Asset Wise Modiz Ad

CP LAND เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

CP LAND เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
Homeday
Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้าพร้อมพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย เทศบาลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 กองพันทหารขนส่งที่ 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กรมสรรพสามิต หจก.สุรศักดิ์ คัชมาตย์ การโยธา BMW Nithiboon (นิธิบูรณ์)  Nippon Paint โรงพยาบาลพิษณุเวช หอการค้าจังหวัดและ YEC พิษณุโลก  สานต่อ ‘Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้’ ปีที่ 2 ที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ภายใต้ปรัชญาพื้นฐาน ‘คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ หรือ ‘Accessible Communities for Life’ ของ CP LAND ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล “แม้ในพื้นที่ ที่ห่างไกล ความสุขก็จะไปเป็นแสงสว่าง”  และ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 

Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ เป็นโครงการที่ส่งมอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ได้เริ่มโครงการต้นแบบที่ชุมชนคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมอบนวัตกรรมเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 80 ต้น ระยะทางรวมราว 5 กิโลเมตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และ ต่อเนื่องในปีที่ 2 ที่ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบการตอบแทนสังคม (Social Contribution) ของ CP LAND ซึ่งจะมีการศึกษาการต่อยอดต่อไป และ พร้อมเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการขยายความร่วมมือเพื่อไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆในอนาคตต่อไป

Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

นายกนธีร์ ติรวิภาส หัวหน้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า โครงการ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง CP LAND ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการมอบความสุขให้แก่ชุมชนอีกครั้ง ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้านหลัก  (Heart) ด้วยใจที่ยั่งยืน  (Health) สร้างสังคม (Home) เพื่อสิ่งแวดล้อม ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 เป้าหมายด้วยกัน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย เป้าหมายที่ 9 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 11  การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน  เป้าหมายที่ 13  การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 17 การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาด ที่เป็นหนึ่งในการยกระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ดังกล่าว ของต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ขาดแคลนไฟฟ้าในบางพื้นที่ การมอบเสาไฟโซลาร์เซลล์ ในครั้งนี้จึงถือเป็นการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยขึ้นได้  อีกทั้งยังได้การช่วยเหลือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนทั้งแรงกายและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้ง  ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ตอบแทนสังคมกันอย่างแท้จริง

นายอภิชาติ สินธุมา ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)  หรือ CP LAND กล่าวว่า การติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ ร่วมกันติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ จำนวน 100 ต้น รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นปีที่ 2 ที่ทาง CP LAND ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม ถือเป็นความสุขจากทั้งผู้ให้ส่งต่อไปยังประชาชนผู้รับในพื้นที่ ด้วยสรรพกำลังกว่า 100 คน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เทศบาลบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 กองพันทหารขนส่งที่ 23 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ร่วมสนับสนุนกำลังพล กว่า 50 นาย, กรมสรรพสามิต สนับสนุนน้ำดื่ม หจก.สุรศักดิ์ คัชมาตย์ การโยธา ร่วมสนับสนุนรถยกและกำลังคน BMW Nithiboon (นิธิบูรณ์)  ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน Nippon Paint ร่วมสนับสนุนสีทาเสาไฟฟ้า โรงพยาบาลพิษณุเวช บริการรถพยาบาลดูแลทีมงานติดตั้งเสาไฟฟ้า  หอการค้าจังหวัดและ YEC พิษณุโลก ดูแลการถ่ายภาพกิจกรรม และ พี่น้องประชาชนต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันติดตั้งระบบเสาไฟโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจร ช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เนินมะปรางอีกด้วย

นายพงษ์สิทธิ์  สุโมตยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ได้ร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชนที่ยังมีความต้องการแสงสว่างและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยเช่นกัน


ร้อยโท ปิยพัทธิ์ สวัสดิเทพ ผู้บังคับกองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า การดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของทหาร ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆโอกาส เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ทั้งในปัจจุบันและในอนาตคตต่อไป

นาวาอากาศเอก ณวรุณ  ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวว่า ได้นำกำลังพลเข้าร่วมในการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 20 นาย เป็นโครงการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางภายในชุมชน

นายแอนดรู นิตยเมฆินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ จำกัด (BMW Nithiboon) ตัวแทนจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู ภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า BMW Nithiboon รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในจ.พิษณุโลก และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันให้เกิดโครงการดีๆขึ้น  โดย BMW Nithiboon พร้อมสนับสนุนรถยนต์ BMW ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร่วมดูแลแขกผู้เกียรติในการเดินทางร่วมโครงการส่งมอบเสาไฟฟ้าของโครงการ

นายสุขเกษม นทีทอง ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Nippon Paint กล่าวว่า Nippon Paint รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพราะไม่เพียงแต่โครงการนี้จะเพิ่มพูนความสุข ความปลอดภัยให้แก่ชุมชน แต่ยังเอื้อประโยชน์ ต่อเติมโอกาสในการดำเนินชีวิตให้สะดวกมากขึ้น ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยสร้างรายได้ในชุมชน นับเป็นการสร้างสรรค์สังคมยั่งยืนที่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้หลักการของโครงการฯยังสอดคล้องกับหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของ Nippon Paint ในด้านการลดการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย

Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ’Solar Cell for Life ความสุขเดินทางได้’ ปีที่2 นับเป็นความภูมิใจของเราที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหมายต่อคน ชุมชน และสังคม ร่วมมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้การความรู้แก่ชุมชนเพื่อสามารถดูแลและบํารุงรักษาระบบไฟเทคโนโลยีล่าสุดได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของ PRINC  ที่มีเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดข้อจำกัดในการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ขอขอบคุณ CP LAND ที่มุ่งมั่นตั้งใจและริเริ่มโครงการดีๆ เพื่อคน ชุมชน สังคมอย่างแท้จริง ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน

Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
Cp Land เดินหน้าพร้อมพันธมิตร สานต่อ Solar Cell For Life ความสุขเดินทางได้ ปีที่ 2 ส่งเสริมวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

Harmony กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ริเริ่มแนวทางการสร้างสังคมที่ยั่งยืน “Harmony Green Construction Technology for Sustainability” การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตแบบ Net Zero
SC ASSET MART เปิดตลาดช้อปสนั่น โปรดีที่สุดแห่งปี ลดสุดๆ แล้วจริงๆ ขนทัพกว่า 70 โครงการบ้านหรู-คอนโดฯ มาให้ช้อป Best Price Ever จัดเต็มให้สุดๆ 7 โปรฯ พิเศษ ประเดิม แฟชั่นฮอลล์ ใจกลางสยามพารากอน เจ้าแรก 19-24 ก.ค. นี้
ธอส. คว้ารางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านแห่งปี 2567” 7 ปีซ้อน ในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2024
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
Harmony กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ริเริ่มแนวทางการสร้างสังคมที่ยั่งยืน “harmony Green Construction Technology For Sustainability” การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตแบบ Net Zero
Harmony กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ริเ...
ข่าวสาร
Sc Asset Mart เปิดตลาดช้อปสนั่น!! โปรดีที่สุดแห่งปี ลดสุดๆ แล้วจริงๆ ขนทัพกว่า 70 โครงการบ้านหรู คอนโดฯ มาให้ช้อป ???????????????? ???????????????????? ???????????????? จัดเต็มให้สุดๆ 7 โปรฯ พิเศษ ประเดิม แฟชั่นฮอลล์ ใจกลางสยามพารากอน เจ้าแรก 19 24 ก.ค. นี้
SC ASSET MART เปิดตลาดช้อปสนั่น โปรดีที่สุดแห่ง...
ข่าวอสังหา
ธอส. คว้ารางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านแห่งปี 2567” 7 ปีซ้อน ในงาน Money & Banking Awards 2024
ธอส. คว้ารางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้า...
ข่าวสาร
“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมกับชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สนับสนุนงบฯ ปลูกสร้างที่พักอาศัยทดแทนหลังเดิม มุ่งช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพ...
ข่าวสาร
23 28 ก.ค. นี้ เอสบี ดีไซน์สแควร์ คัดสรรของแต่งบ้านสุดคิ้วท์ของ “ดิสนีย์ โฮม” ร่วมงาน Nocnoc Fair ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
23-28 ก.ค. นี้ เอสบี ดีไซน์สแควร์ คัดสรรของแต่ง...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (anapana Chatuchot) บ้านเดี่ยวหรูสังคมส่วนตัว สไตล์ Modern Tropical Life พร้อม Double Volume Living Area สูงโปร่งทุกแบบบ้าน ทำเลคุณภาพเพียง 5 นาที* ถึงทางด่วนจตุโชติ ใกล้ Fashion Island และรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียว สีชมพู
รีวิว อนาพนา จตุโชติ (ANAPANA Chatuchot) บ้านเด...
Sponsor
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1642667476 9862
Untitled 2 32
241-454

ตร.ม.

Untitled 2 35
5

ห้องนอน

Untitled 2 36
6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,500,000 บาท
IMG 1643373752 2164
Untitled 2 32
186 – 380

ตร.ม.

Untitled 2 35
4–5

ห้องนอน

Untitled 2 36
3–6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 9,900,000 บาท
7R301639 Edit 1 scaled 1
Untitled 2 32
115

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,890,000 บาท
20180916162615 E0B89AE0B989E0B8B2E0B899E0B980E0B894E0B8B5E0B988E0B8A2E0B8A7 E0B981E0B881E0B8A3E0B899E0B894E0B8B4E0B982E0B8AD E0B89AE0B8B2E0B887E0B981E0B884 7
Untitled 2 32
188-300

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
4-5

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 8,990,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad