Asset Wise Modiz Ad

‘แอสเซทไวส์’ เผยแผน GrowGreen 2024 กับภารกิจส่งต่อความ ‘Green’ ให้โลก ‘Grow’ อย่างยั่งยืน

‘แอสเซทไวส์’ เผยแผน GrowGreen 2024 กับภารกิจส่งต่อความ ‘Green’ ให้โลก ‘Grow’ อย่างยั่งยืน
Homeday
‘แอสเซทไวส์’ เผยแผน Growgreen 2024 กับภารกิจส่งต่อความ ‘green’ ให้โลก ‘grow’ อย่างยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากิจกรรมของมนุษย์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สร้างผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรวมถึงการทำลายพื้นที่ป่า  ซึ่งเมืองไทยเองก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี โดยหน้าร้อนปีนี้ คนไทยทุกคนก็ได้สัมผัสถึงความร้อนระอุของอุณหภูมิที่เกิน 40 องศาเซลเซียสและคลื่นความร้อน (Heat Wave) ในหลายจังหวัด ซึ่งส่งกระทบผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงด้านสุขภาพอีกด้วย ซึ่งหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้เร่งออกนโยบายรณรงค์ให้คนหันมาตระหนักและปรับพฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย แอสเซทไวส์ (AssetWise) ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อโลกและสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด GrowGreen บริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมประกาศลดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดในทุกธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมมุ่งสู่ Net Zero ในอนาคต แนวคิด GrowGreen ที่แอสเซทไวส์ ยึดมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังนั้น มีการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ไปจนถึงการจับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดเป็นโครงการด้านความยั่งยืน ที่นอกจากจะมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าแอสเซทไวส์แล้ว ยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวคิด GrowGreen ของแอสเซทไวส์ แบ่งออกเป็น 5 แกนหลัก ได้แก่

  1. Green Space ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว: แอสเซทไวส์ คำนึงถึงการมอบพื้นที่อันร่มรื่นในทุกโครงการ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ใช้ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดอุณหภูมิให้โลก โดยปลูกต้นไม้สะสมแล้วรวม 9,787 ต้น ช่วยดูดซับคาร์บอนได้ถึง 88 tCO2e หรือ 88,083 KgCO2e (ข้อมูลล่าสุดปี 2023)
  2. Energy Efficiency การออกแบบเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ: โครงการที่อยู่อาศัยของแอสเซทไวส์ คำนึงถึงทิศทางลมเพื่อการหมุนเวียนของอากาศและการถ่ายเทความร้อนภายในบ้าน การออกแบบเพื่อเพิ่มการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ ช่วยลดการเปิดไฟตอนกลางวัน รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด ทั้งการติดตั้ง Solar Rooftop System ในหลายโครงการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งยังร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้ง EV Charger ที่โครงการคอนโดมิเนียม อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านที่เลือกใช้รถพลังงานสะอาด โดยปักหมุดที่โครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช เป็นแห่งแรก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ Haup Car ให้บริการเช่ารถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ตอบโจทย์ทั้งลูกบ้านโครงการ Kave Town Space, ลูกค้า Mingle Mall และพนักงานที่สำนักงานใหญ่แอสเซทไวส์
  3. Waste Management จัดการของเสียอย่างเป็นระบบลดปริมาณขยะ: ตลอดเวลาที่ผ่านมา แอสเซทไวส์ เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้เรื่องการแยกขยะให้ถูกต้องแก่พนักงาน ลูกค้าในโครงการ และสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันแอสเซทไวส์ได้ใช้ Concept แยก–เท-คว่ำ ในการจัดการขยะของสำนักงานใหญ่ โดยสามารถลดขยะไปหลุมฝังกลบได้มากถึง 90.39% เมื่อเทียบกับปี 2565 นอกจากนี้ แอสเซทไวส์ยังเดินหน้าต่อยอดการจัดการขยะในงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็น Zero Waste Event ซึ่งช่วยลดคาร์บอนได้ถึง 1,697.4 KgCO2e (ข้อมูลล่าสุดปี 2023)
  4. Clean Air มอบอากาศสะอาดทุกพื้นที่: แอสเซทไวส์ ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในโครงการเป็นชนิดที่ช่วยฟอกอากาศและช่วยกรองฝุ่นในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ การใช้ผนังสำเร็จรูปที่เป็นวัสดุลดการเกิดฝุ่นและการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีสารฟอร์มัล
    ดีไฮด์ต่ำ อีกทั้งยังมีมาตรฐานที่เข้มงวดในการลดการสร้างมลพิษทางอากาศในทุกขั้นตอนการก่อสร้างอีกด้วย
  5. Water Management การใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด: แอสเซทไวส์ มีระบบ Water system Utilization เพื่อการใช้น้ำในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยออกแบบภูมิทัศน์เพื่อนำน้ำฝนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมี Ozone Room หรือห้องบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องทำโอโซน เพื่อนำน้ำเสียมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ด้วยเช่นกัน

แนวคิด GrowGreen ของแอสเซทไวส์ เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าการกระทำของทุกคนส่งผลต่อโลกใบนี้ บริษัทจึงตั้งใจคิดและดำเนินงานอย่างรอบด้านเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและโลกที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จริงในสังคม จากกิจกรรมทั้งหมดในปี 2022-2023 บริษัทได้ช่วยลดและดูดซับก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 149,671 KgCO2 หรือ 150 tCO2e นอกจากนี้ ในปี 2022 แอสเซทไวส์ ยังได้รับการรับรองให้เป็นองค์กร Carbon Neutral จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในอนาคต บริษัทจะมุ่งมั่นลดการปล่อยคาร์บอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี 2030 มุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ในปี 2065

‘แอสเซทไวส์’ เผยแผน Growgreen 2024 กับภารกิจส่งต่อความ ‘green’ ให้โลก ‘grow’ อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวอสังหา และข่าวสารของ Homeday ได้ก่อนใคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
142683598 297883218417844 4346834225696401235 n
HOMEDAY
เว็บไซต์เพื่อคนที่สนใจเรื่องบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด รวมทั้งวาไรตี้เกี่ยวกับบ้าน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณในเว็บเดียว
Asset Wise Modiz Ad

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอพีเปิดตัว LIFE เจริญนคร-สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที่ดีที่สุด กับชีวิตที่เหนือกว่าในทุกมิติ ห้องชุดดีไซน์ใหม่สูง 3 เมตร เริ่ม 3.59 ล้านบาท
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบรนด์เนมไทยเฟื่องฟู สะท้อนความสำเร็จโครงการบุกเบิกในทำเล "อัญมณีลับ" ของประเทศอย่าง “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ สิชล”
ฤกษ์ดี ร่วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โคลส รัชดา 7” (KLOS Ratchada 7) คอนโดมิเนียมแห่งแรก บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ภายใต้แนวคิด “It’s so Klos เติมเต็มทุกช่องว่างของคุณ”
Modiz Bangpho 300×600
Follow us
บทความล่าสุด
เอพีเปิดตัว Life เจริญนคร สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที่ดีที่สุด กับชีวิตที่เหนือกว่าในทุกมิติ ห้องชุดดีไซน์ใหม่สูง 3 เมตร เริ่ม 3.59 ล้านบาท
เอพีเปิดตัว LIFE เจริญนคร-สาทร คอนโดวิวแม่น้ำที...
ข่าวอสังหา
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบรนด์เนมไทยเฟื่องฟู สะท้อนความสำเร็จโครงการบุกเบิกในทำเล “อัญมณีลับ” ของประเทศอย่าง “บันยันทรี เรสซิเดนซ์ สิชล”
อุรัสยา พร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯ แบร...
ข่าวอสังหา
ฤกษ์ดี วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โคลส รัชดา 7” (klos Ratchada 7) คอนโดมิเนียมแห่งแรก บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ภายใต้แนวคิด “it’s So Klos เติมเต็มทุกช่องว่างของคุณ”
ฤกษ์ดี ร่วมพิธีบวงสรวงและลงเข็มฤกษ์ โครงการ “โค...
ข่าวอสังหา
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) ยกเสาเอกคลังสินค้าใหม่รับกลุ่ม New S Curve โต
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผนึก มิตซุย ฟ...
ข่าวอสังหา
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ “แดน” น้องเล็กช่อง Cullen Hateberry ร่วมเปิดตัวนาฬิกาฮีโร่สุดพิเศษ “heritage Collection”
Luminox ฉลองครบรอบ 35 ปี “มารี เบรินเนอร์” และ...
ข่าวสาร
รีวิวโครงการ
รีวิว โคลส รัชดา 7 (klos Ratchada 7) คอนโดใหม่ใจกลางรัชดาฯ สังคมส่วนตัวเพียง 111 ยูนิต ใกล้ห้าง The Street และ Big C รัชดาฯ เพียง 70 เมตร* ใกล้ Mrt ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพียง 550 เมตร*
รีวิว โคลส รัชดา 7 (KLOS Ratchada 7) คอนโดใหม่ใ...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 5 (the Plant Citi Wongwaen Lumlukka Klong 5) ทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยว หน้ากว้าง 5.7 ม. ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้า
รีวิว เดอะ แพลนท์ ซิตี้ วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 (...
Sponsor
รีวิว คณาสิริ บางนา (kanasiri Bangna) บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ บนที่ดินเริ่มต้น 50 ตร.วา ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4 ล้าน* ใกล้ ม.เอแบค และ ทางด่วนบางนาจาก แสนสิริ
รีวิว คณาสิริ บางนา (KANASIRI Bangna) บ้านเดี่ย...
Sponsor
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า สาย 5 (the Plant & Natura Trend Pinkao Sai 5) บ้านพร้อมอยู่ ฟังก์ชันครบ พื้นที่มากขึ้น สุขทั้งภายในและรอบบ้าน
รีวิว เดอะ แพลนท์ & เนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล...
Sponsor
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง (passorn Romklao Ramkhamhaeng) บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Heritage Luxury ทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย
รีวิว ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง (Passorn Romklao-...
Sponsor

โครงการบ้านแนะนำ

IMG 1642521785 2287
Untitled 2 32
106.85

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,790,000 บาท
Screen Shot 2565 03 30 at 15.12.55
Untitled 2 32
90.0-375

ตร.ม.

Untitled 2 35
4-5

ห้องนอน

Untitled 2 36
3-6

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
2-3

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 9,900,000 บาท
IMG 1638192792 9273
Untitled 2 32
110

ตร.ม.

Untitled 2 35
3

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 1,690,000 บาท
1605174727162
Untitled 2 32
108-126

ตร.ม.

Untitled 2 35
4

ห้องนอน

Untitled 2 36
2

ห้องน้ำ

Untitled 2 37
1

ที่จอดรถ

เริ่มต้น 3,060,000 บาท
Asset Wise Modiz Ad