Asset Wise Modiz Ad

SCG ชูนวัตกรรม “SCG Bi-ion” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นอากาศสะอาด ปลอดภัย สามารถสร้างได้

SCG ชูนวัตกรรม “SCG Bi-ion” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นอากาศสะอาด ปลอดภัย สามารถสร้างได้
Homeday


กรุงเทพฯ
SCG Bi-ion โดย SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในด้านเชื้อโรคและมลภาวะในอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต

 คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “เพราะ “คน” คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจ การดูแลคนให้พร้อมที่จะทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่สะอาดปลอดภัย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยทาง SCG มีเทคโนโลยี SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสตระกูลโคโรนา เชื้อรา รวมถึงฝุ่นละอองในอากาศ โดยที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ หลากหลายองค์กร ร่วมติดตั้งระบบ SCG Bi-ion เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานและลูกค้า ผ่านคุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัย ซึ่งถือว่า SCG Bi-ion  ระบบกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ด้านสุขภาวะของการใช้ชีวิตภายในอาคาร และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตจากการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นได้”

 

เพื่ออนาคตของชาติ เรียนรู้อย่างตั้งใจ ทำกิจกรรมไร้กังวล

โรงเรียนเพลินพัฒนา” เป็นอีกโรงเรียนต้นแบบที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศของเด็กนักเรียน รวมถึงบุคลากรภายใน จึงได้เสริมเกราะป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการรับอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับทุกคน โดยหลังจากที่ติดตั้ง SCG Bi-ion หรือระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและอุ่นใจเรื่องคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัยทั้งในพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนและห้องเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการสร้างมาตรฐานอากาศให้ปลอดภัย ถือเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ปกครองให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโรคทางอากาศ โดยทางโรงเรียนได้ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และห้องพักครูของอาคารเตรียมอนุบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเด็กเล็กและครูผู้ดูแลรวมมากกว่า 100 คน ซึ่งเหตุผลที่ทางโรงเรียนเลือกติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในพื้นที่กลุ่มเด็กเล็กก่อน สืบเนื่องจากเด็กเล็กชั้นอนุบาลเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาจเกิดความเสี่ยงในระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนใช้งานร่วมกันและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย อย่างห้องสมุดมัธยม ห้องสมุดกลาง และห้องพยาบาลกลาง ดังนั้น ผู้ปกครองทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับการดูแลทั้งด้านการเรียนและสุขอนามัยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

 

สุขอนามัยของผู้เช่า คือหัวใจสำคัญของการบริการ

“เมื่อความอุ่นใจของผู้เช่ามากขึ้น ความพึงพอใจที่มีต่อบริการและมาตรการต่างๆ ที่เรามอบให้ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น เพราะเรามุ่งมั่นใจการพัฒนาบริการเพื่อผู้เช่าพื้นที่สูงสุด” คุณพัชราวดี ขุนทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและบริหารสินทรัพย์ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องด้วยหัวใจของเราคือผู้เช่า ดังนั้น เราต้องดูแลและปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เช่ามั่นใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง “อากาศภายในอาคาร” ที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน เราจึงติดตั้งระบบ SCG Bi-ion เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องอากาศ และลดเชื้อโรคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ขยายผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการติดตั้งเพียง อาคารอับดุลราฮิม เพลส สู่ อาคารบางกอกซิตี้ และอาคารจีพีเอฟ วิทยุ โดยปัจจุบัน เราติดครอบคลุมมากกว่า 2,200 ตารางเมตร ในพื้นที่ล็อบบี้ก่อนเพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้สัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก พร้อมวางแผนขยายพื้นที่ติดตั้งสู่ชั้นอื่นๆ ของอาคาร และอาคารอื่นที่อยู่ในการดูแลและบริหาร เพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตของผู้เช่าเป็นเรื่องที่สำคัญ”

เสริมเกราะให้แนวหน้าปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจทั้งคนไข้และคนทางบ้าน

“อาชีพหมอและพยาบาล นับว่าเป็นอาชีพแนวหน้าที่ต้องผจญและสู้รบกับเชื้อโรคทุกทิศทางตลอดเวลา” หนึ่งในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีกล่าวถึงความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลมอบให้เจ้าหน้าที่และคนไข้ทุกคนว่า “โรงพยาบาลสระบุรีนับเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทาง ที่ให้การรักษาประชาชนบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง โดยแต่ละวันต้องรับรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลเล็งเห็น คือ เมื่อมีคนจำนวนมากๆ เข้ามาใช้บริการ อาจเกิดการสัมผัสพื้นที่หรือพื้นผิวในบริเวณเดิมได้แบบซ้ำๆ ดังนั้น เรื่องความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะความสะอาดของอากาศที่เราต้องหายใจร่วมกันในสถานที่ปิด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ในบริเวณจุดสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องฉุกเฉิน โรงอาหาร แผนกอายุรกรรม เป็นต้น เพื่อเพิ่มสุขภาวะที่ดีทางอากาศให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่แข็งแรงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่มั่นใจด้วยว่าทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการดูแลและสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สูงสุดเช่นกัน”

#SCG #SCGBiion #ClearAirMatters #อากาศสะอาด #Airquality

 

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรม SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-hygiene

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-391-4161, 085-446-5445

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘The Art of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Bam ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 Bangkok”
BAM ออกบูธงาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ ...
ข่าวสาร
Iconsiam Art & Culture หมุดหมายเพื่อคนรักศิลปะ ชวนดื่มด่ำงานศิลป์ กับ 3 งานอาร์ต ชมความงดงามที่หลากหลาย
ICONSIAM ART & CULTURE หมุดหมายเพื่อคนรักศิ...
ข่าวสาร
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘the Art Of Travel’ มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองห้องพักโดยตรงในโรงแรมและรีสอร์ทเครือดุสิตทั่วโลก
กลุ่มดุสิตธานี ฉลองครบรอบ 75 ปี เปิดตัวแคมเปญ ‘...
ข่าวสาร
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย” จุดพลุเปิดงาน “พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2024” อย่างยิ่งใหญ่
“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย” ผนึกกำลัง “เมส...
ข่าวสาร
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “ktc Fun & Friend Family Dy” ชวนอินฟลูเอนเซอร์ สายท่องเที่ยวและครอบครัว สัมผัสประสบการณ์ “คะแนนน้อยแลกได้”
เคทีซีควงแขนซาฟารีเวิลด์ จัดกิจกรรม “KTC Fun &a...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (the Issara Sathorn) คอนโดใหม่ใจกลางสาทร พร้อม Sky Facilities ที่ผสมผสานระหว่างชีวิตเมืองและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ ขนาด 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้เอแบค เพียง 5 นาที* ทำเลบางนา สุวรรณภูมิ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 69 (the Matias Kanchanapisek Phetkasem 69) บ้านเดี่ยวหรู Dutch Colonial Style บนทำเลศักยภาพเชื่อมสาทร
รีวิว เดอะ เมเธียส กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 69 (THE...
Sponsor
รีวิว เบล็ส ทาวน์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Town Srisaman Tiwanon) ทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์ลอฟท์ ทําเลใกล้โรบินสันศรีสมานเพียง 5 นาที*
รีวิว เบล็สทาวน์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Town S...
Sponsor
รีวิว เบล็ส พรีเมียร์ ศรีสมาน ติวานนท์ (bless Premier Srisaman Tiwanon) โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ ติดถนน 345 ใกล้ทางด่วน เพียง 8 นาที
รีวิว เบล็สพรีเมียร์ ศรีสมาน-ติวานนท์ (Bless Pr...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

7R301639 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
115

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
IMG 1642602539 1013
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,390,000 บาท
Screenshot 30
Untitled 2 32
125-160

ตร.ม.

Untitled 2 35
2-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,090,000 บาท
IMG 1629188386 7160
Untitled 2 32
223-404

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3-4

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 14,000,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad