เรื่องสำคัญของคนมีรถ อัปเดตการต่อทะเบียนรถยนต์ 2024

เรื่องสำคัญของคนมีรถ อัปเดตการต่อทะเบียนรถยนต์ 2024
Homeday
อัปเดตการต่อทะเบียนรถยนต์ 2024 1

หนึ่งใน To do list ของคนมีรถยนต์ที่ต้องทำประจำทุกๆ ปี นอกจากการดูแลรถยนต์ พาไปตรวจเช็กสภาพแล้ว ‘การต่อทะเบียนรถยนต์’ หรือ ‘ต่อภาษีรถยนต์’ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด เนื่องจากทะเบียนรถยนต์เป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย เกี่ยวข้องกับพรบ. การทำประกันภัยรถยนต์ต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ด้วย สำหรับเจ้าของรถยนต์มือใหม่ หรือกำลังมีแพลนซื้อรถยนต์ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการต่อการทะเบียนรถยนต์ว่ามีความสำคัญอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรไหมหากไม่ไปต่อทะเบียนรถยนต์ รวมถึงขั้นตอนการต่อทะเบียนรถยนต์ ในบทความนี้เราได้รวบรวมมาให้แล้ว คนมี (และอยากมี) รถไปดูพร้อมกันเลย!

การต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษีรถยนต์ คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ต้องดำเนินการชำระทุกๆ ปี เพื่อนำเงินจำนวนนั้นไปปรับปรุงดูแลระบบคมนาคม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนจะต่อทะเบียนรถยนต์ หรือภาษีรถยนต์ได้นั้น เราจะต้องทำการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อนำเอกสารรถยนต์มาต่อภาษีรถยนต์นั่นเอง ในส่วนของระยะเวลาที่เจ้าของรถยนต์ต้องต่อภาษี เราสามารถเช็กได้เองง่ายๆ บนป้ายภาษีที่ติดอยู่ที่หน้ารถได้เลย

การต่อทะเบียนรถยนต์ หรือภาษีรถยนต์สำคัญอย่างไร

เมื่อจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปีเรียบร้อยแล้ว รถยนต์ทุกๆ คันจะได้รับป้ายสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกกันว่าป้ายวงกลมจากกรมขนส่ง โดยจะระบุวันที่ต่อภาษีในปีถัดไป ซึ่งหากไม่ไปต่อภาษีตามวันที่ระบุไว้นั้น ก็จะถือว่าขาดต่อภาษีรถยนต์หรือเป็น ‘รถทะเบียนขาด’ ซึ่งส่งผลกระทบดังนี้

●       รถยนต์ที่ทะเบียนขาดไม่เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับ

ผลกระทบเรื่องแรกคือการเสียค่าปรับ ในกรณีที่รถยนต์ทะเบียนขาด ทำการจ่ายภาษีรถไม่ตรงเวลา แต่ยังมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของค่าต่อทะเบียนที่จะต้องชำระต่อเดือนจนกว่าจะถึงวันที่ชำระเรียบร้อยแล้ว

●       รถยนต์ที่ทะเบียนขาดเกิน 3 ปี จะถูกทะเบียนรถนั้นจะถูกยกเลิก

ในกรณีที่รถยนต์ทะเบียนขาด ทำการจ่ายภาษีรถไม่ตรงเวลาเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปี นั้น เจ้าของรถยนต์และรถคันนั้นจะโดนแจ้งจอด โดยมีจดหมายจากกรมขนส่งส่งมาตามที่อยู่ของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ให้ระงับการใช้งานรถยนต์ และเลขทะเบียนรถนั้นจะถูกยกเลิกทันที เมื่อทะเบียนรถขาดการต่อภาษีเกิน 3 ปี ต้องดำเนินการขอทะเบียนรถคันนั้นใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภาษีย้อนหลังสูงสุดเป็นเวลา 3 ปีเลย

●       รถยนต์ที่ทะเบียนขาดจะจำนำรถ หรือขอไฟแนนซ์ไม่ได้

นอกจากการเสียค่าปรับและการถูกยกเลิกทะเบียน จนทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเพื่อยื่นขอทะเบียนใหม่แล้ว รถยนต์ ที่ทะเบียนขาด ไม่ได้จ่ายภาษีตามระยะเวลากำหนดจะไม่สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ได้ด้วย ทั้งการจำนำรถ หรือการขอไฟแนนซ์ เนื่องจากรถมีความเสี่ยงที่จะถูกระงับป้ายทะเบียนสูง ธนาคารหรือบริษัทที่รับจำนำรถและให้บริการไฟแนนซ์จึงไม่สามารถอนุมัติให้ผ่านได้ เจ้าของรถยนต์ที่ต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์จึงต้องทำการต่อทะเบียน และขอทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งอาจทำให้ขั้นตอนมีความล่าช้า ส่งผลกระทบสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนนั่นเอง

Kave 970×250

วิธีการต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการเสียภาษีรถยนต์

การต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการเสียภาษีรถยนต์ตามข้อบังคับ จะต้องเสียภาษีรถยนต์ภายใน 90 วันก่อนวันที่ทะเบียนรถจะขาด โดยสามารถยื่นเรื่องขอต่อทะเบียน หรือทำการชำระภาษีรถยนต์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ต่อทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง

สำหรับการต่อทะเบียนรถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง เพียงเตรียมเอกสารไปให้ครบและยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ได้แก่ เล่มทะเบียนรถหรือสำเนาการจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. รถยนต์ และหากรถอายุเกิน 7 ปี ต้องมีใบตรวจสภาพรถจากเอกชน (ตรอ.) ประกอบด้วยนะ

2. Drive Thru และ Counter ที่ให้บริการต่อทะเบียนรถยนต์

อีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก คือ Drive Thru for Tax ที่กรมการขนส่งทางบก และ Counter Service ที่ให้บริการต่อทะเบียนรถยนต์ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย และตู้ชำระภาษีประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) เคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการ Shop Thru for Tax โดยเอกสารที่ใช้จะเหมือนกับเอกสารที่นำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งเลย

3. ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปชำระภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่ง ก็สามารถดำเนินการง่ายๆ ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/  หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax แต่จะต้องเข้าเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกระบุ คือ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) นอกจากนั้นยังระบุถึงคุณสมบัติว่ารถยนต์ข้างต้นหากมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกต้องผ่านการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนยื่นภาษีออนไลน์ด้วย

การปล่อยให้รถยนต์ทะเบียนขาดอาจทำให้เราต้องเจอกับค่าปรับที่สูงลิ่ว การถูกแจ้งจอด หรือถอดทะเบียนจากกรมขนส่ง และปัญหาการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะธนาคารไม่ให้ยื่นไฟแนนซ์ บริษัทไม่รับจำนำรถ ดังนั้นผู้ที่มีรถยนต์ควรต่อทะเบียนรถยนต์ หรือต่อภาษีรถยนต์ทันทีเมื่อถึงเวลา เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการขับขี่รถยนต์ รวมถึงสะดวกต่อการทำต่อการทำธุรกรรมในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องการเงินด่วน การนำรถยนต์ไปเข้ารับจำนำ หรือเข้าไฟแนนซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้ หากขาดรถยนต์ทะเบียนขาดไป อาจทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า และดำเนินเรื่องไม่ผ่านได้นั่นเอง

สำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ทำต่อทะเบียนรถยนต์ หรือต่อภาษีรถยนต์อย่างถูกต้อง ครบทุกปี และต้องการแลกเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ล่ะก็ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ บริษัทจำนำรถด่วน ผู้ให้บริการ รับจำนำรถยนต์ทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Kave 970×250

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก Rejection Rate เรื่องกลุ้มใจของคนขาย-คนซื้อ
How to ความคุ้มค่า ชาร์จรถ EV VS โซลาร์เซลล์
เปิด 5 ปัจจัยความสำเร็จสไตล์ Flip
Kave Ad 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ เพื่อชีวิตและสุขภาพดีๆ ที่ทุกคนเลือกเองได้
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ กทม. ยกระดับสนามแบดมินตัน...
ข่าวอสังหา
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนปีนี้ การกลับมาของเจ้าของตำนาน ‘หมุดหมายกรุงเทพฯ’ ใจกลางเมืองในรูปโฉมใหม่
‘โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ’ ประกาศความพร้อมเปิดให...
ข่าวอสังหา
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (hba) “รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2024” เปิดฉากใหญ่ – ปลุกกำลังซื้อต้นปี
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) “รับสร้างบ้านและว...
ข่าวอสังหา
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “trend Beyond Colours 2024 25 Live Better, Be Better, Feel Better” จิตใจสดใหม่เสมอ ด้วยพลังแห่งเทรนด์สีประจำปี
นิปปอนเพนต์แนะนำเทรนด์สีล่าสุดในงาน “Trend Bey...
ข่าวสาร
แผนธุรกิจ 2567 Pf Grand ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล้าน สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ลดภาระหนี้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
แผนธุรกิจ 2567 PF-GRAND ตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ล...
ข่าวอสังหา
รีวิวโครงการ
รีวิว วนา ราชพฤกษ์ เวสต์วิลล์ (vana Ratchapruek Westville) โครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับ Super Luxury ใจกลางราชพฤกษ์
รีวิว วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ (VANA Ratchapruek...
Sponsor
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (setthasiri Krungthep–pathumthani 2) บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Classic พร้อมวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่
รีวิว เศรษฐสิริ กรุงเทพ–ปทุมธานี 2 (Setthasiri ...
Sponsor
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า กาญจนาฯ (Anasiri Pinklao Kanchana) 2
รีวิว อณาสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ (Anasiri Pinkla...
Sponsor
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่ (Lake Forest Perfect Place New Ratchaphruek) C2
รีวิว เลค ฟอเรสต์ เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ตัดใหม่...
Sponsor
ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) FB WEB 1200x628
รีวิว ดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) คอนโด...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1634894025 8020
Untitled 2 32
138-140

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
3

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 5,690,000 บาท
Screen Shot 2565 01 05 at 16.33.55 1
Untitled 2 32
110

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,980,000 บาท
IMG 1636890703 3390
Untitled 2 32
98

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 2,290,000 บาท
Screenshot 2021 07 28 105600
Untitled 2 32
172-190

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
4

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 7,000,000 บาท
Kave 970×250