Asset Wise Modiz Ad

วว. ต้อนรับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสเยี่ยมชม สถานีวิจัยลำคอง โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน /เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

วว. ต้อนรับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสเยี่ยมชม สถานีวิจัยลำคอง โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน /เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
Homeday
Cover

นายมนตรี  แก้วดวง  ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยลำตะคอง  หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.พนิดา  เทพขุน  นักวิจัยอาวุโส   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ดร.เจต  พานิชภักดี  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และคณะนักวิจัย บุคลากร สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand  Business Council for Sustainable Development  : TBCSD)  พร้อมด้วยคณะผู้แทนองค์กรสมาชิก TBCSD ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่น จำกัด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัทราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  บริษัทเอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด บริษัทเหล็กทรัพย์ จำกัด  ภายใต้กิจกรรม “TBCSD Trip สัญจร ศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก้าวใหม่ของความท้าทายด้านพลังงานในอนาคต”  ในโอกาสเยี่ยมชม  สถานีวิจัยลำตะคอง   อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ยางพารา)  และศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว.  ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

407736 0

สถานีวิจัยลำตะคอง   ดำเนินการวิจัยทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม  มีภารกิจและเป้าหมายมุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (ยางพารา)   ให้บริการแบบองค์รวม (Total  solution) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย ยกระดับการทดลองผลิตเพื่อทดลองตลาดและการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  ภาครัฐ   ภาคเอกชน  และเกษตรกร ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อรองรับกการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อาทิ นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์จากน้ำยางและผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงาน

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ  ภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และการคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เปลี่ยนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน  ส่วนขยะที่สามารถหมักหรือน้ำเสียจะนำเข้ากระบวนการไบโอแก๊สเพื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สซีวภาพ นอกจากนี้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันได้ทำการศึกษาของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเปลี่ยนแก๊สเชื้อเพลิง ได้แก่ เหง้ามัน ซังข้าวโพด และกะลาปาล์ม เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีไบโอแก๊สได้มีการศึกษาของเสียและพืชทางเลือกผลิตเป็นพลังงานได้แก่ กากมันสำปะหลัง กากตะกอนน้ำเสีย และข้าวฝ้างหวาน เป็นต้น

407751 0
407712 0
ดร.เจต 2
ดร.พนิดา
ดร.วิจารย์
นายมนตรี แก้วดวง

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล์ ‘เช่าออมบ้าน’
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Cover
คลิกไอเดีย LivNex ตัวช่วยการมีบ้านง่ายขึ้น สไตล...
ข่าวอสังหา
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless P...
Sponsor
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1626274265 8759
Untitled 2 32
96 – 117

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,990,000 บาท
IMG 1639478993 8063
Untitled 2 32
-

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,990,000 บาท
IMG 1642514006 6398
Untitled 2 32
152

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,590,000 บาท
IMG 1625906171 3587
Untitled 2 32
96-156

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad