Asset Wise Modiz Ad

แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป "Sustainable Together" เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “Sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน
Homeday
แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน
  • แสนสิริผนึกพลัส พร็อพร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทในเครือ) ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ นำร่องภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่ ก่อนขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดต่างๆ
  • วางโรดแมป “Sustainable Together” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและเคียงข้างสังคม
    ผ่าน 2 แกนหลักคือ Green Framework และ CSR
แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

นายสมัชชา พรหมศิริ Chief of Staff บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว แสนสิริยังมีความมุ่งมั่นตามแนวคิดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ระดับ คือ ภายในองค์กร ความร่วมมือกับพันธมิตร และชุมชนสังคม พร้อมวางโรดแมป “Sustainable Together” ด้วยแผนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเพื่อความยั่งยืนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ด้วยแกนการทำงาน 2 ด้านได้แก่ 1. Green Framework การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นตอนการทำงานหลักของเรา ซึ่งนำมาสู่แนวคิดนวัตกรรมบ้านสีเขียว (Green Living Designed Home) ที่มาจากนวัตกรรมในโรงงานพรีคาสต์ของแสนสิริเอง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ติดตั้งแผงโซล่าร์ และกระบวนการสร้างที่คำนึงถึงการจัดการขยะที่ดี ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า ได้บ้านที่ดี แข็งแรง รวมถึงลดผลกระทบต่อโลก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหยัดยืนให้กับแสนสิริ ที่ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก ยกระดับการพัฒนาโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทยและเป็นรายแรกที่ทำอย่างครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และ 2. การทำ CSR ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดเล็กๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนสังคม สร้าง Mindset หัวใจสีเขียว ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

“แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นผู้นำในการสร้างจุดเปลี่ยน เริ่มต้นที่จุดเล็กจากที่อยู่อาศัย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตสีเขียว จึงริเริ่มโครงการ “Sustainable Together” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การบริหารนิติบุคคล ตลอดจนลูกบ้าน ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสมัชชา กล่าว

แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

ด้านนางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “พลัสฯ ในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นต้นทางที่สามารถดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับแสนสิริ อาทิ การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของพนักงานและลูกบ้านรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง  มีการขยายการดำเนินการสู่ทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร ปัจจุบันมีมากกว่า 400 โครงการที่อยู่ในการดูแล”

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ แสนสิริ และพลัสฯ ได้นำพนักงานจิตอาสา เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย  ร่วมด้วยมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน ขยายการทำงานในโครงการ Sustainable Together ในกิจกรรม  Beach Sweep ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ณ  หาดลายัน เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยคุณ Michelle Mouiile  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน เป็นผู้ให้ความรู้ในการเก็บขยะ  และการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง กิจกรรมครั้งนี้ตั้งเป้าลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเลและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต  โดยหมุนเวียนจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเป็นประจำตลอดทั้งปี   กิจกรรมครั้งนี้สามารถเก็บขยะได้รวม 150 กิโลกรัม แยกเป็นประเภทแก้ว 41 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 21.3 กิโลกรัม โลหะและอะลูมิเนียม 2.5 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 70 กิโลกรัม และอื่นๆ  โดยได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองภูเก็ต นำไป Recycle และ Upcycle ต่อไป โดยนอกจากกิจกรรม Beach Sweep ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ต โครงการในพื้นที่อื่นที่พลัสฯดูแล ก็ได้จัดให้มีกิจกรรม Community Sweep และ Waste To Worth เพื่อให้ลูกบ้านและชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

ตัวแทนจากลูกบ้าน Sansiri Family คุณฉัตรลดา พิสิฎฐนรสีห์  ระบุว่า “กิจกรรมนี้ทำให้พื้นที่หาด
ลายันสะอาดขึ้น ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นปรโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยการเริ่มต้นแยกขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ที่คอนโดของตัวเองก่อนและทำได้ทุกวัน เหมือนได้ช่วยแม่บ้าน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และเป็นประโยชน์สำหรับ Recycling Center ในการจัดการขยะต่อไปด้วย”  ด้านคุณ Anastasiia Stepanova กล่าวว่า “การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของภูเก็ตให้ดีขึ้น และดีใจที่มีองค์กรและบริษัทฯ ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวไม่เคยทิ้งขยะลงบนท้องถนนเลย เพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ และถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไ ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วยแน่นอน  เพราะนอกจากช่วยโลกแล้ว ยังได้ใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนบ้าน อีกด้วย”

ทั้งหมดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่วางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

 แสนสิริยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียว โดยมีการปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจ มีการวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว และดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด มีการนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ มาผสานในการออกแบบโครงการของแสนสิริในจังหวัดนั้นๆ รวมถึงเจตนารมย์อันมุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจความยั่งยืนไปสู่ชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่อีกด้วย

แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน
แสนสิริผนึกพลัส ชูโรดแมป “sustainable Together” เคียงข้างชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “BOTANICA MAHA SONGKRAN Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Dragon Pass ฟรี
เคทีซีร่วมกับวีซ่า รับกระแสสมาชิกท่องเที่ยวช่วง...
ข่าวสาร
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ่ำใจกลางลากูน่าภูเก็ตกับ “botanica Maha Songkran Celebration” ส่งความสุขด้วยแบบดีต่อใจแทนคำขอบคุณลูกบ้าน
“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” จัดงานสงกรานต์ชุ่มฉ...
ข่าวสาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาคารสำนักงานเกรดเอ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน เสริมการให้บริการให้ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ชูโครงการ‘สีลมเอจ’ มิกซ์ยูสต้นแบบการให้บริการสมัยใหม่
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐา...
ข่าวอสังหา
Cover
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ศักยภาพทำเลย่านพระราม 2 ย...
ข่าวอสังหา
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ คว้ารางวัล Bud :d Award (บัดดี อวอร์ด) ตีโจทย์การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางกับ “ดีคอนโด” ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง ตอกย้ำตัวจริงเจ้าตลาดแคมปัส คอนโด
“แสนสิริ” จับมือคณะสถาปัตย์ “ม.กรุงเทพ” โชว์ผลง...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (prukpirom New Ratchaphruek Road) คฤหาสน์หรู สไตล์ Neo Classic ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
รีวิว พฤกษ์ภิรมย์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Prukpirom Ne...
Sponsor
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (escent Town Phitsanulok) โครงการบ้านหนึ่งเดียวในเซ็นทรัล พิษณุโลก ที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ
รีวิว เอสเซ็นท์ ทาวน์ พิษณุโลก (Escent Town Phi...
Sponsor
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ ราชพฤกษ์ (grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana Ratchaphruek) คฤหาสน์หรู สไตล์ Modern Classic เอกสิทธิ์เพียง 64 ครอบครัว
รีวิว แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ-ราชพฤก...
Sponsor
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ มอเตอร์เวย์ (supalai Prime Villa New Krungthepkreetha Motorway) บ้านเดี่ยวระดับ High Class สไตล์โมเดิร์น ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living
รีวิว ศุภาลัย ไพร์ม วิลล่า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่-...
Sponsor
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (q District Chaiyapruek Ratchapruek) บ้านสไตล์ English Cottage แบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุด New Product 5g จากควอลิตี้เฮ้าส์
รีวิว คิว ดิสทริค ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (Q District...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1643016799 5424
Untitled 2 32
154-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,590,000 บาท
IMG 1636704328 4449
Untitled 2 32
27.00-57.50

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,490,000 บาท
IMG 1625807271 9211
Untitled 2 32
136-151

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,990,000 บาท
IMG 1637214975 7046
Untitled 2 32
120-140

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1-2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,490,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad