Homeday รอบรู้เรื่องโครงการบ้านกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

โครงการบ้านกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

บ้านพฤกษา เทพารักษ์-กิ่งแก้ว
Untitled-2-32
110

ตร.ม.

Untitled-2-33
17.8

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

บ้านพฤกษา พระราม2 โครงการ 3
Untitled-2-32
112

ตร.ม.

Untitled-2-33
17.8

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
4

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

บ้านพฤกษา สุขุมวิท-บางปู 2
Untitled-2-32
110

ตร.ม.

Untitled-2-33
17.4

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PRUKSA VILLE ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ 78
Untitled-2-32
115-116

ตร.ม.

Untitled-2-33
18.1

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PLUMCONDO สุขุมวิท 97.1
Untitled-2-32
22-34.25

ตร.ม.

Untitled-2-33
-

ตร.วา

Untitled-2-34
8

ชั้น

Untitled-2-35
1-2

ห้องนอน

Untitled-2-36
1

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PRUKSA VILLE เทพารักษ์-ศรีนครินทร์
Untitled-2-32
116-117

ตร.ม.

Untitled-2-33
18

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PATIO บางนา-วงแหวน
Untitled-2-32
107-178

ตร.ม.

Untitled-2-33
20 ขึ้นไป

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

CHAPTER CHAROENNAKHON – RIVERSIDE
Untitled-2-32
34.00- 49.10

ตร.ม.

Untitled-2-33
-

ตร.วา

Untitled-2-34
45

ชั้น

Untitled-2-35
1-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

THE RESERVE 61 HIDEAWAY
Untitled-2-32
158.80 - 228.55

ตร.ม.

Untitled-2-33
-

ตร.วา

Untitled-2-34
7

ชั้น

Untitled-2-35
1-4

ห้องนอน

Untitled-2-36
1-5

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PRUKSA VILLE บางนา-เอแบค
Untitled-2-32
86-104

ตร.ม.

Untitled-2-33
16-19

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
2-3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

PRUKSA VILLE วงแหวน – อ่อนนุช (เจโม)
Untitled-2-32
120-140

ตร.ม.

Untitled-2-33
19-21

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1-2

ที่จอดรถ

THE TREE สุขุมวิท – พระราม 4
Untitled-2-32
23.6 - 64.2

ตร.ม.

Untitled-2-33
-

ตร.วา

Untitled-2-34
29

ชั้น

Untitled-2-35
1-2

ห้องนอน

Untitled-2-36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

บ้านพฤกษา ลาดกระบัง-สุวรรณูมิ 3
Untitled-2-32
95

ตร.ม.

Untitled-2-33
16.4

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ

PRUKSA VILLE ลาดกระบัง-ประชาพัฒนา
Untitled-2-32
98

ตร.ม.

Untitled-2-33
18

ตร.วา

Untitled-2-34
2

ชั้น

Untitled-2-35
3

ห้องนอน

Untitled-2-36
2

ห้องน้ำ

Untitled-2-37
1

ที่จอดรถ