้ไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง

ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลกผ่านการบริหารจัดการน้ำและพลังงานที่ดีขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำเสนอ 2 โซลูชันล้ำสมัย ได้แก่ 1) ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System – DCS) และ 2) ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System – DDWS)

ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์: เซฟค่าไฟ-บอกลาคอยล์ร้อนเจ้าปัญหา

ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System: DCS) เป็นนวัตกรรมที่ใช้น้ำเย็นทำความเย็นภายในทุกอาคารของโครงการ โดยการทำงานของระบบ DCS จะเริ่มจากอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) ที่มีการติดตั้งเครื่องชิลเลอร์เพื่อคอยผลิตน้ำเย็น จากนั้นจึงส่งน้ำเย็นผ่านเครือข่ายท่อหุ้มฉนวนเพื่อกระจายไปยังยูนิตต่าง ๆ ภายในโครงการเพื่อทำความเย็นและปรับอุณหภูมิตามความต้องการได้อย่างอิสระ เมื่อน้ำเย็นถูกใช้ทำความเย็นแล้วจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และจะไหลกลับไปยัง CUP เพื่อทำให้น้ำนั้นเย็นลงอีกครั้งและส่งกลับไปใช้งานเป็นวงจรแบบนี้อย่างต่อเนื่อง โดย CUP จะมีถังเก็บพลังงานความเย็น (Thermal Energy Storage Tank – TES) ที่เก็บพลังงานความเย็นได้ถึง 2.6 หมื่นตันต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นถังแรกในประเทศไทยที่สามารถกักเก็บพลังงานความเย็นได้ในลักษณะนี้

ระบบผลิตความเย็นนี้ จะให้ความเย็นตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับ เนื่องจากมีเครื่องปั่นไฟสำรอง นอกจากนี้ การรวมระบบทำความเย็นไว้ที่ศูนย์กลาง ยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องติดตั้งชุดคอยล์ร้อนบริเวณระเบียงเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยความร้อนจากชุดคอยล์ร้อนเหล่านั้น พร้อมส่งเสริมระบบนิเวศและลดการสร้างภาระให้สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณระเบียงได้อีกด้วย

เมื่อภาวะโลกรวนเข้าขั้นวิกฤต อสังหาฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่ออนาคต 1

นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ระบุว่า ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ หรือ DCS เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 100,000 ตรม. ขึ้นไป หรือใช้ความเย็นประมาณ  5,000 ตัน ขึ้นไป โดย DCS มีจุดเด่นด้าน Economy of Scale ซึ่งจะช่วยผู้พัฒนาโครงการให้ได้รับความคุ้มค่าในการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับโครงการสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะหากคำนึงถึงค่าบำรุงรักษาด้วย ระบบจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 15-20% โดยหากอาคารและโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศหันมาใช้ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ ก็จะทำให้ปรากฏการณ์เกาะความร้อนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย 

ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์: น้ำดื่มสะอาดมาตรฐานสากลจากก๊อก ลดขยะพลาสติกได้ตรงจุด

ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System – DDWS) ถูกคิดค้นขึ้นโดยความตั้งใจที่จะให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์และสดใหม่ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตน้ำดื่มจะเริ่มที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) ที่นำน้ำประปามากรองด้วยเทคโนโลยีการกรองแบบหลายขั้นตอนและฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ Ozone ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน NSF จนได้น้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนส่งน้ำผ่านท่อสเตนเลสมาตรฐาน Food Grade ซึ่งมีระบบ UV Sterilizer ติดตั้งอยู่เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งน้ำดื่มสู่ยูนิตต่าง ๆ ในอาคาร โดยผู้อยู่อาศัยสามารถดื่มน้ำได้โดยตรงจากก๊อกน้ำอัจฉริยะที่มี UV Sterilizer เพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง ผู้อยู่อาศัยสามารถวางใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยของน้ำดื่มเนื่องจากระบบน้ำดื่มของเราแยกจากระบบน้ำประปาปกติ ส่วนค่าใช้จ่ายจะคิดค่าน้ำดื่มตามปริมาณการใช้งานจริง ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยในโครงการจึงสามารถดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และสดใหม่อยู่ตลอด โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพิ่ม ไม่ต้องคอยซื้อน้ำขวดเพื่อบริโภค อีกทั้งช่วยลดขยะพลาสติกที่เกิดจากการซื้อขวดน้ำและการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำอีกด้วย

จุดเด่นของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (District Utility System) ของยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี

  • ใช้พลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุด: การรวมบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP) ทำให้สามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: โครงการที่มีสาธารณูปโภคส่วนกลางในการทำความเย็นสามารถลดปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้ได้อย่างมากจากการที่ไม่ต้องติดตั้งระบบปรับอากาศแยกกันในทุก ๆ อาคาร และสารทำความเย็นที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางก็เป็นชนิดรักษ์โลก ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก แต่ยังคงด้วยประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ดีขึ้น 
  • ลดมลภาวะทางเสียง: การออกแบบที่เหมาะสมของที่ตั้งอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP) ช่วยลดมลพิษจากเสียง การสั่นสะเทือน ไอเสีย และกลิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
  • ระบบที่ไว้วางใจได้: ระบบสามารถให้บริการน้ำเย็นเพื่อทำความเย็นและน้ำดื่มสำหรับบริโภคได้อย่างต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าดับ เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองไว้ที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP)

ปัจจุบัน ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี ได้ออกแบบ ติดตั้ง และบริหารระบบผลิตความเย็นและน้ำดื่มให้โครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ได้แก่ The Forestias by MQDC เมกะโปรเจ็กต์ระดับเวิลด์คลาส โดยมีการประเมินว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 30,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยังได้วางระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ Cloud 11 โครงการมิกซ์ยูสสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียบนถนนสุขุมวิทอีกด้วย

ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้าน District Utility System ในภาคอสังหาฯ ของเอเชีย เพื่อช่วยสร้างสรรค์ระบบสาธารณูปโภคที่จะผลักดันการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ (Carbon Negative) 

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู AI พร้อมเปิดโฉม 25 ปัญญาประดิษฐ์รางวัลระดับโลก
อาส์คมี เอ็กซ์ พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด “Battle of the Reds Thailand 2024” พาสองนักเตะดาวดัง “ดไวท์ ยอร์ค” จาก “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด” และ “เอมีล เฮสกีย์” จาก “ลิเวอร์พูล เรด” ร่วมเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ก่อนยกทัพสองทีมลงฟาดแข้งกลางกรุงเทพฯ 9-13 ตุลาคม 2567
CPAC Green Solution ร่วมกับ BIMobject Thailand เปิดเวทีประกวดการออกแบบ “BIMobject Green Design Competition 2024”
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู Ai พร้อมเปิดโฉม 25 ปัญญาประดิษฐ์รางวัลระดับโลก
สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู AI พร้อมเปิ...
ข่าวสาร
อาส์คมี เอ็กซ์ พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด “battle Of The Reds Thailand 2024” พาสองนักเตะดาวดัง “ดไวท์ ยอร์ค” จาก “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรด” และ “เอมีล เฮสกีย์” จาก “ลิเวอร์พูล เรด” ร่วมเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ก่อนยกทัพสองทีมลงฟาดแข้งกลางกรุงเทพฯ 9 13 ตุลาคม 2567
อาส์คมี เอ็กซ์ พร้อมเปิดศึกตำนานแดงเดือด “Battl...
ข่าวสาร
Cpac Green Solution ร่วมกับ Bimobject Thailand เปิดเวทีประกวดการออกแบบ “bimobject Green Design Competition 2024”
CPAC Green Solution ร่วมกับ BIMobject Thailand ...
ข่าวสาร
Cp Land ลุยตลาดบ้านหรูปรับพอร์ตใหม่ในรอบ 40 ปี เปิดตัวแห่งแรกใจกลางเมืองนครศรีฯ เจาะกลุ่ม Hnwis
CP LAND ลุยตลาดบ้านหรูปรับพอร์ตใหม่ในรอบ 40 ปี ...
ข่าวอสังหา
ดอสไลฟ์ โชว์วิสัยทัศน์ย้ำภาพเบอร์ 1 ผู้นำด้านการจัดการเรื่องน้ำแบบครบวงจร เปิดตัวแคมเปญ ‘amazing Dos ห่วงใยไม่สิ้นสุด ใส่ใจไม่เคยหยุด’ พร้อมลุย Music Marketing เต็มรูปแบบ เปิดตัว Dos Family ครั้งแรกของทั้งครอบครัว บีม กวี เพื่อร่วมส่งต่อและมอบความห่วงใยไม่สิ้นสุด ใส่ใจไม่มีหยุด
ดอสไลฟ์ โชว์วิสัยทัศน์ย้ำภาพเบอร์ 1 ผู้นำด้านกา...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1628490321 1512
Untitled 2 32
134-258

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,290,000 บาท
IMG 1631517241 8258
Untitled 2 32
113-125

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,490,000 บาท
IMG 1636893691 7964
Untitled 2 32
26.25

ตร.ม.

Untitled 2 35
1,038

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,290,000 บาท
IMG 1640266606 6650
Untitled 2 32
27-48.5

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,850,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad