โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
Homeday
โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์รักษ์โลกมาแรง หลายองค์กรในไทยเริ่มตื่นตัวในการวางนโยบาย Sustainability หรือตั้งเป้าเรื่อง Net Zero มากขึ้น สำหรับโฮมโปร โจทย์ของเราไม่ได้มองการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero เท่านั้น แต่ต้องการรวมพลังภาคส่วนต่างๆ เปลี่ยนพันธสัญญาไปให้ถึงการ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง และล่าสุดได้ ปล่อยแคมเปญ “แลกเก่า เพื่อโลกใหม่” ชวนคนไทยเปลี่ยนของเก่ามาใช้ของใหม่ ที่สำคัญของเก่าที่แลกไปยังถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า มากไปกว่าแคมเปญที่จัดขึ้นมา สิ่งที่ทำให้เราคำนึงถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม การที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงของใช้เก่าต่างๆที่นำกลับมาจากลูกค้า นำมากำจัดได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีทั้ง Upcycle และ Downcycle มากไปกว่านั้น  อีกสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจของโฮมโปรก็คือ การยึดถือในแง่ของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายในการกำจัดของเก่า คัดแยกขยะอย่างเคร่งครัด 

โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

        ล่าสุดได้ร่วมมือกับ กฟผ. และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี  ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น ( EGAT Cooling Innovation FUND : CIF) เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการซากเครื่องปรับอากาศและสารทำความเย็นอย่างถูกกวิธี รวมถึงให้ผู้รวบรวมถอดติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีวิธีการและอุปกรณ์ดูดกลับสารทำความเย็นอย่างถูกวิธี  และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

        จากแคมเปญ “แลกเก่า เพื่อโลกใหม่” เราเล็งเห็นว่าการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ผู้ที่มารับของเก่าจากโฮมโปร หรือผู้ที่มานำของเก่าจากโฮมโปรไปทำลาย จะต้องมีใบอนุญาตที่ชัดเจนมีใบรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย นี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่โฮมโปรเล็งเห็นว่าจะมองข้ามไม่ได้เลย สำหรับวิธีในการกำจัดของเก่า กลุ่มสินค้าหลักๆ ที่ทาง โฮมโปร ได้ลงไปศึกษาอย่างจริงจังและลึกซึ้งถึงเรื่องการกำจัดและนำกลับไปใช้ใหม่อย่างถูกวิธี อาทิ

โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

        “เครื่องใช้ไฟฟ้า” – โฮมโปรนำของเก่าของลูกค้ากลับมาแยกชิ้นส่วน โดยมีผู้ชำนาญ ที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีขั้นตอนและกระบวนการให้การแยกชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีอันตรายลงไปสู่ธรรมชาติ เช่น แยกเหล็ก พลาสติก ทองแดง ฯลฯ ออกจากกันอย่างถูกวิธี นำไปเข้าโรงหลอมโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือพวกที่เป็นพลาสติก หลังจากแยกแล้วหลอมใหม่กลายเป็นเม็ดรีไซเคิลพลาสติก จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยนำไปหลอมใหม่ Upcycling ให้กลายเป็นสินค้าใหม่นั่นเอง  ตัวอย่างที่อยากจะทำ เช่น ทำเป็นกล่องพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก กล่องรองเท้า ฯลฯ

โฮมโปร …เดินหน้าสานพันธกิจ ตอกย้ำการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจในกระบวนการกำจัดของเก่าอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

        “กล่องกระดาษ (Packaging) และสายรัดสินค้า” – เป็นธรรมดาที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ต้องใส่กล่อง มีแพ็กเกจจิ้ง หรือแม้แต่สตริปสายรัดพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาขนส่งเพื่อไม่ให้หล่นลงมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอสินค้าถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ต้องทิ้งและกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล เราก็มาคิดต่อว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาทำอะไรต่อได้บ้าง จนกระทั่งทำการศึกษาและค้นพบว่า กล่องกระดาษ หรือแม้แต่ป้ายโฆษณาในห้าง หรือแม้แต่พวกพลาสติกที่เป็นสายรัด ก็นำมาทำเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งสีสันสดใสได้เช่นกัน

        “สุขภัณฑ์” – เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เรายินดีรับกลับมาและแยกชิ้นส่วนให้ ซึ่งต้องแยกทั้งเหล็ก พลาสติก และ เซรามิกออกมาให้แต่ละส่วนนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันต่อไป เช่น ลูกพลาสติกนำไปเข้ากระบวนการของพลาสติก เหล็กซึ่งเป็นที่กดน้ำนำไปหลอม ส่วนเนื้อเซรามิก เราก็นำไปทำเป็นอิฐทนไฟ ใช้งานอื่นได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม 

        สำหรับ “ที่นอน” ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นความท้าทายที่ยังไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะประกอบไปด้วยหลายส่วนและมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สปริงเหล็ก เนื้อผ้า ฟองน้ำ หรือยางพารา ฯลฯ วิธีการตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คือการนำไปเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติลงได้อีกทาง รวมไปถึงการที่เราได้ช่วยแบ่งเบาภาระจากผู้บริโภคที่ไม่รู้ว่าจะขนอย่างไรหรือนำไปทิ้งที่ไหน  

        แคมเปญ “แลกเก่า เพื่อโลกใหม่” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในการที่ได้มาร่วมโครงการและร่วมสร้างสิ่งดีๆ คืนกับโลกใบนี้ก็ได้จัดโปรโมชั่นเล็กๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับผู้บริโภค โดยเงื่อนไขในการร่วมรายการแคมเปญ ลูกค้าสามารถมานำสินค้าที่มีอยู่ แม้สภาพจะไม่สมบูรณ์ และไม่จำเป็นว่าเป็นสินค้าที่ซื้อจากโฮมโปร ก็สามารถนำมาแลกซื้อสินค้าใหม่พร้อมรับส่วนลดได้ โดยจะมีทีมช่างของโฮมโปร นำสินค้าใหม่ไปติดตั้งให้พร้อมกับรับสินค้าเก่ากลับไปให้จัดการ ให้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน นางสาวเสาวณีย์ กล่าวทิ้งท้าย

        “หากเราช่วยสังคม สิ่งแวดล้อมได้ เราก็จะพยายามทำทุกอย่างที่ลดภาระ หรือลดการสร้างขยะเพิ่มขึ้น แล้วนำไปจัดการอย่างถูกวิธี มากไปกว่านั้นคือ ผู้บริโภคจะได้ของดีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นี่คือความตั้งใจของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่โฮมโปรเราจะก้าวต่อไปตั้งแต่วันนี้และในอนาคต” 

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Banner บน Homeday 730x90

บทความที่เกี่ยวข้อง

ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ สมาคมการค้าวิสาหกิจ จีน-ไทย และ JLL เปิดเวทีวิเคราะห์เทรนด์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
กานดา พร็อพเพอร์ตี้ อัดโปรฯแรง ลดภาระคนซื้อบ้าน กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จัดโปรฯแรงข้ามปี KANDA EXPO 2023 จองบ้านกับ 18 โครงการ ไอลีฟมีแต่ได้กับด๊ายยย ได้เลือก ได้เพิ่ม ได้ลุ้น ได้รถ!! มูลค่าของรางวัลกว่า 1,500,000 บาท
Mega Project Retail จากเครือ ‘Central-The MAll-Siam Piwat’ ท้าชน CBD พร้อมขยายทำเลนอกเมือง
Follow us
บทความล่าสุด
ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ สมาคมการค้าว...
ข่าวอสังหา
กานดา พร็อพเพอร์ตี้ อัดโปรฯแรง ลดภาระคนซื้อบ้าน...
ข่าวอสังหา
Mega Project Retail จากเครือ ‘Central-The MAll-...
ข่าวสาร
APDW 2023 งานประชุมฯ ระบบทางเดินอาหารใหญ่ที่สุด...
ข่าวสาร
“แสนสิริ” ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำลักซ์ชัวรี่ เปิด...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor
ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) FB WEB 1200x628
รีวิว ไฮด์พาร์ค การ์เด้น (Hyde Park Garden) บ้า...
Sponsor
โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) FB WEB 1200x628
รีวิว โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Sri...
Sponsor
ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueang Chaengwattana) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor ...
Sponsor
โกลเด้น ทาวน์ ฟิวเจอร์ รังสิต (Golden Town Future Rangsit) FB template WEB 1200x628
รีวิว โกลเด้น ทาวน์ บางนา กม.5 (Golden Town Ban...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1640356563 1261
Untitled 2 32
30.5-45

ตร.ม.

Untitled 2 35
1-2

ห้องนอน

Untitled 2 36
1-2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
312

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,690,000 บาท
IMG 1636343756 9101
Untitled 2 32
159-222

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 6,390,000 บาท
Screenshot 10
Untitled 2 32
133-179

ตร.ม.

Untitled 2 35
3-4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2-3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 4,900,000 บาท
IMG 1629785107 5043
Untitled 2 32
175-393

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 13,990,000 บาท